Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Přístup „ať se každý zajistí na stáří, jak chce“ by skončil katastrofou

, | 7. 5. 2016

Vymíráme? Skutečně nebude na důchody? Demograf a člen důchodové komise Tomáš Fiala uvádí v rozhovoru všechno na pravou míru.

Přístup „ať se každý zajistí na stáří, jak chce“ by skončil katastrofou

Loni se u nás narodilo nejvíc dětí za posledních pět let. Čechů ale přesto ubývá. Za pár desítek let by to mohlo znamenat závažný problém pro důchodový systém. Často se tedy říká, že by se stát měl snažit namotivovat mladé lidi, aby si pořizovali děti, víc dětí. Jsou ale opatření, která prosazuje současná vláda, dostatečná? Jen na kartu nastartování porodnosti se – zvlášť při pohledu na další západní země, které mají tytéž problémy jako my – sázet nedá. Celá řada dalších návrhů, které by měly vést ke stabilizaci penzijního systému, se objevuje v důchodové komisi. S některými přichází i demograf Tomáš Fiala.

Tomáš Fiala

Tomáš Fiala

Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval obor pravděpodobnost a matematická statistika. Získal titul RNDr. v oboru matematika a aspiranturu CSc. v oboru pravděpodobnost a matematická statistika. Dnes působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako tajemník katedry demografie a odborný asistent. Je stálý člen Odborné komise pro důchodovou reformu. Angažuje se také v České demografické společnosti, České statistické společnosti a několika dalších organizacích. Hlavní oblasti jeho odborného zájmu jsou úmrtnost a životní pojištění.

Je z hlediska udržitelnosti důchodového systému demografický vývoj v Česku opravdu tak alarmující?

Bude záležet na podobě důchodového systému. Zvyšování důchodového věku teď velmi dobře kompenzuje efekt stárnutí – poměr osob v důchodovém věku k počtu osob v produktivním věku je dokonce stále nižší, než byl v roce 1971. Výjimkou bude období po roce 2040, kdy půjdou do důchodu silné populační ročníky. Později by se ale měl počet důchodců znovu snižovat. Kdyby se udržel současný růst důchodového věku, připadlo by v roce 2100 na sto pracujících méně důchodců než dnes. Z demografického hlediska tedy může stávající důchodový systém fungovat, samozřejmě ale bude záležet na počtu pracovních příležitostí pro starší ročníky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nicméně pracuje na návrhu, který by měl zastropovat důchodový věk na 65, respektive 67 letech…

Ano, návrh sice počítá se zastropováním. To by se ale mělo pravidelně revidovat tak, aby lidé odcházeli do důchodu, když jim statisticky zbývá poslední čtvrtina života. Podle dosavadních prognóz by se ale ještě před rokem 2030 zjistilo, že by měl důchodový věk dále stoupat, dokonce možná rychleji než dosud, a teprve po dosažení hranice 67 let by se růst zpomalil. Zastropování, o kterém se mluví, mi přijde trochu nefér vůči voličům, kteří si už nepřečtou, že budou probíhat pravidelné revize a zvyšování.

Na základě revize se ale pouze podá návrh na další zvýšení důchodového věku…

Přesně tak. Jednou za pět let proběhne revize, na základě které se bude zvýšení doporučovat, neznamená to ale, že na něj skutečně dojde. Ostatně pro mnohé politiky by mohlo být zvyšování důchodového věku, zejména před volbami, velmi nepopulární.

Může stát lidem opravdu dlouhodobě zaručit, že stráví v důchodu poslední čtvrtinu života?

Pokud bude návrh změny zákona přijat, tak ano. S tím, že tak jako v posledních letech budou výdaje na důchody vyšší než vybrané pojistné a část důchodů bude vyplácena z jiných zdrojů státního rozpočtu. Zejména v období kolem roku 2050, kdy budou odcházet do důchodu silné populační ročníky. A čtvrtina života v důchodu je samozřejmě průměrná hodnota. Muži stráví v důchodu o něco méně, ženy o něco více. Někteří lidé se důchodu vůbec nemusejí dožít.

Důchodový věk podle dnešních pravidel

Anketa

Jak vám vyhovuje váš penzijní věk podle kalkulačky?

Často zaznívají námitky, že i když se délka života prodlužuje, neznamená to, že se bude prodlužovat i doba, kdy je člověk schopný uplatnit se na pracovním trhu. Jak se na to díváte?

Teorií je několik a pravda bude asi někde uprostřed. Na jednu stranu je možné, že až přijdou na pracovní trh slabé populační ročníky narozené na přelomu století, nezbyde zaměstnavatelům nic jiného, než se snažit déle udržet starší pracovníky, protože za ně jednoduše nebudou mít náhradu. Vedle toho se ale stále mluví o čtvrté průmyslové revoluci a zániku řady pracovních míst v důsledku automatizace. Statistiky navíc ukazují, že délka života není vždy úměrná kvalitě života – lidé déle žijí a taky jsou o něco déle nemocní.

Pokud na čtvrtou průmyslovou revoluci dojde, bude uplatnění starších lidí na trhu práce ještě složitější…

Bude záležet na charakteru práce. Osobně mám pocit, že se naše republika příliš orientuje na méně kvalifikované činnosti a nabízí levnou pracovní sílu. V takových profesích je zvyšování důchodového věku sotva představitelné.

Ve srovnání se západními zeměmi chodí Češi do důchodu poměrně brzy. Nemají prý uplatnění ani motivaci pracovat déle…

Češi mají také o něco kratší délku života. Osobně vidím východisko v postupném snižování pracovního poměru a pomalejším přechodu do důchodu. Teď jde člověk jeden den do práce, rozloučí se s kolektivem a další den je z něj důchodce.

Ozývají se také hlasy, podle kterých nemá pevný důchodový věk smysl. Je vůbec možné, aby lidi chodili do důchodu, kdykoli by chtěli?

To by se mohlo podařit, pokud by penzijní systém fungoval na bázi individuálního virtuálního konta. Lidé by si do něj spořili a přesně viděli, s jakým důchodem by mohli počítat ve chvíli, kdy se rozhodli odejít do důchodu. Problém by ale mohl být u lidí s nejnižšími příjmy, pro takové případy by bylo asi potřeba stanovit minimální důchod.

Investovat a šetřit!

Jasně – dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit!

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat:

Důchodovému systému by mohla dlouhodobě pomoci výrazně vyšší porodnost. V roce 2015 sice počet obyvatel v Česku stoupl, ale jen díky cizincům, kteří tu hledají uplatnění trhu práce. Čechů naopak ubývá. Jak velká by musela být porodnost, aby se udržel stávající počet obyvatel i bez migrace?

Výhledově by stačily dvě děti na jednu ženu. Jenže toho naposled dosáhly ženy narozené v roce 1960. V současné době je úhrnná plodnost v Česku 1,57 – musela by se tedy zvýšit ještě zhruba o třetinu. Do reprodukčního věku přitom budou nyní vstupovat slabé populační ročníky, takže lze očekávat další pokles počtu narozených dětí. Pořád je ale současný stav lepší než na přelomu století. Tehdy byla plodnost pouze 1,13.

Je motivace, kterou stát nabízí rodičům, kteří by chtěli mít více dětí, dostačující?

Těžko říct. Plodnost žen v posledních dvou letech sice roste mnohem víc, než se předpokládalo, otázkou je, na jaké úrovni se zastaví. Velký vliv na vývoj úhrnné plodnosti měla totiž změna reprodukčního chování – ženy začaly odkládat mateřství na vyšší věk. A právě teď se rodí tyhle „odložené“ děti. Musíme ale počítat s tím, že se jich pravděpodobně nenarodí tolik. Jednak z biologických důvodů a za druhé si řada žen, které mateřství odkládaly, zvykne být bezdětné. Nebo dají přednost rozjeté kariéře. Právě nastavení lepších podmínek pro matky, které by si vedle výchovy dětí rády udržely kontakt se svojí profesí, bychom se měli více věnovat. Co se týče ekonomické stránky, výdaje na výchovu dětí jsou stále mnohem vyšší než finanční příspěvky rodičům.

Jednou ze změn, které schválila důchodová komise, je rozlišení sazeb pojistného podle počtu vychovávaných dětí. Souhlasíte se současnou podobou návrhu?

