Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Petr Robejšek: Svoboda a rovnost už jsou passé

| 13. 8. 2013

Etablované politické strany přežijí jen za předpokladu, že se zřeknou části své moci výměnou za zachování své existence a důležitosti, tvrdí v první části prázdninového rozhovoru politolog a analytik Petr Robejšek.

Petr Robejšek: Svoboda a rovnost už jsou passé

Hovoříte o ohrožení demokracie. Čím argumentujete?

Snažím se vystupovat proti zaběhnutému menšinovému myšlení, které vychází z toho, že demokracie je v krizi. Postranní myšlenka spojená s touto tezí totiž naznačuje, že potřebujeme něco jiného než demokracii. Ti, kteří takhle uvažují, obratem nabízejí alternativu, a sice technokracii elit, moderní formu platónské vlády moudrých. To znamená rozmělnění, podkopání demokracie. A proti tomu se obracím a ukazuji, že tato možnost sice existuje, není ovšem důsledkem krize demokracie, nýbrž příkladem demokracie ohrožené elitami, které jsou málo schopné, ale o to více chtivé moci. Chtějí ji získat a udržet za každou cenu. Nutně tudíž musí demokracii co možná nejvíce rozmazávat a zkreslit ve svůj prospěch. Má teze zní asi takto: Tahle forma dalšího vývoje demokracie – pryč od demokracie – je zničující, je nebezpečná, protože v sobě má silný destabilizační potenciál. Navíc k tomuto vývoji existuje alternativa, a sice že se elity alespoň částečně zřeknou toho, co mají nejraději, tedy moci. To znamená, že jejich cíl – vytvořit cosi jako spasitelskou despocii – zmizí tím, že předají část moci těm, kterých se moc týká, to znamená občanům. Ti ji budou v určitých oblastech vykonávat ve vlastní režii, na vlastní riziko, a proto jistě efektivněji než elity. Ale byl by to samozřejmě dlouhý a složitý proces.

Právě do tohoto procesu zapadají různé strany, které jsou označovány jako populistické, nebo hnutí, která po celé Evropě volají po přímé demokracii nebo otevření rozhodovacího procesu přímo voličům nebo občanům. Myslíte si, že je to důsledek toho, že se elity uzavírají, a jsou tedy nuceny otevírat se pod tlakem?

V mých očích je to odraz pohybu přesně tím směrem, o kterém jsem hovořil. Ty strany bych nenazýval populistickými, ale spíše monotematickými. Podle mého názoru jsou výrazem určité vývojové fáze – fáze destrukce mocenského monopolu etablovaných stran. Jelikož tyto strany občany neuspokojují, neposkytují jim to, co očekávají, otevírá se prostor pro strany jiné, ty, které nabízejí skutečná nebo údajná, ale v každém případě alternativní řešení konkrétních otázek.

Monotematické strany se liší jednak tím, že se zabývají tím, co pálí prosté lidi, tedy kupříkladu migrací, evropskou integrací, a zároveň říkají, že mají kompetenci dané téma zpracovat. Jejich slabou stránkou samozřejmě je, že většinou mají kompetenci zpracovat pouze jediné téma. Proto říkám, že vznik těchto stran je důležitý. Je významným signálem vzpoury proti tendencím ke vzniku spasitelské diktatury expertů, kterou vidím zejména v evropských státech. Ale není to konečný stav, žádoucí výsledek. Právě proto, že monotematické strany mají svoje slabiny.

Já bych odlišil policies, tedy konkrétní návrhy, konkrétní řešení v migrační nebo evropské politice od formy vládnutí, kterou tato hnutí také navrhují změnit. V Česku se například často skloňují slova Švýcarsko a referendum, tedy že by mělo být více občanů zapojeno do rozhodování státu. Jak vnímáte tohle téma?

Samozřejmě že to má to své slabiny; referendum se nedá dělat o všem a neustále. Ale onen mocenský monopol, který se etablované strany snaží vytvořit, je třeba rozbít nebo alespoň uvolnit. A uvolnit se může právě v těch geografických nebo tematických oblastech, v nichž mohou obyčejní lidé v konkrétním místě X, město, kraj posoudit a rozhodnout mnohem lépe než centrální orgán, protože se týká jich samotných – jednak v tom smyslu, že je to jejich téma, a zadruhé i v tom smyslu, že oni sami ponesou náklady a důsledky toho kterého řešení.

Když je jim řešení nadiktováno odněkud shora, a oni přesto nesou náklady něčeho, s čím nesouhlasí a co navíc spíš nefunguje, tak to samozřejmě neslouží dobrému jménu demokracie a posiluje to představy, že „kdybychom rozhodovali o všem sami přímo, tak to uděláme lépe“. To by sice také nefungovalo, ale bezesporu je dost chytrých hlav, jež by byly schopny lokalizovat příslušná témata a oblasti, ve kterých lze moc předat těm, jichž se rozhodnutí týkají. A pak to může velmi dobře fungovat. Dokonce si myslím, že je to jediná cesta k tomu, abychom si zachovali demokratický pořádek a zabránili politické destabilizaci. Sice jsme si zvykli na to, že západní demokracie jsou mírumilovné, ale když se lidem vede stále hůře, klesá samozřejmě i jejich mírumilovnost. Demokracie neznamená jen ochranu ovládaných před vládnoucími, je to i ochrana vládnoucích před zlobou ovládaných (když vládnoucí příliš dlouho chybně vládnou).

Takže v České republice by to znamenalo posílení rozhodování v krajích?

Existuje celá řada témat a osobností, které i sám znám, právě na úrovni starostů a hejtmanů, kteří by byli schopni i ochotni něco takového realizovat. Bohužel ale stále převládá mainstreamové myšlení, které vychází z toho, že velikost a plošnost nabízejí optimální řešení pro všechno. Toto myšlení ovšem vede do slepé uličky a v naprosté většině případů je neúspěšné. Vidíme to, kam se podíváme, ať je to euro či snahy o řešení globálních ekologických nebo bezpečnostně-politických problémů. Jedná se o opačný než žádoucí směr. Nejprve je třeba ho zastavit a posléze postupně zvrátit. Nikoliv do opačného extrému, nýbrž do konkrétních kroků, řešení a rozhodnutí, která jsou přiměřená tomu, že ten, kdo rozhoduje, je i tím, kdo nese náklady tohoto rozhodnutí a logicky i tím, který se v daných problémech nejvíce vyzná. Jinak řečeno, musí dojít k redukci moci centra, ale nikoliv jeho destrukci.

Představte si, že jsem členem ODS nebo ČSSD, tedy nějaké velké strany, která plní tu roli, kterou jste popsal v úvodu. Co bych měl konkrétně dělat, abych předešel růstu hnutí, která na mě útočí s tím, že mám předat více moci a rozhodování do rukou voličů?

