Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Zpívá duo Merkozy svůj poslední hit?

Přihlášení do diskuze

Vtip je v tom, že politická prohlášení a smlouvy (popřípadě i právní úpravy) jsou vždy pod tlakem "reálného" očekávání. V Lisabonské smlouvě je jasně napsáno "no bail outs" (prohlášení, které mělo zabránit problému známému pod názvem "černý pasažér" v rámci jednotlivých států) - tedy žádná pomoc. Trhy si to vysvětlily po svém viz. yield curve jednotlivých států Eurozóny během předchozích let, kdy stačilo být v rámci Eurozóny a automaticky jste měli nízké úroky. Trhy prostě očekávali, že "silnější" státy těm "slabším" pomohou. Vtip je v tom, kdo měl pravdu a jestli je tedy Lisabonská smlouva stále platná, když se takovýmto způsobem porušuje.

Nahlásit

0
+
-

Prostě, jasně, výstižně a pro toho, kdo chce, zcela srozumitelně. Článek se mi líbí a téměř se vším souhlasím. Přesto si neodpustím poznámku. Jak autor píše, unie a euro by byly úžasné, kdyby... Jenže ze samé povahy věci vyplývá, že je problémem vždycky to kdyby. Komunismus by byl ideální stav společnosti, jen kdyby lidi nebyli lidi, atd. Tím chci naznačit, že od té doby, co se zaselo semínko eurokracie v Bruselu, ono začalo klíčit a růst, žilo vlastním, sobeckým životem, logika věci hnala vývoj jediným možným směrem do dneška (a nikdy jinak). Ostatně se tvrdí, že vzorem EU byl Sovětský svaz a RVHP, systém nevolených úředníků (tajemníků), kteří drží faktickou moc a Nejvyšší sovět, Federální shromáždění apod. slouží jen jako iluze jakési demokracie. Právě jako platí přírodní, platí i společenské zákony. Teď mám na mysli profesora Parkinsova. Evropské úřady v duchu litery tohoto zákona získaly moc, kterou uplatňují k posílení své moci, až k úplnému sebezničení.

Nahlásit

0
+
-

Pane Kohoute, omlouvám se, mělo to být pro pana Drobka. A ještě k těm dotacím: Seneca kdysi napsal "O dobrodincích." To vystihuje ty dotace.

Nahlásit

0
+
-