I když je navrhovaná diference poměrně malá, jde podle mě o velmi důležitý první krok. Pozitivum vidím v motivaci pracujících rodičů a zároveň v odstranění námitek, že by výhody mohli zneužívat lidé, kteří se chtějí „živit“ plozením dětí – kdo nepracuje, neplatí pojištění, a neměl by tudíž nárok na žádný bonus. Osobně bych se nebránil vyšší diferenci pojistného ani navýšení důchodů podle počtu dětí. Řada žen má nižší příjem a ve finále také nižší důchod, protože se delší dobu staraly o děti.

Kritici ale tvrdí, že by se taková opatření do značné míry překrývala – rodiče by dostali úlevu v nižším pojistném a současně i vyšší důchod.

Ekonomický přínos dětí je ale nesporný – budou vydělávat a odvádět pojistné. Protože má řada rodičů v době, kdy se starají o malé děti, nižší příjmy, měli by mít kompenzaci v podobě nižších odvodů. Současně, pokud například chtějí vychovat vysokoškoláky, musí místo spoření ve třetím pilíři víc investovat do dětí. Proto mi přijde správné, aby byli odměněni také vyšším důchodem.

Často se hovoří o tom, že v důchodové komisi je příliš mnoho členů a nápadů a je těžké se na něčem shodnout. Vnímáte to taky tak?

Sice to tak někdy může vypadat, ale podle mě je důležité, aby byli v komisi kromě odborníků a akademiků i zástupci všech politických stran a dalších zainteresovaných institucí. Důchody se přece týkají všech a pravidla by se neměla příliš často měnit. Jinak by to bylo jako v minulosti – jakmile pravicová vláda zavedla druhý pilíř, levice kontrovala, že až se dostane k moci, zruší ho. Ohledně důchodového systému by měla panovat shoda a konsenzus.

I když je pravda, že se někdy shoda v takovémto uskupení hledá dost těžko.

Máte pocit, že vláda dostatečně reflektuje závěry a doporučení důchodové komise?

Na zásadní změnu důchodového systému zatím nemá důchodová komise mandát. Musíme dělat jen dílčí, parametrické změny. Co se týče reformy, je především důležité uvědomit si, jaký by měl být její cíl a v čem je současný systém nevyhovující. Podle mě je průběžný důchodový systém dobrý. Zejména v dnešní době, kdy je řada penzijních fondů ve ztrátě a obecně je stále složitější dosahovat investičních zisků.

Jak se díváte na varování, že kdo si nebude dostatečně spořit, čeká ho stáří v bídě. Je to pravda?

Není to fér vůči lidem, kteří řádně platí důchodové pojištění. Pak by přece měli dostat odpovídající důchod. Samozřejmě je potřeba varovat například osoby samostatně výdělečně činné, u kterých platí, že pokud si nebudou spořit nebo dobrovolně platit na důchodovém pojištění víc, dostanou opravdu málo.

Sada důchodových kalkulaček

Některé věci si sami rozumně nespočítáte – výpočet pravděpodobné (nebo chvilku před důchodem už i přesné) výše důchodu vlastními silami... to je práce pro masochistu. Trpělivého a pozorného masochistu. Ten čas se dá strávit líp, proto nechejte počty důchodovým kalkulátorům od Peníze.cz:

Myslíte si, že pokud by životní úroveň důchodců oproti pracujícím rapidně klesla, došlo by k reflexi a úpravě celého systému?

Doufám, že ano. Úplně by stačilo, kdyby systém zůstal beze změny a zavedl se vyšší minimální důchod. Podle mě všechny modely, které varují před snižováním důchodů, vlastně mlčky předpokládají, že se změní důchodový zákon. Současný systém může dál fungovat za předpokladu, že stát bude každý rok „dotovat“ důchody z daní několika desítkami miliard korun ročně, s čímž by se samozřejmě mělo počítat v rozpočtu. Pokud by přišla vláda, která by trvala na tom, že se na důchody vyplatí pouze to, co se vybere, nešlo by to bez změny zákona – ve smyslu zvýšení pojistného nebo snížení důchodů.

Jak moc je zavedení minimálního důchodu reálné?

Minimální důchod už fakticky existuje, je ovšem poměrně nízký – 3210 korun. Jeho výrazné zvýšení zatím příliš velkou podporu nemá, dost často panuje obava ze zneužití. Někteří OSVČ by například mohli spořit bokem, odvádět minimum a stejně dostat minimální důchod. Stejně tak lidé, kteří by pracovali načerno. Určitě by se musely velmi pečlivě nastavit podmínky.

Uvedl jste několik možností, jak důchodový systém zatraktivnit. Kdybyste mohl vybrat jen jednu věc, co by to bylo?

Byl bych pro oddělení solidární části důchodu a systém individuálních virtuálních účtů spravovaných státem – podobně jako je nastavený systém notional defined contribution (NDC) ve Skandinávii – s možností spořit si dobrovolně větší částky. Ve chvíli, kdy by si člověk naspořil na minimální důchod do konce života, mohl by se rozhodnout, jestli půjde do důchodu, nebo bude dál pracovat a čerpat důchod později, ale o to vyšší. Asi by se to neobešlo bez nastavení nějakého povinného minima. Ultraliberální přístup – ať se každý zajistí na stáří, jak chce – by zřejmě skončil katastrofou.

Vložit komentář

Abychom udrželi vysokou kvalitu diskuze na Finmagu, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdříve musíte zaregistrovat. Na následující odkaz pak klikněte v případě, že jste zapomněli své heslo.

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

Jan Daniel | 8. 5. 2016 22:42

Přístup "ať se každý zajistí jak chce" fungoval 200 tisíc let. Současné sociálně-inženýrské pokusy se státním sociálním systémem jsou v dějinách lidstva jen nicotnou epizodkou a slepou uličkou vývoje. Penzijní systém byl vždy založen na zodpovědnosti, rodinné soudržnosti a mezilidské solidaritě. Byl fragmentovaný, a proto byl robustní. Byl neanonymní, byl pod sociální kontrolou a omezoval free-riding a parazitismus, a proto byl efektivní. Státní sociální systém je neefektivní, křehký a ještě k tomu anticivilizační, protože v lidech potlačuje zodpovědnost a solidaritu.

+43
+
-

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 11:14

"Současné sociálně-inženýrské pokusy" odlišují současnou civilizovanou lidskou společnost od smečky divokých dravých zvířat. To není vývojová slepá ulička. Díky tomuto vývoji je západní lidská civilizace na té úrovni, na jaké je. A mezi jeden z těch civilizačních znaků patří i civilizovaný státní průběžný důchodový systém, který je založen právě na stejných principech, jako byl vždy v minulosti. Jediným rozdílem je, že se tento systém neaplikuje na rodinné bázi, ale na bázi celostátní. Co se týče free-ridingu a parazitismu bezdětných v průběžném státním systému, zde stačí doplnit průběžný systém státním kapitálovým pilířem pro bezdětné a bezdětným příslušně omezit nárok na důchod z průběžného systému a tak ukončit jejich parazitování na průběžném systému.

-19
+
-

Další příspěvky v diskuzi (73 komentářů)

Michal Mrozek | 13. 5. 2016 13:24

Otázka: "Může stát lidem opravdu dlouhodobě zaručit, že stráví v důchodu poslední čtvrtinu života?"

Odpověď odborníka: "Pokud bude návrh změny zákona přijat, tak ano."

Tenhle odborník žije v nějakém paralelním světě nejspíš. Plha se hlásí: "Jak on může vědět, že poslední čtvrtina života začíná právě tehdy, když člověk jde do důchodu?"
+2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 13. 5. 2016 14:06
reakce na Michal Mrozek | 13. 5. 2016 13:24

Stát to ale nikomu nehodlá zajistit. Tahle proporce by měla fungovat jako parametr pro celou společnost, aby důchodový systém byl nastaven rozumně. A mě přijde nastavení, kdy průměrný člověk stráví jako dítě a student 20 let v aktivním věku 40 let a v důchodu 20 let, jako rozumně strukturováno. To, že někdo se dožije 50-ti a někdo jiný 100 let, je zcela přirozené a řešit to tady můžete leda tak Vy. :-).