Já bych začal na dvou úrovních. První by byl brainstorming v centrále strany bez jakýchkoli tabu, naopak s jednoznačným zadáním: chceme od vás slyšet, jak redukovat naši moc s cílem dosáhnout její stabilizace. Pak bych pokračoval na úrovni lokální. Jak jsem již zmínil, v téhle zemi existuje spousta velmi schopných lidí, právě na komunální a lokální úrovni, kteří sami nejlépe vědí, co všechno by byli schopni zvládat sami a lépe. S nimi by měly centrály stran navázat velice úzký kontakt a být otevřené jejich návrhům.

Ani jedno, ani druhé není nosné a proveditelné. Ale přesto by bylo dobré touhle cestou jít. Strany nejen v České republice jsou totiž stále méně součástí společnosti, zapouzdřují se ve svých vlastních problémech, za obrannou linií, která je chrání vlastně pouze politickou komunikací a marketingem. Strany přežívají od volby k volbě, ale ve skutečnosti nenabízejí vůbec žádnou dlouhodobější perspektivu. Tento stav je neúnosný i proto, že se jednoho dne přiostří tak, že už nebude co řešit dohodou, neboť věci se budou takříkajíc „řešit samy za sebe“. Pak nastane, jak se říká v Bibli, pláč a skřípění zubů. A tomu bychom se měli pokud možno vyhnout. Ideálně dialogem lidí v centrálách stran, kteří jsou kritičtí, ale zároveň uznávají, že demokratický systém je nutný a nosný, s praktiky, kterých se otázka optimalizace řešení prostřednictvím lokálního rozhodování týká.

Částečně bych oponoval vaší tezi o tom, že velké strany mají přijímat návrhy od těch alternativních, které jsou dnes nazývány populistickými. Velké strany podle mého nejvíce potřebují střet, možnost se vůči někomu vymezit, ne však prostým nálepkováním. Jak toho ale docílit?

Velké strany si jednoduše chrání ztracenou pozici. Nejsou ofenzivní, ofenzivní jsou monotematické strany, které cítí podporu ze strany společnosti. Etablované strany mají potíže také proto, že se příslušným tématům nevěnovaly, a jsou tudíž nevěrohodné; nejenže nejsou schopny rozeznat, co společností hýbe, co jsou důležitá témata, ale nejsou schopny nabídnout ani skutečně nosná řešení, která někam směřují. Dalším prvkem, který pozici etablovaných stran oslabuje, je to, že hledají středovou pozici, jakousi názorovou „zlatou střední cestu“. Nečitelnost současných politických stran se dále prohlubuje tím, že všechny chtějí oslovit všechny voliče. Vůbec si nemohou dovolit formovat své unique selling proposition, svou nezaměnitelnou vlastnost.

Dříve to šlo. Na začátku minulého století byli sociální demokraté stranou rovnosti a konzervativní strany byly stranami individuální svobody. Dnes jsou ovšem tyto otázky v západních společnostech v zásadě vyřešené. Jinak řečeno, svoboda ani rovnost už nikoho příliš nemotivují, už se na ně nedají získat další voliči. Tato témata jsou passé a ostatní „velká témata“, která hýbou celou společností, neexistují. To, že se strany snaží oslovit každého, je zřetelně vidět zejména v západoevropských státech; středoevropské a východoevropské země ještě trošičku „žijí“ z kontroverzí postkomunismu. Ale i těch velmi rychle ubývá.

Upřímně řečeno, nedokázal bych vyjmenovat opravdu zásadní témata, která by zdejší strany jasně odlišovala. Nesmíme totiž zapomenout, že v opozici se mluví jinak než ve vládě. V západoevropských společnostech mizí programové odlišnosti mezi politickými strany zcela. Proto se objevují směšné šarvátky, zda se homosexuálové mohou ženit nebo adoptovat děti. Je to legrační, protože společnost to ve skutečnosti nezajímá; má se tím jen vytvářet dojem aktivity a tematické různorodosti. Etablované strany se však právě tímto způsobem snaží bránit svou ztracenou pozici.

Nejspíš se shodneme na tom, že alternativní hnutí do politiky vnášejí nová témata, zatímco etablované strany je do jisté míry ignorují. Potom dochází k tomu, že etablované strany musejí reagovat. Zažili jsme to v Holandsku nebo ve Finsku. Už jsme se bavili o tom, co by etablované strany měly dělat. Osobně se ale domnívám, že kromě přijetí určitých témat (imigrace, menšiny) by se také měly umět otevřít mladým lidem.

Přesně tak. Etablované strany by se znovu měly stát skutečnou součástí společnosti – aby se zbavily často podivných souputníků a profesně či zájmově spíše extrémních osobností a otevíraly se novým lidem, a tím pádem i novým myšlenkám a novým způsobům chování. To by vedlo i k tomu, že současné členy, kteří politické strany používají buď k monopolizaci moci, nebo jako nástroje k získávání materiálních statků, by to odrazovalo.

Osobně bych si přál, abychom získali takový zdravý „mix“ těch, kteří jdou do politiky kvůli ambicím, těch, kteří jdou do politiky kvůli službě, a těch, kteří jdou do politiky, protože je zajímá určité téma, kterému se chtějí věnovat a které chtějí ovlivnit. Abychom toho dosáhli jak v rámci členské základny, tak mezi stranickými elitami. I u nás bohužel platí to, co evropské strany velmi dobře znají – problém s intelektuálním potenciálem. Zkrátka není dost lidí, kteří by byli takzvaně akceptovatelní, nezdiskreditovaní a zároveň kompetentní. Tomu lze zabránit jedině tím, co jste navrhoval. Otevřít strany novým lidem. Nikdo se nechce zbavit moci, přesto se myslím, že nic jiného nezbývá.

Vrátím se ještě k řízení politických stran. Myslím, že zakopaný pes leží právě tam. Přestože nejsem fanouškem bezmyšlenkovitého přebírání zahraničních konceptů, považuji za inspirativní, jakým způsobem fungují americké politické strany. Nechci říct, že jsou liberálnější, ale určitě nejsou tak „mechanicky tvrdé“. Není to tak, že „evropský“ mechanismus pevného fungování grémia nebo výkonné rady se už přežil?

To je velmi důležitá otázka. V evropských politických stranách musí centrum všechno „strategicky řídit“; ostatní jsou jen malí, stále menší a nejmenší vojáčci, kteří musí táhnout za jeden provaz, a je třeba je kontrolovat, zda tak opravdu činí.

