Nikol Mudrová

Nikol Mudrová
Dokončuje bakaláře na žurnalistice na FSV UK. Vedle studia, v kterém se zaměřuje zejména na reportážní fotografii, se zajímá také o fake news a mediální gramotnost seniorů.