To že se ten odhad nestrefí přesně, není problém. To jen autisti potřebují mít všechno přesně. :-)
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 13. 5. 2016 14:24
reakce na Richard Fuld | 13. 5. 2016 14:06

Pane, rozuměl jste dobře otázce?

Otázka: "Může stát lidem opravdu dlouhodobě zaručit, že stráví v důchodu poslední čtvrtinu života?"

Vaše teze jsou postaveny na průměru, to je premisa, kterou nemůžete opustit. Chápu - jste socialista každou buňkou. Nicméně, mě netrápí nic jiného, než konkrétní osudy konkrétních nezprůměrovaných lidí (a samozřejmě nejvíce mě zajímá můj osud:)) Ta otázka je postavena schválně takto sarkasticky, protože je zřejmé, že konkrétnímu člověku nelze zajistit vůbec nic. Přesto vidíme odpověď odborníka: "Ano - je to možné. Stačí to uzákonit..."
+0
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 13. 5. 2016 15:09
reakce na Michal Mrozek | 13. 5. 2016 14:24

Nic takového, že by stát sliboval, že zajistí, že v důchodu každý stráví čtvrtinu života není. Takže jste "sarkastický" k něčemu, co v článku není. A vysmívat se někomu, kdo např. prohlásí, že průměrná délka života je např. 75 let, proto, že je všem jasné, že všichni nezemřou přesně v 75 letech, není sarkasmus, nýbrž absurdní hloupost, se kterou by měl pan Felix Holzmann určitě obrovský úspěch. :-)
+0
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 13. 5. 2016 16:44
reakce na Richard Fuld | 13. 5. 2016 15:09

To vím, že tam nic takového není. Podivuji se nad odborníkem, který na jasnou otázku, byť sarkastickou, nemůže odpovědět po pravdě, totiž že toto zajistit nelze a ani to není cílem. :)
-1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 14. 5. 2016 09:22
reakce na Michal Mrozek | 13. 5. 2016 16:44

Pravě proto, že odpověď na tu stupidní otazku je všem jasná, tak si ji odborník přirozeně nekladl a ani na ni samozřejmě neodpovídal.
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Mrozek | 14. 5. 2016 10:47
reakce na Richard Fuld | 14. 5. 2016 09:22

Ano, to zní rozumně. :) Přesto, mám rád lidi, kteří umí odpovídat i na sarkastické poznámky a nevyhýbat se jim.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 15. 5. 2016 09:48
reakce na Michal Mrozek | 14. 5. 2016 10:47

Na skutečně sarkastickou otázku není problem odpovědet. Na hloupou otazku reaguji pouze poukazem na to, že jde o hloupou otázku. :-)
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jiří Hemzal | 9. 5. 2016 17:52

Zkusím zpochybnit několik „pravd“:
1. Důchodový systém, před zavedením státního systému, neexistoval. Lidé byli odkázání na úspory, charitu a rodinu.
* Není to pravda. V civilizovaných zemích existoval rozsáhlý systém podpůrných spolků na bázi regionální, profesní apod. Z jejich prostředků se vyplácely nejenom důchody (starobní, vdovské, ale i nemocenská, podpora nezaměstnaným nebo stávkujícím. Ještě v době Velké hospodářské krize vyplácely tyto spolky podpory svým členům. Zajímavé je, že většinou tyto spolky stály na průběžném financování (aby někdo neutekl s kasou).
2. Důchodový systém musí být státní a jednotný.
* Státní být nemusí – viz nahoře a jednotný také ne. Právě systém regionálních a zejména profesních spolků řešil problém různého typu práce, rizika, opotřebení atd. Takže rizikovější profese, s většími příjmy, přispívaly více, ale měli i větší plnění. Mohli dříve do důchodu atd.
3. Musí se rodit více dětí, přibývají senioři, nebude na důchody.
*Omyl. Závisí na fungující ekonomice. Při stoupající produktivitě není problém, aby méně lidí v produktivním věku zaopatřilo seniory. Dříve se také tvrdilo, že lidé nesmí odcházet ze zemědělství, že nebudou potraviny. Dnes pracuje v zemědělství méně než 5 procent lidí a potravin je dost.

* Velmi by pomohlo, aby vlády upustily s manipulacemi s měnou, aby netiskly nekryté peníze a vzdali se inflační politiky. To samo o sobě by sice neučinilo lidi bohatšími, ale usnadnilo by jim plánování svého stáří. Prostě by si dovedli snadno představit, kolik si musí na stará kolena našetřit.
+17
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 19:12
reakce na Jiří Hemzal | 9. 5. 2016 17:52

Na bod 3 se často zapomíná.
U stesků na inflaci v souvislosti s plánováním na stáří se zapomíná, že z úspor jsou vypláceny úroky a že dlouhodobé výnosy z investic obvykle inflaci poráží.
-5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Ladislav Novák | 9. 5. 2016 20:47
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 19:12

Z úspor jsou vypláceny úroky? Děláte si legraci? Ve které bance máte úspory, že bych si je tam taky uložil... :-P
ČNB dělá všechno pro to, aby lidé nespořili, ale utráceli. Takže politika ČNB, kterou provozuje její současné a jistě i budoucí vedení dosazené Zemanem, rozhodně k žádným úsporám nevede. Některé komerční banky už zavádějí záporný úrok z uložených peněz, díky politice centrálních bank... Zatím jen pro firemní účty. Nezdá se vám, že je tady něco špatně? 8-O
+12
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 10:39
reakce na Ladislav Novák | 9. 5. 2016 20:47

Vy jste si nevšiml, že když máte peníze v bance, tak Vám banka platí úrok? To si děláte legraci? To že dnes jsou úrokové sazby v podstatě nulové na tom vůbec nic nemění.

Politika, kdy centrální banka dělá vše proto, aby lidé nespořili je v situaci, kdy ekonomika vázne kvůli slabé poptávce naprosto v pořádku.

Desítky let trvající spoření na důchod, byste neměl realizovat hromaděním peněz na běžném účtu v bance. Když ale někdo hromadí peníze na běžném účtu, je to jeho věc a je namístě v obecné rovině zmínit, že kromě inflace, která úspory znehodnocuje, je zde i úrok, který je naopak nominálně a bezpracně rozhojňuje.
-6
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 10. 5. 2016 10:24
reakce na Ladislav Novák | 9. 5. 2016 20:47

Přesně tak. Jaké úroky? Jen účelovou metodikou podhodnocená inflace.

Skvělý příspěvek Jiří Hemzala. Ukazuje, že lidé si umí poradit i bez násilného donucení. A pokud je poptávka po průběžném systému, trh nabídne i ten.

A co se týče demografie: to říkám již dlouhodobě. Není do kamene tesáno, že vše funguje jen když populace roste. To jen v případě státních systémů to je problém - tak jako u každé pyramidové hry vše funguje jen tehdy, když příchozích křenů je více, než čerpajících dřívepříchozích. A nejde jen o průběžný systém, ale i o rostoucí státní dluh. Podívejme se na takové Japonsko s děsivým (a stále rostoucím) 250% HDP dluhem. Při tom ekonomika moc neroste (takže se argument s rostoucí produktivitou moc neuplatňuje). A demografický pokles se bude urychlovat, takže za nějakou dobu na splácení toho dluhu bude poloviční počet produktivních.
Vsázet tedy na vědeckotechnický pokrok a růst produktivity můžeme, ale jen do určité míry. Negativní efekt nárůstu státního dluhu a demografického poklesu se totiž násobí a pokud nepřijde zázrak, síla pokroku ho nepřekoná.
Navíc i kdyby k růstu produktivity došlo, je otázkou, zda stále menší menšina bude ochotna živit stále věší většinu důchodců a státních zaměstnanců.
Zkuste si to představit: nějakým zázrakem v Česku dojde za 20 let k nárůstu produktivity i platů na úroveň dnešního Německa (tedy platy vzrostou 4x). Ale bude zde 2x více penzistů a 3x více státních zaměstnanců. A z toho vyššího platu tedy nebudete platit 50% jako dnes, ale třeba 80%. Stále budete mít více, jak dnes, ale je to podstatné? Smíříte se s 80% zdaněním? Nebudete hledat cesty, jak se mu vyhnout? Nebude šedá ekonomika mohutně expandovat a nebudou nejvíce kvalifikovaní a nejlépe placení lidí přímo odcházet do zemí, kde tak vysoké zdanění není? Žádný růst produktivity nepřebije lidské uvažování "kolik bych mohl mít, co bych si mohl dovolit, kdyby mi tolik nesebrali". A žádný nominální růst platů nepřebije zákonitosti dané Lafferovou křivkou.
+10
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 11:17
reakce na Jan Altman | 10. 5. 2016 10:24