Jestliže si uvědomíme to, o čem jsme hovořili, tedy že pozice etablovaných stran ve společnosti je stále slabší, že se mezi sebou nikterak neodlišují, tak se nabízí otázka, proti komu vlastně bojují. Pak se ukáže, že jim jde jen o uchránění moci před voliči. Z tohoto úhlu pohledu se americký model jeví mnohem atraktivnější a praktičtější. Zčásti je to dáno tím, že velká země určitou diferenciaci podněcuje. Historický vývoj má vliv v tom smyslu, že v USA politické strany vznikaly jinak a mají úplně jinou tradici než v Evropě. Velmi důležitý je i způsob myšlení, chcete-li pragmatismus Anglosasů a Američanů. Neřeší zásadní otázky, spíše se ptají: Funguje to? Škodí to něčemu? Čemu? Výhody, nevýhody. Má dáti, dal. Co to přináší? Tuhle metodiku politického dialogu bychom měli podrobněji prozkoumat i v Evropě.

Takže v Evropě a potažmo České republice dnes vedeme spíše „filozofický“ spor o formu vládnutí?

Spíš jde o zástupný boj. Může jít i o určitou tichou dohodu: ani nevíme, proč to děláme, ale děláme to všichni. Exponenti politických stran si uvědomují, že jejich mocenský monopol je oslabován, a snaží se zachránit. Tedy oddálit rozhodující krok, kdy budou muset říci: „Ano, budeme moc sdílet se společností.“ Proto se uchylují k zástupným bojům o domnělé ideje a zdánlivé rozdílnosti. Ve skutečnosti jim jde hlavně o to získat čas, aby se smířili s nepohodlnou myšlenkou, že doba vládnutí stran nad společností je u konce, že strany musejí vládnout se společností, jinak se jich společnost zbaví.

Tyto tendence jsou patrné i v České republice; politické strany jsou vnímány jako jedna z příčin společenského zla. A i proto zde hledáme buď alternativní hnutí, nebo konkrétní osobnosti-spasitele. Jak to bude dál pokračovat?

Pokus obcházet politické strany je sice pochopitelný, ale ve skutečnosti není řešením. V určitých oblastech je sice může „nahradit“ to, o čem jsme hovořili, tedy subsidiarita. Některá témata opravdu nejlépe rozhodnou iniciativy občanů, ale rozhodně to není recept na vládnutí celé společnosti, na rozdělení moci ve společnosti. Nám opravdu nakonec nezbude nic jiného než etablované strany modernizovat. Pro desetimilionovou společnost není řešením zakládat nové subjekty, které si myslí, že mohou jednoho dne „vyrůst“ v etablované strany.

Etablované strany by si měly uvědomit, že je nejvyšší čas, aby přijaly skutečnost, že se budou muset zříci části své moci výměnou za zachování své existence a důležitosti. Jestliže se tomu budou donekonečna bránit, jednoho dne je společnost postaví na vedlejší kolej. Což může nabýt i revoluční formy. Nemyslím si, že by se po Praze stavěly barikády, ale mohla by vzniknout nějaká spontánní, možná i masová občanská hnutí, která budou zpochybňovat mocenský nárok tradičních politických stran. Čím déle budou etablované strany vyčkávat, tím pravděpodobnější je, že k tomu dojde. A to není dobré ani pro politické strany, ani pro kvalitu vládnutí v této zemi.

Pokračování příště

Rozhovor vyšel v prázdninovém dvojčísle Revue Politika; úvodní foto isifa/Lidové noviny/

Vložit komentář

Abychom udrželi vysokou kvalitu diskuze na Finmagu, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdříve musíte zaregistrovat. Na následující odkaz pak klikněte v případě, že jste zapomněli své heslo.

Diskuze

Další příspěvky v diskuzi (43 komentářů)

Miloslav Lelek | 3. 2. 2017 11:22

Internetové odkazy v uvozovkách

Musíte si je zadat v plném znění do některého z vyhledávačů,které jsou uvedeny v závorce,německý Bing,americký Google,případně český Seznam. Teprve potom se Vám objeví na internetu úplný obsah napsaného komentáře. Příklad: *Fiktivní volby v Rusku* /Google/. Někteří lidé se mě na to ptali. Nejsem odborník na počítače. Proto když dostanu emailovou zprávu od lidí s obrovským smyslem pro spravedlnost,paní Žanety Sladké nebo Petra Cibulky,tak se mi obsah objeví na první kliknutí.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 6. 1. 2017 17:06

Nepřesnost
V příspěvku má být správně uvedeno ve větě: *o tři roky starší*.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 6. 1. 2017 15:17

Ivo Ištván pro Český rozhlas 1

Člověk,pro kterého je naprosto zásadní dodržování zákonů,je pro společnost nepostradatelný! Právě takový je z mého pohledu vrchní státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci,pan Ivo Ištván. Se svými nejbližšími spolupracovníky je pevně rozhodnut dělat svou práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí! Působí na mě dojmem poctivého muže,který se nikdy nesmíříl s tím,aby peníze,často získané z trestné činnosti,rozhodovaly o tom,na čí straně je právo a spravedlnost! Nevím,jestli měl v životě nějaký vzor. Mohl to být například,dnes už nežijící,poctivý soudce,Vojtěch Cepl. Více odkazy: *Vzkaz Vojtěcha Cepla* /Google/. Naštěstí i mezi ženami se najde advokátka,která zaujímá stejné postoje! Mám tím na mysli o tři roky mladší paní Hanu Marvanovou! Závěrem už jen další odkazy: *Hana Marvanová byl porušen zákon/ /Google/, Hana Marvanová - Neovlivni* /Google/, *Český rozhlas Ivo Ištván* /Google/, *Ivo Ištván - Neovlivni* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 28. 12. 2016 12:42

Důkaz censury!

Když píšete několik let o uměle vytvořené ilusi o svobodě,která v nefungujícím state existuje pouze pro bohaté,z internetových stránek jsou Vám odstraněny příspěvky,dostanete vztek! Jsem rád,že mi to zveřejnil německý vyhledávač *Bing*. Více odkazy: *Lelek Slávek* /Bing/. Bývalý šéfredaktor Necensurovaných novin,Petr Cibulka,který se objevuje na televisní obrazovovce v různých diskusních pořadech,má take s censurou mnohaleté zkušenosti! Napsal mi,že jeho stránky už neexistují dva roky!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 14. 11. 2016 19:43

Co nás stojí Senát!

