Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Dodanění při převodu pojistných smluv...

| 24. 11. 2010

Senát nedávno schválil změnu zákona o daních z příjmů. Původní bod 35. novely, který mohl podstatně přispět k mobilitě klientů životních pojišťoven a odstranit dlouhotrvající pochybnosti kolem povinnosti tzv. dodaňování, však chybí. Aktuální znění § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů, které mělo být zmíněným bodem doplněno, přitom není nijak ideální a v praxi působí řadu komplikací. Proč je s ním takový problém a kam zmizel bod, který jej mohl vyřešit, pochopíme snáze, vezmeme-li příběh odstavce šest od začátku.

Dodanění při převodu pojistných smluv...

Převádět smlouvy životního pojištění bez nutnosti dodatečně danit uplatněné odpočty umožnila novela zákona o daních z příjmů z roku 2004. Cílem byla další podpora životního pojištění jako produktu kombinujícího prvky pojištění a spoření spolu s podporou mobility klientů.

Jenže zákonodárce ve skutečnosti nevyšel vstříc tolik klientům jako spíše velkým pojišťovnám. Ty potřebovaly převést své pojistné kmeny z méně výhodných kapitálových pojištění na pojištění investiční. Tomu také odpovídala dikce nově upraveného zákona, který pro případ zrušení smlouvy jako důvod osvobození od povinnosti dodanění stanovil dvě podmínky. Především, ze smlouvy nesmí být vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné. Přitom současně rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění musí být převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. Zdánlivě tak předpis jednoznačně určil, za jakých podmínek je možné nahradit stávající pojistnou smlouvu smlouvou jinou bez vzniku dodaňovací povinnosti.

Tak vy chcete ke konkurenci?

Vše funguje dobře, dokud se klient nerozhodne opustit náruč své mateřské pojišťovny. Jakmile však projeví zájem změnit nejen pojistný produkt, ale také jeho poskytovatele, neuspěje. Zákon o daních z příjmů, zákon o pojišťovnictví, zákon o pojistné smlouvě ani jiný předpis nestanoví bližší podrobnosti k tomu, jak by měla být rezerva, resp. kapitálová hodnota převedena. Uplatní se tak základní princip smluvního práva, totiž že platí to, co si strany sjednají. To v praxi znamená, že úspěšnost naplnění obou zákonem stanovených podmínek záleží čistě na vůli pojišťovny. Pomineme-li skutečnost, že z hlediska technicko-účetního se pro pojišťovnu nejedná o standardní operaci, její zájem podpořit klientův odchod je přirozeně nulový. Pojišťovny se tak často jednoduše vymluví na absenci detailní úpravy v právním řádu.

Řada klientů se však odmítá smířit s tím, že zákon o daních z příjmů na jedné straně připouští možnost „bezdaňové“ změny pojistné smlouvy, ale v praxi je tato možnost omezena jen na jejich stávající pojišťovnu, od které právě mnohdy chtějí odejít.

V praxi se tak objevují nejrůznější intepretace příslušného ustanovení zákona o daních z příjmů a s nimi související praktiky. Mezi nejčastější patří zrušení smlouvy s výplatou odkupného a jeho bezodkladné převedení formou mimořádného vkladu na novou pojistnou smlouvu. Tento postup, stejně jako jemu podobné, samozřejmě plně neodpovídá požadavkům zákona. Nelze mu však upřít snahu vyjít vstříc alespoň tušenému účelu normy, tedy zachování daňových výhod poplatníkům ochotným vzdát se části aktuální spotřeby ve prospěch té budoucí. Navíc klient může jako účet pro výplatu odkupného určit účet u nové pojišťovny a tím zajistit, že odkupné sice bude vyplaceno, nikoliv však jemu samotnému.

Prověřuj, ale toleruj

Ve skutečnosti však stejně záleží na příslušném finančním úřadě konkrétního klienta, zda si takového postupu nevšimne nebo jej akceptuje jako přípustný. To samozřejmě není žádoucí situace. Zejména pojišťovací zprostředkovatelé jen obtížně klientům vysvětlují, že sice teoreticky podle zákona pojistnou smlouvu převést mohou, prakticky však nikoliv. Anebo s rizikem odhalení a dodanění.

Proto jsem inicioval na jaře letošního roku prostřednictvím Asociace finančních zprostředkovatelů a poradců podání kvalifikovaného dotazu na Ministerstvo financí (MF). Otázka byla jasná: je za současných podmínek možné uskutečnit převod také formou mimořádného vkladu pojistného, aniž by klient musel dodanit uplatněné odpočty? Odpověď ministerstva byla stručná, nicméně z ní vyplynulo, že tento postup je akceptovatelný. Z právního pohledu se však jedná pouze o výkladové stanovisko, které není obecně závazné. Vhodnější by tedy byla precizace daňového předpisu, ke které se však MF nechystalo. Alespoň soudě podle vyjádření mluvčího Ondřeje Jakoba v článku Převádíte pojistku? Zaplatíte daň (Lidové noviny, 18. 5. 2010).