Jak líčíte ten scénář, že růst produktivity si vlastně vynutí růst armády neproduktivních a následně i vyšší zdanění produktivních, aby měli neproduktivní z čeho žít, je krásná ukázka toho, jak kapitalismus (zvláště, když je úspěšný) může v určité fázi zlikvidovat sám sebe. Kapitalismus se stane natolik efektivním, že přestane potřebovat zaměstnance avšak zákazníky, ve formě nezaměstnaných, či neproduktivních bude potřebovat stále. Bez zákazníku nebude prosperita kapitalistů ani občanů. Kapitalismus by ztratil svůj smysl. Stal by se překážkou k životu lidí. A právě sem kapitalismus směřuje. Těch neproduktivních bude drtivá většina, takže těm produktivním v demokracii nezbude, než se o plody své práce podělit s těmi ostatními. Druhou alternativou je odstranit demokracii, což může nakonec skončit nastolením diktatury produktivních kapitalistů, kde problém "neproduktivních parazitů" bude "konečně vyřešen" jejich zavřením do lágrů, kde pokud to bude třeba, budou ti "paraziti" k produktivní práci násilím donuceni (rozuměj stanou se tou nejlevnější pracovní silou, jako otroci) a nadbyteční budou vyhlazeni.

Tendence na omezování demokracie např. nápadů na svázání volebního práva s odvody daní jsou slyšet z úst zdejších "svobodomyslných" docela často. A proč vlastně odstranit pouze demokracii, když bychom mohli usilovat o zničení samotné platformy, v níž demokracie funguje, tedy státu, že pane Altmane? Stesky na to, jak si např. v budoucnu neproduktivní důchodci demokraticky prosadí své zájmy na úkor ostatních, zde čtu také poměrně často. Přitom je to jednoduché. Stačí akceptovat, že nárok na důstojný život má každý a že ti, kdo se o to zaslouží se budou vždy mít lépe, než průměr. Tohle jediný udržitelný směr. Nelikvidovat potenciální poptávku tím, že je vyřadím ze společnosti jako líné parazity, když pro ně není žádná práce z důvodu zvyšování produktivity. Bez poptávky neproduktivních nebudou prosperovat ani produktivní, protože jich bude přece tak málo, že jejich spotřeba mezi nimi samotnými je sotva uživí, natož aby z toho dál bohatli.

Je třeba neignorovat, že každý bohatý vždy potřebuje i ty chudé, protože bez chudých nebude již z podstaty tohoto pojmu bohatým. Bojujete li tedy proti chudým líným parazitům, bojujete také současně sám proti sobě.

To je ale asi už příliš filozofická rovina na Váše jednoduché uvažování ve stylu "má dáti, dal". :-)
-8
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Robert Antonio | 10. 5. 2016 11:43
reakce na Richard Fuld | 10. 5. 2016 11:17

Důchodci a státní zaměstnanci, tedy ta vaše „armáda neproduktivních“ není důsledkem růstu produktivity, ale růstu státní moci. Tudíž váš předpoklad o kapitalismu vyrábějícím neproduktivní lidi je chybý a je-li chybný základní předpoklad, je i zbytek vašeho příspěvku mimo mísu.
+8
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 13:39
reakce na Robert Antonio | 10. 5. 2016 11:43

Onen růst "státní moci", resp. růst objemu státních úředníků je jen jedním ze způsobů, jak zajistit uplatnění nadbytečných zaměstnanců. Státní moc sama o sobě ale spíše klesá. Viz snahy o privatizaci všeho možného i nemožného.

Co je podle Vás principiálně chybného na předpokladu, že růst produktivity, industrializace, robotizace, automatizace, jednoduše technický pokrok vede k nadbytečnosti produktivních pracovních sil? Rozumím tom, že určitou část takto vzniklých nadbytečných pracovních sil bude přesměrováno do nově vzniklých ekonomických odvětví, nebo do nově vybudovaných produkčních kapacit (pokud vniknou). Kde ale berete jistotu, že nadbytek pracovních sil vzniklý výše uvedenými způsoby bude přesně odpovídat nové poptávce po pracovních silách v nově vzniklých odvětvích a produkčních firmách?

Současně nepopírám, že určitá část neproduktivního úřednictva nevznikla výhradně z důvodu růstu produktivity. Jsem si vědom toho, že někdy dochází k umělému rozhojnění úřednictva z důvodu Vámi zmíněného nárůstu státní moci. Typický je růst počtu úředníků, kteří budou kontrolovat dodržování nově uzákoněných povinností občanů a firem, které jsou často totálními zhovadilostmi. Tohoto jsem přirozeně odpůrcem.

Je ale otázkou, zda v dlouhodobém horizontu převládá Vámi zmíněný vliv "růstu státní moci" a jaká část nárůstu armády úřednictva je pouhou absorpcí nadbytečných pracovních sil vzniklých v důsledku mnou uváděných faktorů.

Pokud máte nějaké přesvědčivé a relevantní údaje, rád se s nimi seznámím.
-5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 11. 5. 2016 12:35
reakce na Richard Fuld | 10. 5. 2016 13:39

Státní moc klesá, stejně tak počty úředníků, úřadů i regulací.
To už nejsou ani Haló noviny, to je Dikobraz!
+2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 11. 5. 2016 12:43
reakce na Jan Altman | 11. 5. 2016 12:35

Proč by státní moc nemohla růst a současně počet úředníků klesat a naopak? Zase nejdřív píšete a pak myslíte? Tedy pokud vůbec myslíte.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 17. 5. 2016 22:37
reakce na Richard Fuld | 11. 5. 2016 12:43

Akorát že člověk obdařený zrakem vidí, že roste oboje
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Altman | 9. 5. 2016 09:45

Základní otázka je, zda vůbech chceme důchodový systém udržet.
Já ne a vlastně neznám nikoho, kdo ano.
Nechť si ho tedy pánové komisaři udržují pro sebe a za své.

Stále ten předpoklad, že budeme pracovat do čím dál pozdějšího věku.
Ano, dovedu si představit, že učitelka němčiny na gymnáziu, pokud bude relativně zdravá, si může do věku 85 let velmi slušně přivydělávat soukromým doučováním (ani nemusí být pohyblivá, žáci přijdou za ní).
Ale horníky dnes do penze posíláme po padesátce a těžko to změníme (mimochodem, on si sand horník platil 2x takové pojištění, že má takový nárok na čerpání????).
Ale nejde jen o pokrývače, asfaltéry, popeláře, atd... svou práci v pozdním věku přeci nebude schopen vykonávat ani mnohý duševně pracující. Dovede si někdo představit, že např. vývojář mobilních aplikací v Javě bude udržovat tempo se stále se zrychlujícími změnami až do 75ti? A BI analytik? Webdesignér? Makléř?
Daleko realističtější mi přijde, že si každý měsíc koupí jeden bitcoin, jeden zlaťák, tubu stříbrňáků, 10k pošle do akciového ETF a 15k na hypotéku investiční nemovitosti. Je to pro něj asi 1000x realističtější zajištění na postproduktivní období, než ten ranec, který jako OSVČ pohybující se za hranou maximálního výdajového paušálu, naháže do penzijní žumpy. A kdyby byl zaměstnancem, vypadá to srovnání erárního a individuálního zajištění ještě brutálněji. Obojí je však za hranicí akceptovatelnosti.