Podle ministra financií,Andreje Babiše,je to 600 milionů ročně! Proto by měl být zrušen!! Stejný názor má i většina obyvatel nefungujícího státu a president,Miloš Zeman! Více: *Senát je zbytečný* /Google/.Jak píše *iDNES.cz*senátoři mají na náhradách,statisíce ročně! Mohou provolat sedmdesát tisíc měsíčně! Více: *Senátoři mají na náhradách* /Google/. Měli by se stydět!! Fabrika,když nemá odbyt,tak lidé přijdou o práci!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Miloslav Lelek | 14. 11. 2016 19:45
reakce na Miloslav Lelek | 14. 11. 2016 19:43

Oprava

Správně má být sedmdesát tisíc ročně! Za chybu se čtenářům omlouvám.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 11. 11. 2016 13:08

Zasloužené fiasko

K urnám do krajských voleb roku 2016 přišlo pouhých 34,6% voličů. Více: *Volební účast 2016* /Google/. Jak píše denik *iDnes cz,do Senátu to bylo nejhorší v historii! Pouhých 15,4%! Více: *O volby do Senátu mělo zájem* /Google/. A v této souvislosti se mi vybavil: *Zánik Československa* /Google/,ke kterému došlo 31.prosince r. 1992. Bylo to bez referenda proti vůli vetšiny obyvatel!! V srpnu tototo roku o tom vedli rozhovory v brněnské vile *Tugendhat* tehfejší předsedové vlád,Václav Klaus a Vladimir Mečiar *Vila Tugendhat Klaus Mečiar* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 3. 10. 2016 15:02

Není už komu velet!

Po tom,co se dneska v našem státě děje,si vzpomenu na dobu za bývalého režimu,kdy jsme ještě fungovali jako Československo a bylo nás 15. milionů. Volilo so do Federálního shromáždění,které se dělilo na dvě komory: Sněmovnu lidu,tam bylo 200 poslanců v poměru 50 na 50 a Sněmovnu národů o 150 poslancích,kde bylo větší zastoupení České republiky. Dohromady to dělalo 350 zákonodárců. V roce 1992 po rozbití Československa nesmyslným rozdělením na dva státy Česko a Slovensko je nás bez Slovenska 10 milionů! Volí se do Poslanecké sněmovny 200 zákonodárců. V roce 1996 vznikl proti vůli občanů Senát jako horní komora Poslanecké sněmovny a tam se *nacpal* 81 senátor! A to je dohromady 281 lidí a je nás pouhých 10 milionů! Většina podniků je přitom prodaných do zahraničí! Není už komu *velet*! Více odkazy: *Nejčastějšími zahraničními majiteli* /Google/, *Cizinci jako vlastníci českých firem* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 9. 9. 2016 18:56

Doplnění

Vypisuji ukázku z výše uvedeného odkazu: Pěstounská péče je jeden z právních režimů náhradní rodinné péče,ve které dítě nemá práva biologického potomka - nemá nárok na dědictví a právní vztah pěstounství končí nejpozději dosažením jeho plnoletosti. Dítě do péče pěstounů svěřuje soud za přítomnosti bilologických rodičů,kteří tak vědí,kde jejich dítě vyrůstá. Pěstounská péče je placená /odměna pěstounů,příspěvek na úhradu potřeb dítěte,příspěvek na zakoupení motorového vozidla.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 5. 9. 2016 15:41

Rodina už není základ státu!

Není možné,aby děti,které byly odebrány biologickým rodičům,často z jejich finanční nouze,předány pěstounům do péče,neměly nárok na dědictví! Vždyť pěstouni to mají jako zaměstnání,jde jim to na důchod! Více: *Plaváček Šumperk - nárok na dědictví* /Google/, *Po pádu s matkou podle času* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 5. 9. 2016 13:18

Nevyslyšené varování Františka Nepila

*František Nepil Václavu Havlovi* /Google/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 1. 9. 2016 16:51

Andrej Babiš chce posílit pravomoce celníků Roberta Šlachty

Dańové trestné činy musí v současnosti celníci předat policii,případně je mohou se souhlasem státního zástupce prověřovat. Proto si nemohu nevzpomenou na minulost,kdy za vlády ministra vnitra Ivana Langera jeho vnitro rozhodovalo,co smějí policisté vyšetřovat a co ne. Navíc ministr financií,Andrej Babiš,zastává názor,že mají v zahraničí celníci vyšší pravomoce,než je tomu u nás! Více odkazy: *CT24 Babiš chce posílit* /Google/, *Byznys noviny - pravomoce celníků* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 10. 8. 2016 12:01

Jan Bursa: Politikové nás už nezastupují

Naši politikové nás už nezastupují,ale plní proti nám záměry cizinců. Od roku 1989 zadlužují náš stát,vedou tím náš stát stále do finančního krachu a ke zničení a všechny naše občany do ohrožení životů. /Viz můj článek v Tip Servisu č. 18 - 23 / 2016/.

Naši politikové po roce 1989 prodali naše tehdy státní ziskové podniky a banky cizincům a snížili jim co nejvíce daně. Připravili tím náš stát o zdroje příjmů,které takto přenechali cizincům. Od té doby má náš stát příjmů nedostatek a stále více upadá do dluhů. Vytvořili tím našemu státu už obrovský dluh ve výši přibližně 1.8 bilionu korun tím,že tyto peníze nevybrali od cizinců na daních a stále dál v zadlužování našeho státu pokračují. Uskutečňují tím proti nám zájmy cizinců a vedou náš stát tímto neustálým zadlužováním ke krachu. Myslím si toto: Krach našeho státu ohrožuje zdraví našich občanů. Vysvětlení,proč to dělají,mám takové: V dnešní době nemohou už politické strany síle cizích tajných služeb odolat a tak jim podléhají. Následkem toho politické strany a politikové občany už nazastupují,napracují už pro náš stát a národ,ale naopak plní proti nám vůli cizinců. Přenechávají neustále peníze našeho státu zadarmo cizincům a náš stát vedou k jejich prospěchu,neustálým zadlužováním ke krachu a zničení. Shodou okolností se až k nám dostalo prohlášení Davida Rockfellera,učiněné podle informací dne 14.9.1994 před Obchodní radou OSN v New Yorku: *Jsme na pokraji globální proměny. Vše,co potřebujeme,je dostatečně velká krize a národy budou akceptovat *Nový světový pořádek*: Jiný překlad zní: *Stojíme na pokraji celosvětové reorganizace. Všechno,co potřebujeme,je pořádná všeobsáhlá krize a národy budou souhlasit s *Novým světovým řádem*: Z informací vyplývá,že v případě Davida Rockfellera se jedná o bankéře,majitele *Chase Manhattan Bank*,zakladatele organizace nejbohatších. Z výše uvedeného prohlášení mi vyplývá,že tato organizace nejbohatších usiluje o globální proměnu světa,kterou chtějí vytvořit ze států a národů svoji jedinou obrovskou *Veleříši*,pod svou vládou. Využívají k tomu síly peněz a tajných služeb svých států. Snaha pohltit státy a národy a vytvořit z nich svoji *Veleříši* není nová.Je to idea nacismu. Nový světový řád je nová totalita. Nastolit tuto novou totalitu znamená úplně zničit demokracii. A protože se to nedá uskutečnit bez násilí,snaží se zničit státy takto neustálým zbytečným zadlužováním,prováděných pomocí domácích politických stran,domácích politiků a sdělovacích prostředků. Prostě pomocí lidí,které si mohli za svoje peníze koupit. S pomocí těchto lidí se snaží vytvořit tímto neustálým zadlužováním pro národy světa onu co největší krizi,kterou by je donutili příjmout tuto jejich nadvládu,světovládu ,jejich *Nový světový řád*: Nás v naší zemi do této krize vedou sami naši politikové tím svým neustálým,úplně zbytečným zadlužováním našeho státu. Berou od našeho státu veliké platy,při nástupu do funkcí slíbili věrnost naší republice a přitom stále pracují proti nám k novému vítězství našich nepřátel nad námi. Od roku 1989 stále pracují pro toto nové vítězství nacismu nad námi. Podílejí se na tom všechny naše parlamentní politické strany. Žádná strana a žádný politik náš stát už nebrání. Všichni svorně stále vedou náš stát ke krachu neustálým zadlužováním tím,že přenechávají peníze našeho státu stále zadarmo cizincům. Náš stát tím stále vedou ke krachu,ke zničení,aby tím umožnili cizincům vytvořit si v naší zemi novou totalitu,svůj *Nový světový řád*: Naši politikové stále ochotně vedou náš stát ke zničení. Výkon funkce vnímají zřejmě jako příležitost k osobnímu obohacení. za jediné funkční období se z nich stávají milionáři. Jsou v naší politice jako na výkrmu - sami se zásobují penězi z našich společných peněz,aby oni sami mohli krizi,do které nás všechny stále vedou,přežít v dostatku. Co se stana s ostatními občany je zřejmě nezajímá,jen když se oni sami budou mít dobře. Stejně tak naše sdělovací prostředky pracují stále proti nám. O tomto nás neinformují. Naopak se stále snaží vštěpovat občanům falešný optimismus. Český rozhlas a Česká televize jsou placeny z kapes občanů - a přitom stále pracují proti nám,pro nové vítězství cizinců nad námi. Oni umožńují naši zkázu. Bez této jejich činnosti proti nám by nad námi cizinci nemohli takto stále vítězit.