Proti vůli pojišťoven? Nikdy!

Přesto byla dne 29. 10. 2010 Sněmovně předložena novela zákona o daních z příjmů vypracovaná právě ministerstvem, která obsahovala již zmíněný bod 35. Podle něj by se bylo možné vyhnout dodanění nejen účetně obtížným převodem rezervy nebo kapitálové hodnoty, ale také převodem odkupného. Zákon by tak explicitně umožnil nyní spíše tolerovaný postup a především by možnost volby svěřil výhradně do rukou klienta.

To se samozřejmě nemohlo líbit pojišťovnám. Protesty zástupců České asociace pojišťoven pak nejspíše vedly k tomu, že již hospodářský výbor Sněmovny doporučil toto zdánlivě bezvýznamné ustanovení vypustit. S úspěchem. 12. listopadu byla novela schválena bez dopadu na odstavec šest. Nejistota trvá.

Autor je právník společnosti Partners

Vložit komentář

Abychom udrželi vysokou kvalitu diskuze na Finmagu, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdříve musíte zaregistrovat. Na následující odkaz pak klikněte v případě, že jste zapomněli své heslo.

Diskuze

Další příspěvky v diskuzi (4 komentáře)

Aleš Chaloupka | 24. 2. 2011 23:38

Vážený pane Jeníku,
vzhledem k tomu, že Váš právní výklad nekoresponduje s jinými výklady, viz článek
http://www.finance.c z/zpravy/finance/256885/?form4 079%5BEdit%5D=1
chtěl bych Vás požádat o stanoviskoa požádat, zda stanovisko MF(ač výkladové), jak píšete "Odpověď ministerstva byla stručná, nicméně z ní vyplynulo, že tento postup je akceptovatelný" je někde publikované či jej lze získat.
děkuji za informaci a jsem s pozdravem
Aleš Chaloupka
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Ivo Jeník | 25. 2. 2011 17:47
reakce na Aleš Chaloupka | 24. 2. 2011 23:38

Vážený pane Chaloupko, nedomnívám se, že by můj výklad byl nějak zásadně odlišný s názorem vyjádřeným ve Vámi uvedeném článku. Zatímco se však Vámi zmíněný text drží striktně dikce zákona, já poukazuji na alternativní řešení v mezích účelu normy (teleologický výklad). K tomuto řešení se vyjádřilo i Ministerstvo financí, které uvádí, že „….je….klíčové, že odbytné nebylo vyplaceno poplatníkovi, ale bylo převedeno na novou smlouvu…. Za tohoto předpokladu by pak nedocházelo k dodanění dříve uplatněných nezdanitelných částí základu daně….“, K tomu dodává „Pokud by však nebyly dodrženy zákonem stanovené podmínky, tj. po zániku smlouvy došlo k vyplacení odbytného poplatníkovi, vzniká poplatníkovi….povinnost zdanit dříve uplatněné nezdanitelné části základu daně….“. Jinými slovy Ministerstvo financí považuje za přijatelné, pokud pojišťovna vyplatí odbytné rovnou na účet u nového pojistitele, nesmí pouze dojít k přímé výplatě pojistníkovi. V tom se závěry Vámi uvedeného článku liší. Text odpovědi v celé podobě zveřejněn není, neboť byl adresován na základě přímého dotazu pouze Asociaci finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Petr Novák | 24. 11. 2010 18:41

A jak je to s částečným výběrem z naspořených peněz před 60 rokem věku a 60ti měsíci trvání smlouvy?
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Ivo Jeník | 25. 2. 2011 17:54
reakce na Petr Novák | 24. 11. 2010 18:41

Pro vznik povinnosti dodanění je rozhodující zánik pojištění, resp. změna parametrů pojistné smlouvy, nikoliv tedy mimořádný výběr. Po stránce daňové se tedy jedná o odlišnou situaci. Nově částečný výběr podléhá zdanění v rozsahu příspěvků zaměstnavatele.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Předplaťte si tištěný Finmag

Předplaťte si tištěný Finmag

Baví vás články, které každý den publikujeme na Finmagu? Pak vás bude bavit i tištěný FINMAG. Roční předplatné vyjde na 294 korun (za jedno číslo zaplatíte 49 korun). A nebojte, platit můžete i kartou.

Ivo Jeník
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval dvousemestrální studijní pobyt na pařížské Sorbonně. Dva roky byl starostou Spolku...více o autorovi.

Facebook

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!