Zkrátka naprosto nesmyslné etatistické konstrukce.
Pokud se prodlouží dožití o 10 let, rozhodně to neznamená, že o deset let déle budeme schopni pracovat (zejména pokud zde budou regulace typu minimální mzda).
Daleko spíše to znamená, že budeme o 10 let déle nemocní, o 10 let déle budeme konzumovat drahou lékařskou péči - tedy zátež na rozpočet bude ještě daleko větší, než kdybychom jen nepracovali a pobírali penzi! Jestli si tedy soudruzi myslí, že penze budou stále více a více dorovnávat z jiných příjmů rozpočtu, tak se pletou, protože ony jim dramaticky vzrostou i náklady na zdravotní péči o státní pojištěnce!
+17
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Václav Arnošt | 9. 5. 2016 12:47
reakce na Jan Altman | 9. 5. 2016 09:45

Souhlas. Už zbývá snad jen doplnit o další netržní zásahy snažící se změnit složení a počet seniorů jako například různá zvýhodňování určité věkové skupiny před jinou na trhu práce (ať už studenti nebo kategorie 50, 55+) mající za cíl oddálit jejich odchod do důchodu (čímž spíš vytlačí jinou skupinu) nebo naopak oddálit vstup mladým na trh práce apod.

Zajímalo by mě, kam zapadla ona myšlenka – Když už máme průběžný důchodový systém a chtělo by to jej navrátit z anonymně kolektivní a nespravedlivé podoby do individuální, odrážející odvody a zároveň nenechat vykolejit už tak rozjetý vlak (neboť jedna generace holt platí na tu předešlou a historicky to nelze napravit – Kdo má stroj času, ať se přihlásí ? ), tak proč aspoň „nenarovnat“ systém tak, že z průběžného anonymního nespravedlivého systému neudělat jakési průběžné rodinné účty, kde se budou převádět odvody dětí na své rodiče (dospělých na své rodiče) a velikost odvodů by byl na každém v rodině. Prostě vrátit se co nejvíce (ideálně zcela) k tomu, co tu bylo (jak psal pan Daniel) „200 tisíc let“. Rodiče se vždy starali o své děti tak, aby jim dali co nejlepší vzdělání , aby se dobře uplatnili na trhu práce, neboť až budou rodiče staří, budou to jejich děti, kdo se o ně postará. A tak dokola a dokola. Navíc to podle mě stimuluje k tomu, k čemu tu „tak trochu jsme“ (a někteří, bůh ví proč, to z demografického hlediska hrozně řeší). Taky by to přispělo k rodinné soudržnosti, výběru vhodnějších partnerů, investování do dětí a především k vlastní odpovědnosti a když už solidaritě, tak s těmi, které znám, kteří mi jsou nějak blízcí a jsem s nimi v nějakém vztahu, tudíž i oni jsou motivování podobnými cíli jako já a musíme spolu vzájemně vyjít. Solidaritu nelze vynucovat zákonem, z povinnosti. Člověk k ní mít vlastní důvod, dobrovolný, jeho vlastní důvod. Pouze v dobrovolných činech lze poznat, kdo jaký je.
+11
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Stanislav Brabec | 10. 5. 2016 15:54
reakce na Václav Arnošt | 9. 5. 2016 12:47

„Rodinné účty“ by šly zřídit zcela bez účasti státu. Je nesmyslné posílat svým rodičům peníze přes prostředníka.

I když, pravda, dnes to tak víceméně v mnoha rodinách funguje, jen opačným směrem. Děti platí státu obrovské daně, a mají pak málo na živobytí a starost o potomky. Stát to přerozdělí (zčásti) k jejich rodičům, jenže ti už tolik nepotřebují. Tak se svým důchodem vypomáhají vlastním dětem.
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Václav Arnošt | 9. 6. 2016 20:37
reakce na Stanislav Brabec | 10. 5. 2016 15:54

Samozřejmě a souhlasím. Celé by to k tomu směřovalo. Šlo mi o nastínění změny tímto směrem - onen přechod, který by vůbec nemusel znamenat nějaké borcení a hroucení současného systému, chaos, jak by si jej mnozí mohli představovat. Jen do něj vrátit přirozený prvek rodiny(individualit) jako základu. Pak už by stát jako prostředník přestával dávat smysl a ze státních rukou by penzijní systém mohl být vyjmut. Ano.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 14:48
reakce na Václav Arnošt | 9. 5. 2016 12:47

Píšete "neboť jedna generace holt platí na tu předešlou a historicky to nelze napravit – Kdo má stroj času, ať se přihlásí?" Nemyslím si , že byste na nápravu tohoto stavu potřeboval stroj času. Na přechod z průběžného důchodového systému do kapitálového potřebujete "jen" cca 8 bilionů korun ("v současných cenách") a čas cca dvou generací. A i pokud by stát ty biliony korun měl k dispozici, jako že je nemá, tak byste tímto stejně vůbec nic nevyřešil.

Pokud byste zrušil průběžný systém fungující v rámci státu a "převedl" ho na průběžný systém fungující v rámci jednotlivých rodin, pak byste skutečně zajistil něco jako 100% zásluhovost. Tento systém by zahrnoval i případy, kdy celý život nepracující rodič, který se díky např. výborným učitelům stal úspěšným, by si užíval nadstandardního důchodu, ačkoliv by si ho nijak nezasloužil a naopak úspěšní rodiče, by mohli mít smůlu na potomka (protože mu např. nemohli věnovat dost svého času), by pak měli v důchodu smůlu. Takže skutečná spravedlnost by byla stále do značné míry spíše otázkou pouhé náhody. Současně je třeba doplnit, že důchod těch 20% nejchudších, kteří by si ani nemohli dovolit vychovat své děti by byl značně neutěšený? 100% spravedlnost (zásluhovost) by pak měla za následek značnou degradaci civilizace směrem někam ke střední Africe.

Právě proto, aby důchodový systém byl civilizovaný, je třeba aby pokrýval 100% společnosti i za cenu, že tento systém nebude zaručovat 100% zásluhovost. Vše má svou cenu. I to, že když vyjdete ze svého domu, nemusíte se prodírat hloučky žebrajících důchodců.
-5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Václav Arnošt | 9. 5. 2016 16:49
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 14:48

Onen stroj času nebyl myšlen na změnu toho, jak to přirozeně funguje (mezigenerační solidarita), ale pro moment, kdy průběžné systémy vešly v platnost právě pro většinu/celou společnost. Nevidím problém v tom, aby určitý penzijní systém fungoval jen mezi těmi, kteří s ním souhlasí. Mluvíte o jakési zásluhovosti/spravedlnosti. Asi ji chápete jinak než já. Nikdo vám nikdy nezaručí, jak se k vám osud zachová, ve kterém světadílu za vlády jakého establishmentu se narodíte, zda zdraví, nemocný, nadaný nebo ne. Když už k tomu dojde a dochází k tomu denně, raději budu „obětí“ náhody, kterou nemohu ovlivnit, ale mohu jednat svobodně a naložit se svým životem, jak uznám za vhodné, než obětí plánovačů, kteří mi skrze samá omezení chtějí konat samé dobro přesně v duchu toho, jak to v jiných příspěvcích myslíte vy. Píšete stále o těch „ostatních“ a nikdy ne za sebe. Co všechno by se mělo dělat, a když, tak všichni, nikdy jen ti, kteří dobrovolně chtějí. Připadá mi, že jste hodně podobný těm, kteří také hlásají, jak musíme všechno na světě zajistit, sami ale pro to dobrovolně nic nedělají a neudělají. A udělají jen tehdy a za podmínky, když to bude povinné pro všechny, jen tehdy řeknou ano. Ale nikdy to neučiní dobrovolně bez ohledu na (ne)aktivitu ostatních. Já bych dobrovolně váš systém nepřijal. Mějte si jej pro svých 100 procent věrných, kteří smýšlejí jako vy. Přirozeností člověka je ochránit si svůj majetek – pro sebe, své blízké, své rodiče, potomky. Je to jeho přirozené právo. Pokud je vás systém lepší, pak dělám chybu a měl byste být rád. Pokud potřebujete pro svůj plán všechny, zní mi to jako jasné donucování. Chcete, abych se účastnil, abyste se mohl vézt. Děkuji, nechci. Přes všechny náhody světa se raději budu spoléhat na sebe, své schopnosti, své blízké, svou rodinu, jak ji dokážu zaopatřit a postarat se. Právě proto, abych se „díky“ nějakému dobromyslnému plánovači nemusel jako jeden z žebrajících důchodců těmito davy prodírat.
+8
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 19:49
reakce na Václav Arnošt | 9. 5. 2016 16:49

Já se průběžného systému účastním dobrovolně, přestože při tom plním zákonnou povinnost. A osobně na účasti v průběžném systému jistě prodělám, pokud porovnávám pouze to, co do něj odvedu s tím, co pravděpodobně získám. Ano píšu zde za ty ostatní, jejichž osud je každému z Vás úplně ukradený. Píšu za ty ostatní, kteří by měli tu smůlu (nebo jim chybí schopnosti) a po celoživotní práci by skončili nejspíš ve škarpě, jenom proto, že Vám to přijde svobodné a spravedlivé.