Naše hospodářství není poškozeno. Není žádný důvod,abychom se museli takto stále zadlužovat. Jediným řešením této naší situace je,aby se občané vybrali své zástupce do našeho Parlamentu sami bez prostřednictví proti nám ovládnutých politických stran. /Viz můj článek v Tip Servisu č. 27 / 2016/. Řešením je,aby si občané zvolili své zástupce z normálních lidí,kteří by vybírali správně daně i od cizinců,kteří by nedovolili náš stát a nás takto zničit.

Myslím si toto: Současní politikové ohrožují životy 10 milionů našich občanů.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 20. 7. 2016 15:35

Rozšířené odkazy z internetu!

Posílám Vám je z toho důvodu,protože mi byly z internetu odstraněny komentáře ve složce: *Naše peníze Lelek Slávek* To jen pro vysvětlení. *Proč jsme se nestali druhým Švýcarskem* /Google/,*Politik Vás vždycky podrazí* /Google/,*Miliardář Babiš to spočetl* /Google/,*Na můj odchod tlačili advokáti* /Google/, *Vzkaz Vojtěcha Cepla* /Google/,*Renata Vesecká Štěpánka Čechová* /Google/, *Petr Nečas - odměny* /Google/, *Tento průšvih může stát* /Google/,*Petr Cibulka - oficiální stránky* /Google/,*Petr Cibulka - Přímá demokracie* /Google/,*Smrt Milana Horvátha* /Google/,*Pražský patriot* /Google/, *Hana Marvanová byl porušen zákon* /Google/, *Sobotkova vláda rozdávala* /Google/, *Mafiáni byli* /Google/, *Lída Rakušanová - eurodotace* /Google/,*Lessy obvinil* /Google/,*Vytvořme tlak na politiky* /Google/, *Ivo Ištván v Českém rozhlase* /Google/,*Vrátte nám stát* /Google/, *Markéta Reedová - Opencard* /Google/,*Proč český stát straní pachatelům* /Google/,*Hlásná trouba* /Google/, *Historie Opencard* /Google/, *Plaváček nárok na dědictví* /Google/, *Neovlivni.cz* /Google/, *Všude se krade a lže* /Google/, *Martin Shabu a miliardy* /Google/, *Vladimíra Dvořáková a kausa práv* /Google/, *Kde a proč to skřípe* /Google/,
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 19. 7. 2016 08:30

Antidemokkratické kriterium!

*Kdo má peníze,má moc,kdo má moc,má peníze a tak to jde stále dokola*. Znovu připomínám pravdivá slova bývalého šéfredakrora Necenzurovaných novin,Petra Cibulky. Vládní strany jsou mezi sebou vzájemně propojeny! Kdyby tomu tak nebylo,už dávno by existoval zákon o trestní a hmotné odpovědnosti politiků! Od začatku listopadových událostí roku 1989,kdy mi bylo třicet do dnešní doby,roku 2016,jsem se přijetí tohoto zákona,s demokraticky smýšlejícími spoluobčany nedočkal!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 14. 7. 2016 08:45

Začátky působení organisovaného zločinu po roce 1990

Výpověď muže,který pana Viktora Koženého,jeho společníky dobře znal byla zveřejněna na internetu. Nebyl lhostejný k tomu,co jim *kuponová privatisace* umožnila na ůkor příštích generací!! Více už internetové odkazy: *Viktor Kožený a jeho banda - video* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 11. 7. 2016 16:34

Jak šel čas!

Na konci roku 2006 nechal zrušit bývalý ministr vnitra,Ivan Langer,*finanční policii*. Více: *Finanční policie stále nezná* /Google/. Psaly o tom *Novinky.cz*. Těsně předtím by odvolán svým nadřízeným,vrchním zástupcem Jiřím Kulvejtem vyšetřovatel,žalobce R. Krejčíře Jaroslav Dolejší. Píše o tom *iDNES.cz* pod titulkem: *Ministr se chce přeptat na odvolání* /Google/. Krátkou chvíli se na televisní obrazovce *tncz* objevilo video ze zásahu policie ve vile R. Krejčíře v Černošicích,kdy R. Krejčíř nerušeně odchází a dává bílou obálku pod keř! Dalo se to za vinu vedoucímu zásahu,Janu Špitálskému. *Radovan Krejčíř Nechali mě jít* /Google/. To byl ministrem vnitra pan František Bublan. Myslím,že nemohl nic dělat! Bývalý ředitel protidrogové centrály,Jiří Komorous,už také není ve funkci,přestože měl výborné výsledky. Předsedou *Nezávislého odborového svazu Policie České republiky* je více než deset let pan Milan Štěpánek. Svaz by měl pomáhat policistům,kteří se nenechají uplatit,mají zájem dělat co nejlépe svoji práci a kterým se děje nějaká křivda. Zatím se to neděje. A to i po vzniku *GIBS* generální inspekce bezpečnostních sborů!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 8. 7. 2016 15:19

Vyjádření paní Jany Lorencové

Jako novinářka se dlouhodobě zabývala problematikou organisovaného zločinu a jeho *prorůstáním* do státní správy. Také působila ve Stálé parlamentní komisi pro kontrolu činnosti GIBS /generální inspekce bezpečnostních sborů/. Proto se v této oblasti dobře orientuje. K lidem,kterým jsem zásluhou článků paní Sabiny Slonkové důvěřoval,tak nově na těchto stránkách přidávám: *Jaroslav Dolejší* /Google/. *Jaroslav Dolejší Radovan Krejčíř* /Google/. V závěru jen odkazy paní Jany Lorencové: *Když nezabralo nic jiného - SNIPP NEWS
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 27. 6. 2016 15:10

*Hra vabank*!

Pomůže někdo Robertu Šlachtovi? Dnes dopoledne jsem si na internetu přečetl otřesnou zprávu,týkající se tohoto muže,ředitele *Útvaru pro odhalování organisovaného zločinu*,který má na konci tohoto měsíce odejít z této funkce do civilu. Jako laik jsem přesvědčen,že je to proto,že mu jeho nadřízenými nebylo umožněno,aby mohl jako táta být vzorem pro svoje děti tím,že dělá svou práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Velmi výstižně a zainteresovaně o tom píše pan Jan Králík na: *e Portál cz* pod názvem: *Kubiceho zpráva slabý odvar* /Google/. Jenom připomenu,že zlikvidovat člověka,že je neschopný,případně zkompromitovat,je ten nejmenší problém. Mluvím ze své vlastní zkušenosti,kdy jsem pracoval v bezp. službě bývalých Lvz,kde pán,když se mu někdo nelíbil,tak *nahrál*,že dotyčný např. nezamkl objekt,ztratil klíče. U nadřízených se *postaral*,aby muže vyhodili,že nestačí na práci! Vzpomínám si na dobu,kdy bývalý ministr vnitra,Ivan Langer,nechal zrušit *finanční policii*. Jiří Komorous,vynikající ředitel tzv. *Protidrogové centrály* také skončil. Dvacet šest let u policie,panu Karlu Tichému také nikdo nevrátí! Následovalo odvolání Petra Lessyho! Po listopadu r. 1989 jsme prohráli!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 23. 6. 2016 15:53

Kdo je Karel Tichý?

Byl detektivem u protikorupční policie. Podílel se na vyšetřování velkého množství hospodářských kaus rozsáhlých rozměrů. Internetové stránky mi prozradily,že u policie pracoval 26.let. Další odkazy: *Karel Tichý* /Google/, *Zdrcený vyšetřovatel* /Google/ a *Krakatice - Tichý* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 20. 6. 2016 18:49

Andrej Babiš poskytl rozhovor nezávislému Respektu

Výpověď zaznamenal jeho šefredaktor,Ondřej Kundra. Více: *Šlachtu jsem viděl pětkrát v životě* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 14. 6. 2016 15:55

Platy politiků v EU

*Eurošlechta si zvýšila mzdy* /Google/,píše nezávislý *Pravý prostor*. Jiná stránka na internetu mi prozrazuje: *Evropský parlament a Brusel nesou vinu na chudobě* /Google/. Jak je to u nás? Přečetl jsem si komentář od paní Petry Dlouhé: *Platy politiků letí vzhůru* /Google/. napsala ho v roce 2012. Nejhorší je,že tuhle neskutečnou sprostotu platí ze svých vysokých daní *výrobní sférá*! Převážně jsou to lidé,kteři musejí tvrdě pracovat v nebezpečných,zdraví škodlivých provozech! Dojíždíte daleko za prací a než začnete pracovat,už Vám to tahá peníze z kapsy za benzín,opravy auta,jeho amortisaci!! Vidím to!! Nemohu zapomenout panu Drábkovi z Jablonce: *Jaromír Drábek - odměny* /Google/. Hlavně že tenhle člověk honil lidi k evidenci jako nezaměstnané!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 13. 6. 2016 10:44

Nenaplněné představy po pádu bývalého režimu

Jak jsem už psal,do amerického vyhledávače Google si zadáte: *Web archive net com osobnosti net omar Umar*,dvakrát kliknete a potřetí na desátý řádek Ivan Hoffman. Stránky pana Ivana Hoffmana můžete otevřít jen omezeně,vždy až po několika hodinách,potom se znovu zamknou. Další odkazy: *Redaktorce Slonkové hrozila smrt* /Google/, *New czech mafia* /Google/, *iDNES a kausa práv* /Google/, *iDNES a Krakatice* /Google/, *Lída Rakušanová - eurodotace* /Google/, *Politik Vás vždycky podrazí* /Google/, *iDNES a Ivan Langer* /Google/, *Proč jsme se nestali druhým Švýcarskem* /Google/, *Vraťte nám stát* /Google/,*Rekonstrukce státu* /Google/, *Hana Marvanová byl porušen zákon* /Google/, *Neovlivni.cz* /Google/. To ostatní si přečtete ve složce: *Lelek Slávek - anonym* /Google/, *Brněnský deník Lelek Slávek* /Google/. Snad jsem byl lobjektivní při událostech v Rusku,na Ukrajině: *Fiktivní volby v Rusku*! /Google/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 10. 6. 2016 10:27

Proč nepomohl ministr vnitra Milan Chovanec Petru Lessymu?

Když odchází z funkce vedoucí *Útvaru pro odhalování organisovaného zločinu,Robert Šlachta,který se snažil mít se s svým týmem,podle možností,co nejlepší výsledky,ukazuje to,podle reakcí lidí na internetu,že je to v našem státě hodně *prohnilé*! Já ministrovi vnitra,Milanu Chovancovi,nemohu zapomenout,že když byl protiprávně odvolán,pro poctivost,policejní president Petr Lessy v roce 2012,kdy nám to nahlásila ve své poslední službě ve zpravodajství Českého rozhlasu 1,paní Štěpánka Čechová a později byl na krátkou chvíli do funkce vrácen panem Martinem Pecinou v Rusnokově vládě,tak se pan Milan Chovanec nedokázal zasadit o to,aby pan Petr Lessy mohl místo policejního presidenta nadále zastávat Ty pravomoce na to měl! Tu posici ministra vnitra zastává od ledna 2014 a Petr Lessy byl definitivně odvolán až později! Navíc,když měl pan Lessy dostat vysoké odškodné *Lessy odškodné* /Google/. Kdyby to byl gauner,neměl by na to nárok! Přiznám se,jsem ovlivněn jedním komentářem pana Martina marka,který pana Milana Chovance nemá rád: *ČSSD má svého Bendu* /Google/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 6. 6. 2016 18:10

Kdo je Christian Müller?