Proč si myslíte, že bych měl být rád, když se ukáže, že děláte chybu? To je možná Váš styl uvažování, že musí být ti, co dělají chyby, abyste se Vy sám mohl mít lépe.

To, že Vám se průběžný systém nelíbí, protože jste si momentálně zkalkuloval, že se Vám nevyplatí, je jen dokladem Vaší krátkozrakosti a sobeckosti, kterou na rozdíl od Ayn Rand mám za jednu z nejhorších lidských vlastností.

A svobodu náležitě zajistit svou rodinu (včetně rodičů a blízkých) máte i v prostředí se zavedeným průběžným systémem, jen je třeba být náležitě úspěšný. Jestliže ale ve vaší finanční situaci hrají odvody na sociální pojištění natolik významnou roli, že Vám to stojí za to, tento systém kritizovat, pak si dovolím velmi vážně pochybovat o Vašich schopnostech zajistit svou rodinu a blízké. Zřejmě jde ve Vašem případě o nepřiměřeně nafouklé sebevědomí. Jinými slovy pokud je pro Vás natolik významná částka cca 83 tis. ročně, která tvoří zastropovanou částku sociálních odvodů, pak patříte spíš k té ohroženější části obyvatelstva. :-(
-7
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 10. 5. 2016 10:28
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 19:49

Pokud byste náhodou byl státní zaměstnanec či zaměstnanec organizace na stát finančně napojené, pak by bylo jasné, že do systému neodvádíte nic - naopak z něj čerpáte ještě v produktivním věku.
U takového člověka je pak láska k daním a státním zdravotním a sociálním systémům zcela pochopitelná.
Tak nějak se mi nechce věřit, že byste byl OSVČ živícím se na konkurenčním trhu, nebo zaměstnancem úspěšné soukromé firmy v obdobné situaci.
Samozřejmě netuším, čím se živíte, ale za vaše rady a recepty bych asi dobrovolně a ze svého neplatil.
+6
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 11:27
reakce na Jan Altman | 10. 5. 2016 10:28

Moje příjmy jsou zcela nezávislé na státu. Vaše teze o tom, jak čerpám po celý život a nic neodvádím je tedy zcela lichá.

A nedivím se, že byste mi neplatil za moje názory, které jsou v příkrém rozporu s Vašimi hodnotami a názory. Navíc moje názory nejsou určeny k tomu, aby byly ke konkrétnímu sobeckému užitku Vás jako jednotlivce, takže je zde i racionální důvod, proč byste za ně neměl platit. Navíc moje názory ani nejsou určeny k prodeji. :-)
+0
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Noha | 10. 5. 2016 01:04
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 19:49

Zkuste se nekdy nekoho bohateho zeptat jak vnima castku 83 tisic - to je cca 4000 USD podle me i ti co maji prijmy v milionech USD rocne vam to nebudou jen tak ochotni dat jen proto ze jste si o to rekl.

Vezmeme priklad - jsem na ceske pomery uspesny clovek - vydelavam rocne cisteho cca 1milion CZK ~ 83 tisic CZK mesicne, od pasu bych rekl ze pracuju tak s 3 % produktivni populace v CR a vy mi tvrdite ze sebrat jim jednu celou vejplatu tj. tech 83 tisic neboli 8 % neni nic a ze to je v poradku??? Nehelede na dalsi zlodejiny v podobe DPH a dalsich dani - tohle ceske danove peklo ma proste danovou zatez v urovni 50-80 % v zavislosti na vasem spotrebnim kosi.
+8
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 11:44
reakce na Jan Noha | 10. 5. 2016 01:04

Nezlobte se, ale někdo kdo si momentálně vydělá milion ročně čistého, není ani náhodou v takové finanční kondici, aby mohl sebevědomě napsat, že v příštích několika desetiletích v pohodě zajistí sebe, svou rodinu a rodiče. Současně to těch 83 tis. ročně opravdu nijak závratně nevylepší. Dělá to na 4 členou rodinu a dva rodiče cca 1150,-Kč měsíčně. To Vás a Vaše nejbližší určitě nijak zvlášť nepostihne a ani to nijak dramaticky nesníží aktuální životní úroveň Vás i Vašich nejbližších.

Současně pokud byste oněch 83 tis. ročně neodváděl a odkládal, pak byste si za 40 let naspořil cca 3,3 mil. korun, což odpovídá měsíční rentě cca 13,5 tis. vyplácené po dobu pouhých 20 let. Taky žádná sláva, že?
-4
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 17. 5. 2016 22:45
reakce na Richard Fuld | 10. 5. 2016 11:44

Jenže to je 13.5 tisíc měsíčně (po dobu 20 let) NAVÍC k tomu, co si daný člověk naspořil. Tedy jde o to, zda bude mít soukromou rentu např. 20tis, nebo 33.5 tis měsíčně.
Nevím jak vy, ale já dávám přednost těm 33.5
Nota bene když mám obavy, že například spoluúčast u doktora jen poroste a že tedy budu mít vedle fixních a vysokých výdajů na bydlení a jídlo i ty na léky.
Co když dovozový lék či operace bude zase jen výměnou za obálku? Mám riskovat, že ji nebudu mít čím naplnit? Proč bych to dělal? Mám se utěšovat tím, že bez té obálky ten nedostatkový a/nebo drahý lék stát dá někomu mladšímu, kdo je pro něj perspektivnější z hlediska daňové sklizně? Nebo někomu, kdo má za známého okresního tajemníka vládní strany? Jako že tedy mám v podstatě dobrovolně spáchat sebevraždu? Neznám nikoho, kdo by to dobrovolně udělal.
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Noha | 11. 5. 2016 01:25
reakce na Richard Fuld | 10. 5. 2016 11:44

ja nevim - a kdyz to dam eraru tak to bude jako nejak lepsi? Co kdyz ty penize zainvestuju tak, ze se mi v horizontu 10 let zhodnoti na uroven 500 %? Jak tohle erar zajisti??? Nerikam ze ta sance je velka ale v pripade eraru je blizka nule - na to jsem ochoten vsadit libovolnou castku.
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 11. 5. 2016 09:05
reakce na Jan Noha | 11. 5. 2016 01:25

500% za 10 let? To bude spojeno se značným rizikem. To můžete rovnou napsat, že je lepší naházet ty peníze do výherního automatu.
-2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 9. 5. 2016 16:35
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 14:48

1) Na násilném donucení není nic civilizovaného. I když samozřejmě nacisti i komunisti ten svůj donucovací režim za vrchol civilizace také považovali.

2) To, jak vychováte dítě, jak se mu budete věnovat, kolik dětí si pořídíte, atd... není náhoda. Samozřejmě není stoprocentně jisté, že vaše úsilí bude korunováno úspěchem, ale máte zde daleko větší šanci svou zodpovědností něco ovlivnit, než když se vše rozplyne v celostátním davu.
A i bez dětí: pokud si místo házení prostředků do státní černé díry budete kupovat tu zlaťák, tu stříbrňák, tu ETF na americký burzovní index, tak na tom v penzi budete daleko lépe - a nemusíte ani mít žádné extra příjmy, i pro mediánového gážistu to vychází stále velmi výhodně.

3) 8 bilionů stát nemá, ale podle mne stát nebude mít ani na mou penzi, nebo ve zcela nedostatečné výši. Spoléhat na to, že politici splní své sliby, to může jen člověk extrémně naivní. Nelze se divit tomu, že politikům lidé nevěří. A věřit jim budou stále méně a stále více se budou snažit z jimi provozovaného systému vyvázat. Nic s tím neuděláte. Ani zvýšení represe vám v dlouhodobém horizontu nepomůže.
+8
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 19:58
reakce na Jan Altman | 9. 5. 2016 16:35

1. Násilné donucení = zákony, a ty k civilizované společnosti jaksi patří.

2. Vaše představy o tom, jak si každá člověk spoří na důchod jsou dětinské a nepočítají s nutností sehnat někde oněch 8 bilionů.

3. Když na sebe stát vezme ten závazek sehnat oněch 8 biliónů protože zruší onen podle Vás zbytečný průběžný systém, pak samozřejmě nebude mít ani na výplatu těch nejubožejších žebračenek. Pokud se stát vykašle na nesmysly typu 2. pilíře a vyřadí z průběžného systému černé pasažéry (bezdětné), pak budou důchody v relativně přijatelné výši. "Vyvázat" se ze všech těch daňových a průběžných systémů je možné, tak že se vyčleníte ze standardní společnosti a budete přežívat na periférii s jednou nohou v kriminále. Nic lákavého. Nebo se odstěhujete do svobodné země, kde nic takového nemají. Napadá mě snad například Somálsko.
-9
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 10. 5. 2016 10:39
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 19:58

1) Zákony: podle toho, co jimi myslíte. Na norimberských zákonech či na zákoně o vedoucí úloze strany nic civilizovaného nebylo. Civilizované jsou jen ty zákony, které ctí elementární právní a morální zásady. Například "není zločinu bez oběti". Či "každý si se svým životem a majetkem může dělat, co se mu zlíbí, pokud tím nezasahuje do života a majetku druhých".
Zákony "nikdo nesmí překročit hranice", "nikdo nesmí opustit průběžný systém", "každý musí na 17 let na vojnu" či "každý musí platit zdravotní daň" a podobné, prostě jsou legislativou (výplodem moci) a ne právem. Nezasluhují respektu.

2) Oněch 8bil je ale potřeba kvůli vám a vám podobným v minulosti. Kvůli vašim předchůdcům, kteří lidem znárodnili soukromé penzijní fondy, násilím je donutili do průběžného systému, inflací a měnovými reformami znemožnili spoření, atd...
Přijde mi zcela reálné (při absenci povinných odvodů, při absenci měnové manipulace a intervencí) si na penzi naspořit.

3) Opět vaše fantazie, jak by to mohlo fungovat, kdyby politici vyslyšeli vaše skvělé rady. Na to vám zopakuji toto:
A) Oni vás nevyslyší
B) Stejně by to nefungovalo
C) Ani pak by systém nebyl slučitelný se svobodou, morálkou a spravedlností
+8
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 11:59
reakce na Jan Altman | 10. 5. 2016 10:39

1. Mám na mysli zákony, které jsou v souladu s Listinou základních práv a svobod a s ústavou. Norimberské zákony byly přijaty bohužel v době, kdy Listina základnách práv a svobod neexistovala. Ta právě vznikla z důvodu toho, jak to vypadá, když není moc zákonodárců a lidu nijak omezena. Daňové zákony, zákony o zdravotní péči, zákony o důchodovém systému nezasahují nepřípustně do základních práv a svobod. Naopak některá z těchto práv tyto zákony zajišťují.

2. To je ale úplně jedno, kvůli komu "je potřeba" 8 bil. korun na zrušení průběžného systému. Ta "potřeba" je objektivní fakt, který dělá z Vašich návrhů naivní nesmysly. Samozřejmě, že pro cca 20% populace je reálné si naspořit na penzi, a to i za stávajících podmínek. Pokud by se zrušil průběžný systém, bylo by to možná 60% populace. Zrušit průběžný systém ale jednoduše nejde. Nemáme na to těch 8 bil. korun.

3. Oni mě nevyslyší? No to máte asi pravdu. Pak bude ten systém stejně nedokonalý jako je teď. Je naštěstí natolik robustní, že to půjde i se současným nastavením. Nakonec si politici spočítají, že nejpřijatelnější bude moje řešení. Nebo si to nespočítají a pohnojí to. S tím asi nic nenadělám. Zatím někteří politici prokázali alespoň tolik soudnosti, že zrušili 2. pilíř, takže nad nimi úplně hůl nelámu. A to, že tento průběžný systém není kompatibilní s tou Vaší morálkou a spravedlností, je (nezlobte se na mě) problém té Vaší morálky a spravedlnosti.
-4
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 11. 5. 2016 12:44
reakce na Richard Fuld | 10. 5. 2016 11:59

1) Co je to za fetiš, ta Listina? Něco jako Komunistický manifest?
Je to prostě papír, který si odsouhlasili ti samí politici, co lidi po léta okrádají a připravují o svobody.
Jediná skutečná práva jsou ta negativní (aby na jednotlivci NEbylo pácháno násilí).
Takzvaná "pozitivní práva" žádnými právy nejsou!
Neexistuje právo Lojzy, aby mu Pepa dal půl platu, zaplatil školu, dům, doktora, internet, penzi, nový kotel, zateplení domu! A to proto, že toto domnělé právo je v příkrém rozporu s tím pravým negativním právem Pepy na to nebýt znásilněn a oloupen.

2) Aha. Takže vy (a vaši souvěrci) lidi znásilníte, okradete, oloupíte daněmi, inflací a měnovými reformami. A pak znásilňování dalších generací budete obhajovat těmi vašimi předchozími zločiny (jednoduše je budete vydávat za objektivní realitu).

3) Prý robustní. To mi zní jako projev Antonína Zápotockého dva dny před měnovou reformou: "Naše měna je pevná, zvěsti o problémech jsou pomluvy".
No věřte si, čemu chcete. Ale každý člověk má právo ponechat si svůj názor a řidit se jím.

O tom, co je kompatibilní s morálkou třeba zde:
https://youtu.be/UhkHEoFfqp0
+5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 12. 5. 2016 10:00
reakce na Jan Altman | 11. 5. 2016 12:44

1) Vaše pojetí práv je velmi kuriozní. Např. právě majetkové právo je tím "pozitivním". :-)

2) Jestli někdo někoho oloupil nebo ne je zcela irelevantní. Náklady přechodu ze zcela přirozeného průběžného systému (rodiče se postarají o své děti a následně se děti postarají o rodiče) na kapitálový (což není nic jiného, než gamblerství) plynou ze samotného principu tohoto přechodu a z rozdílů mezi oběma systémy. Jinými slovy ty náklady by zde byly bez ohledu na to jestli někdo někoho oloupil nebo ne.

3) Uveďte mi nějaké důvody proč není průběžný systém robustní? A proč by měl být kapitálový systém více robustní. Resp. jak kapitálový systém vyřeší příčiny údajné nízké robustnosti průběžného systému. Ideálně mi to předveďte např. na osudu prodavačky nebo uklízečky v hypermarketu. Vaše přirovnání s měnovou reformou je doslova směšné. Ta reforma přišla velmi záhy po tom projevu. V případě průběžného systému panikáři tvrdí, že se bude systém hroutit v průběhu příštích desetiletí. :-) Projev přirovnatelný k tomu projevu Zápotockého by musel naopak znít takto: Milí občané nebojte se průběžný systém je stabilní a nikdy ho nezrušíme. A na druhý den by ho zrušili.

Je úplně jedno jaké zákony považujete za kompatibilní s morálkou. Vaše morálka je prostě úplně jiná, než ta moje, proto mě nemůžete přesvědčit o tom, že některé zákony jsou nemorální. Některé zákony je jistě možné považovat za nemorální ale pouze prizmatem té Vaší morálky. Někdo jiný je může považovat za morální.
-2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 17. 5. 2016 23:05
reakce na Richard Fuld | 12. 5. 2016 10:00

1) Majetkové právo není právem pozitivním, ale negativním: "Mám právo, aby mi nikdo nepoškozoval moje tělo. Aby mi nikdo nebral plody práce mého těla či to, co jsem za tyto plody s někým jiným v procesu dobrovolné směny vyměnil". Tedy negativně vymezené právo, aby proti mně nebyla vedena agrese.