Je to 35.letý ekonom a publicista. Zasadil se o to,aby se ve švýcarském referendu rozhodovalo o zavedení garantovaného základního příjmu ve výši 2.500 franků. Christian Müller je přesvědčen,že by se tímto opatřením rozšířila svoboda občanů a snížila jejich vydíratelnost Proto i přes neúspěch byl s výsledkem spokojen. Píší o tom ve svém zpravodajství *Lidovky.cz* a *Novinky.cz*. Více odkazy: *Švýcarsko a základní příjem* /Google/, *Novinky cz a referendum* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 6. 6. 2016 14:19

Marilyn Monroe - americká lež!

Internetové odkazy: *Svět žil v bludu*! /Seznam.cz/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Miloslav Lelek | 16. 5. 2016 15:53

Kam směřujeme?

Svět se stále nedokázal plně vyrovnat s následky druhé světové války,aby po roce 1990 byl znovu postupně vtažen do enormního nárůstu válečných konfliktů např.v bývalé Jugoslávii,Iráku,Líbyi,Sýrii,n aUkrajině. To už není náhoda!! Jedinou nadějí,jak to změnit je,aby vojáci odmítli vzít zbraň do ruky,být loutkami v zájmu mocných,nezúčastňovali se různých misí a vrátili se domů k rodině!! Filmovou produkci ovládlo násilí a mordy! Hlavní role si rozdělili Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone! Arnold Schwazenegger zakázal dětem dívat se na filmy,které natočil pro peníze,aby neviděly ty hrůzy! Zábavní průmysl vytvořil videohry pro mladé s mottem: válčit,zabíjet! Připadá mi to,jako kdyby nějací *mocní magoři* chtěli rozpoutat další válku,protože lidí na planetě je moc a tak stále rozdmychávají nepokoje ve světě! Dětské pohádky jsou horor! Rodiče jsou z toho nešťastni! Protože když se člověk bojí,je snáze ovladatelný! O tom to je. Pociťujeme to i v práci,kde musíme tvrdě *vyšlapovat*! Zdravotnictví je soukromé podnikání. Co je prospěšné pro lidi,se likviduje! Bývají obelháváni,lékaři dělají pravý opak!! Píšu o tom v brněnském deníku.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Lelek Slávek | 9. 11. 2015 07:32

Kdo byl politický vězeň Miroslav Dolejší?

Více odkazy: *Miroslav Dolejší Lelek Slávek* /Google/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Lelek Slávek | 26. 10. 2015 13:23

Zpravodajský blog bez censury!

Dnes jsem ho objevil na internetu a po tom,co se děje v Sýrii a jak vystupuje tzv. *umírněná opozice* se s jeho obsahem ztotožňuji. Před dvěma lety poskytl syrský president,Bashar Assad,rozhovor pro francouzský deník *Le Figaro* Více už: *Myslete hlavou - Assad* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Lelek Slávek | 31. 10. 2015 12:54
reakce na Lelek Slávek | 26. 10. 2015 13:23

Doplňující poznámka

Další odkazy: *Myslete hlavou - Sýrie* /Google/, *Bashar Assad pro Le Figaro* /Google/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Lelek Slávek | 24. 10. 2015 12:31

81 miliard eur Turecku?

Tuto částku by mělo Turecko dostat podle dohody s EU,aby vytvořilo uprchlíkům ve své zemi co nejlepší podmínky k životu a omezilo tak jejich migraci do Evropy. Myslím si,že je to nešťastné rozhodnutí neodpovědných lidí!! Jak jen mohou přemýšlet o tom,poskytnout Turecku tak obrovskou částku,když jsou v této zemi vražděni Kurdové,kteří bojují proti Islámskému státu? Jakou záruku má EU že nebudou tyto prostředky zneužity? Turecký president E Tayyip Erdogan,jak píše internetový zpravodajský server *iDNES.cz* má k tomu ty největší předpoklady! Jeho příjmení jsem nesprávně napsal v příspěvku o nezávislé novinářce,paní Pavle Apostolaki. Internetové odkazy: *Turecký president si postavil* /Google/, *EU se se dohodla s Tureckem* /Google/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Miloslav Lelek | 8. 6. 2016 10:38
reakce na Lelek Slávek | 24. 10. 2015 12:31

Turecké představy o demokracii a svobodě slova!

Kdykoliv se něco tragického v Turecku stane,jsou za to podle presidenta Tayyipa Erdogana odpovědni Kurdové. Měl by se zamyslet sám nad sebou a s ním *vypráskaní* politici z EU,kteří se domnívají,že svěřit peníze,na které jim vydělala *výrobní sféra*,panu Erdoganovi,bude to nejlepší řešení k zastavení uprchlíků. Více odkazy,ze kterých Vám bude špatně: *CT 24 postavil palác* /Google/, *Turecký president si postavil* /Google/, *Turecko propustilo novináře* /Google/, *Rodina tureckého presidenta* /Google/, *Novinky cz zatýkali generály* /Google/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Miloslav Lelek | 23. 8. 2016 16:59
reakce na Miloslav Lelek | 8. 6. 2016 10:38

Vystoupí Turecko ze Severoatlantickéto paktu!

Pro svět je z mého pohledu velkou hrozbou,stejně tak jako Severní Korea. Přečetl jsem si některé komentáře,při kterých se potvrdily moje obavy. Věřím,že jsem se nestal obětí propagandy. Když tak se seznamte s obsahem některých příspěvků,které považuji za objektivní. Zadejte si do vyhledávače: *Turecko svobodné noviny bez censury* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Miloslav Lelek | 25. 7. 2016 11:38
reakce na Miloslav Lelek | 8. 6. 2016 10:38

Turecko aktuálně

*Turecko - Svobodné noviny bez censury*! /Google/, *Syrské děti a uniformy* /Google/, další odkazy: *Američané měli v Sýrii* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Lelek Slávek | 30. 11. 2015 18:00
reakce na Lelek Slávek | 24. 10. 2015 12:31

Proradné Turecko!

Píše se o tom ve zpravodajství,které přinášejí nám,čtenářům,*Novinky.cz*. Dva generálové ve výslužbě a plukovník přinesli zprávu,že v loňském roce z Turecka byly odváženy kamióny plné zbraní na podporu skupin,které jsou napojeny na *Islámský stát*!! *Novinky cz zatýkali gnenerály* /Google/. Hlavně,že Evropská unie přemýšlí o tom,jak do Turecka,které vraždí Kurdy,bojující proti *Islámskému státu* pošle jak žádá president Erdogán 81 miliard eur!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Lelek Slávek | 23. 10. 2015 13:23

Válečný zločin v afgánském městě Kunduzu!

Stalo se tak začátkem tohoto měsíce. Sdělovací prostředky přinesly zprávu,že tady bylo nejméně devatenáct obětí na životech! Z toho dvanáct mezi *Lékaři bez hranic*,zbytek ranění!! Podrobně o tom píše internetový zpravodajský server: *Novinky.cz těžký bitevník* /Google/. V rozhovoru pro Český rozhlas 1 se k tomu výjádřil i lékař,který tady také pracoval,pan Tomaš Šebek. *Čro1 bombardování nemocnice* /Google/. Připomíná skutečnost,že nemocnice tady fungovala čtyři roky a všichni o ní věděli!! Nezáleželo na tom,jaké má kdo náboženské vyznání,když byl těžce zraněný a bojoval o holý život! Samotní lékaři byli neutrální a proto jejich práci plně respektovali i islamisté,včetně Talibanu,nikdy na ní nezaútočili!! Podmínkou bylo,aby ten ,kdo tam přišel,neměl zbraň! Další odkazy: *Obama se omluvil* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Lelek Slávek | 15. 10. 2015 15:39

Nezávislá novinářka Pavla Apostolaki

Tento týden ve středu jsem poslouchal na Českém rozhlase 1 večerní rozhovor paní Zuzany Burešové s touto ženou. Přiblížila mi neskutečně těžký život Kurdů v Turecku,kterých tady žije čtrnáct milionů,jsou menšina. Nemají žádná práva,snad jediné,vlastní televisi. Kurdská strana práce statečně bojuje na rozdíl od samotných Turků,proti *Islámskému státu*. Turci přitom nepochopitelně v čele s presidentem Erduanem,považují Kurdy za větší zlo,než samotný *Islámský stát*!! Stovka obětí je nedávný důsledek sebevražedných atentátníků!! Vraždy Kurdů v Turecku,které podporuje zločinná turecká vláda by měly přestat!! Syrští povstalci si proti Kurdům počínají stejně!! Více: *Sxrští povstalci provedli vraždu* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Lelek Slávek | 25. 9. 2015 12:15

Zvýhodňování uprchlíků na úkor nezaměstnaných!

Ženy,kterým je padesát let,vychovaly děti,daňové poplatníky,jsou dnes vyhazovány z úřadu práce! Úřad pro uprchlíky tahá peníze z kapes dańových poplatníků! Českým matkám jsou z důvodu chudoby kradeny děti! Migrantkám by si jejich děti ukrást pro pěstouny nikdo nedovolil! Stát se nepostaral o statisíce nezaměstnaných!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Lelek Slávek | 18. 9. 2015 12:59

Příčiny migrace?

V Sýrii žily,před jejím vypuknutím,přibližně 22. miliony obyvatel. Úřad vysokého komisaře Organizace spojených národů zveřejnil zprávu,podle které ze země uprchly do Evropy více než čtyři miliony lidí a mimo domov žije 7.6 milionu. *Počet uprchlíků ze Sýrie* /Google/. A v této souvislosti *Svobodné noviny* píší o zásahu Spojených států v této zemi proti presidentovi. Válečný konflikt zde probíhá už od roku 2011. *Svobodné noviny Bashar Assad* /Google/. Významný český politolog,ekonom,komentátor a publicista,žijící dlouhodobě v Německu,městě Hamburgu,není klidný,má vysvětlení,které poskytl pro Český rozhlas 1 *Petr Robejšek - Západ není* /Google/. Klikněte si na přepis celého rozhovoru.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Lelek Slávek | 21. 11. 2015 12:22
reakce na Lelek Slávek | 18. 9. 2015 12:59

Změna strategie dlouhé války v Sýrii!

Už před několika dny o tom psal velmi výstižně,kdy se dotkl přímo *merita věci*, internetový zpravodajský server *Novinky cz*, pod názvem: *Spojené státy ničí cisterny* /Google/. Předcházela tomu ta skutečnost,že vyzbrojování tzv. *umírněné opozice* nepřineslo očekávané výsledky,*spolykalo miliardy*!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Lelek Slávek | 11. 11. 2015 17:39
reakce na Lelek Slávek | 18. 9. 2015 12:59

Veliké obavy Jana Petránka k situaci v Sýrii

*Jan Petránek - pravdy* /Seznam.cz/, *Daniel Veselý umírněná opozice* /Google/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Lelek Slávek | 28. 8. 2015 08:37

Petr Robejšek o Rusku,Spojených státech a Evropské unii

Tento týden poskytl rozhovor pro Český rozhlas 1 *Petr Robejšek západ není* /Google/,ze které jem vybral tu část,kterou považují za důležitou. *Ve světě vidíme partnery a konkurenty,konkurenti jsou všichni ti,kteří vás mohou nějakým způsobem ohrozit. evropská unie je třeba pro spojené státy konkurent,který je dnes slabý také proto,že se o to spojené státy zasloužily. Stejně tak je pro spojené státy konkurent Rusko,pro Rusko jsou konkurentem Spojené státy.Je to hra,kterou musíme vnímat,je to hra o moc,je to hra o vliv,je to hra o budoucnost v tom smyslu,že mají američané zájem,aby Evropa a eurozóna nedošly ke klidu,aby v ní zůstalo Řecko,viz. migrační proudy. K článku Petra Robejška,starém dva roky bych doplnil,že mě zaráží a v tom musím panu Robejškovi dát za pravdu,že když rusko podporovalo syrského presidenta Bashara Assada,tak *držel islamisty v klidu*. Spojené státy se postaraly o to,že tomu tak není a zbavily syrského presidenta ve své vlastní zemi politického vlivu! Podle ředitele neziskové organisace: *Člověk v tísni*,Šimona Pánka,jsou v současné době ve světě čtyři milióny syrských uprchlíků a jejich počet se neustále zvyšuje! *Čro Šimon Pánek* /Google/. Barack Obama,americký president,dělá,že *neví*,co je toho příčinou. stejně tak i zahraniční sdělovací prostředky. Nechal jsem se ovlivnit *Svobodnými novinami*,nevím,jestli jejich zprávy mohu považovat za objektivní,abych nekřivdil. Podívejte se na to. *Svobodné noviny Bashar Assad* /Google/. Nemám srovnání,kolik má Rusko a Spojené státy ve světě vojenských základen. *Kolik mají Spojené státy a Rusko ve světě vojenských základen* /Google/.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zavacky | 13. 8. 2013 16:09

Nielen politické strany sú príliš etablované, ale aj politológovia. S myšlienkou priamej demokracie prichádza "ulica" a politológovia reagujú až dodatočne a aj to s váhaním, výhradami, odtláčaním na okresnú a miestnu úroveň, ale aj podceňovaním. Sami vopred nenavrhujú nič. Ako môže niekto čakať, že s takýmito zásadnými celospoločenskými otázkami príde nejaký okresný funkcionár ???
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Předplaťte si tištěný Finmag

Předplaťte si tištěný Finmag

Baví vás články, které každý den publikujeme na Finmagu? Pak vás bude bavit i tištěný FINMAG. Roční předplatné vyjde na 294 korun (za jedno číslo zaplatíte 49 korun). A nebojte, platit můžete i kartou.

Facebook

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!