2) Gamblerství? I kdyby: každý má právo své peníze i progamblovat! Nicméně koupi zlaté cihly vidím jako daleko menší hazard, než spoléhat na sliby politiků. Natož za 30 let spoléhat na trvanlivost slibů těch dnešních politiků.
I propuštění otroků mělo nějaké náklady. Jaký to ale je argument pro zachování otroků? Jak ze zotročení děda plyne, že se má i vnuk povinnost nechat zotročit?

3) Průběžný systém je robustní za určitých podmínek:
Vyplatí se jen tolik, kolik se vybere. I za cenu toho, že při nepříznivém vývoji demografie, zaměstnanosti a státního dluhu ta penze bude směšně nízká. Ovšem pak je námitka tato: proč mám dnes platit hodně, když si myslím, že mou vyhlídkou je, že dostanu málo? Držet lidi násilím v systému, který se jim zjevně nevypácí (jen ať si to každý spočte - i kdyby náhodou byly dodrženy slibované výplaty, čemuž nevěřím, je to hrubě nevýhodné) je jak nemorální, tak neudržitelné. Lidé se budou čím dál víc snažit unikat, což systém déle znevýhodní pro ty, kteří uniknout nemohou, nebo se (zatím) bojí.
A ano - jsou lidi, pro které je průběžný systém výhodný. Lidé buď líní či neschopní, nebo málo kvalifikovaní (ti, co si ve škole pod lavicí hráli piškvorky a po škole šli na pivo a ne na angličtinu). Jasně že pro pomocného dělníka pracujícího na poloviční úvazek a to jen v zimě (protože v létě pije s kamarády u jezera) je systém výhodný. Ale to je jen další argument pro to, proč ti produktivní a kvalifikovaní mají ohromný důvod se systému neúčastnit.
Jednoduše pomocný dělník či uklízečka by logicky měla mít nárok na takovou penzi, na kterou by si ušetřila, kdyby místo sociálního pojištění měla třeba trvalák do ETF fondu.
Pokud si činí nárok na úspory někoho jiného, nebo si činí nárok na odvody dětí, jejichž rodiče do nich nainvestovali třeba po dvou milionech na kvalitní vzdělání, tak je něco shnilého.
To by rovnou už za produktivního života ta uklízečka mohla chtít, aby jí její snaživější spolužáci přispívali na jídlo, bydlení, nové auto, dovolenou....
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Josef Tětek | 9. 5. 2016 12:39
reakce na Jan Altman | 9. 5. 2016 09:45

Ano, jediná naděje na zajištění alespoň trochu důstojného stáří dnes je:
1) ochránit maximum příjmů od hlavního lupiče ve společnosti, a to maximalizací daňových slev (otázkou spíše morálního charakteru pak je, zda minimalizovat čistou daňovou platbu i formou přijímání dávek a dotací, to je asi na každém, každopádně jejich výše by neměla přesáhnout odvedenou daň. Ideální stav je, když státu v součtu nezaplatím nic a nic od něj nedostanu).

2) ochránit nabytý majetek, způsob opět vychází z uvědomění si toho, kdo je největším ohrožením pro můj majetek. Tj. minimalizovat výši úspor v bankovním systému a v národní měně.

3) zhodnotit majetek a diverzifikovat! Jak zde často zmiňuje pan Altman, vlastnit v jednom městě (či jedné zemi) dvě a více nemovitostí je největší možné riziko, jaké může člověk podstoupit. Člověk se tak vystavuje nejen standardně chápanému riziko malé diverzifikace (realitní trh spadne a s ním i všechny mé nemovitosti), ale zejména je první na ráně při zvyšování daní a konfiskaci majetku. Nemovitost, na rozdíl od drahého kovu či bitcoinů, ve střední Evropě nezatajíte a neodvezete do zahraničí.

4) vychovávat děti k produktivnímu životu a vzájemnému respektu. Poskytnout jim nejen dobré materiální zázemí, ale i schopnost kritického uvažování, aby dokázaly rozlišit pravdu od propagandy.
+16
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 9. 5. 2016 12:38
reakce na Jan Altman | 9. 5. 2016 09:45

Mimochodem: ten (z českého pohledu) příjmově nadprůměrný manager, analytik, vývojář, makléř, ... má plat dejme tomu na úrovni průměrné mzdy v Německu.
Z této nadprůměrné mzdy platí hanebně vysoké odvody do průběžného systému.
Dočká se však z tohoto systému i Německé penze???
-----
Samozřejmě nedočká! A to členové komisí a představitelé partají mají tu drzost mluvit o nějaké spravedlnosti. V příkladu zmíněný člověk má šanci domoci se spravedlivé penze jedině tak, že ztratí ostych vůči systému, který si nic jiného, než ztrátu respektu, nezaslouží. Hledat cestu ke spravedlnosti je zcela přirozené a legitimní.
+15
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Daniel | 8. 5. 2016 22:42

Přístup "ať se každý zajistí jak chce" fungoval 200 tisíc let. Současné sociálně-inženýrské pokusy se státním sociálním systémem jsou v dějinách lidstva jen nicotnou epizodkou a slepou uličkou vývoje. Penzijní systém byl vždy založen na zodpovědnosti, rodinné soudržnosti a mezilidské solidaritě. Byl fragmentovaný, a proto byl robustní. Byl neanonymní, byl pod sociální kontrolou a omezoval free-riding a parazitismus, a proto byl efektivní. Státní sociální systém je neefektivní, křehký a ještě k tomu anticivilizační, protože v lidech potlačuje zodpovědnost a solidaritu.
+43
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 11:14
reakce na Jan Daniel | 8. 5. 2016 22:42

"Současné sociálně-inženýrské pokusy" odlišují současnou civilizovanou lidskou společnost od smečky divokých dravých zvířat. To není vývojová slepá ulička. Díky tomuto vývoji je západní lidská civilizace na té úrovni, na jaké je. A mezi jeden z těch civilizačních znaků patří i civilizovaný státní průběžný důchodový systém, který je založen právě na stejných principech, jako byl vždy v minulosti. Jediným rozdílem je, že se tento systém neaplikuje na rodinné bázi, ale na bázi celostátní. Co se týče free-ridingu a parazitismu bezdětných v průběžném státním systému, zde stačí doplnit průběžný systém státním kapitálovým pilířem pro bezdětné a bezdětným příslušně omezit nárok na důchod z průběžného systému a tak ukončit jejich parazitování na průběžném systému.
-19
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Daniel | 12. 5. 2016 10:15
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 11:14

Musím říci, že diskuse je velmi poučná, zejména díky poznání do jakých poloh se může dostat dostat myšlení socialistů. Namátkou:
1) V dějepise podle státomilců byli lidé před 100 a něco lety smečka divokých dravých zvířat. Patrně nikdy neslyšeli klasickou hudbu, nečetli literaturu nebo neviděli výtvarné dílo z tohoto temného údobí dějin. Civilizace podle nich začíná až tehdy, když je násilí vysoce organizováno na nejvyšší úrovni. Zcivilizování lidstva státem nám mohou pohotově zdokumentovat na příkladech První a Druhé světové války či holocaustu.
2) Dobrovolnost a svobodné rozhodnutí na jedné straně a násilné donucení na druhé straně jsou dle nich "stejné principy". Rozdíly mezi nimi jsou pod etatistovu rozlišovací schopnost, protože dobrovolnost a svoboda rozhodování jsou barbarský přežitek v době, kdy máme centrální plánovací komisi, která ví lépe, co je pro lidi dobré.
3) Úlohou státní byrokracie je prý zaměstnávání nadbytečné pracovní síly, kterou vytlačil růst technologií a produktivity práce. Tato ekonomická teorie je vylepšenou verzí rozbíjení strojů, které braly dělníkům práci během průmyslové revoluce. Vylepšenou proto, že státní byrokracie produkuje větší destrukci než hnutí za rozbíjení strojů.
4) Samozřejmě nechybí “nárok na důstojný život pro každého”, bez ohledu na to, zda pro to hnul prstem nebo ne. Rozdělení rolí je zhruba následovné: ten kdo pracuje a šetří má zodpovědnost za druhé, a ten kdo ne, ten má nárok. “Důstojný život” je další klasický termín podobný jako “sociální spravedlnost”. Jejich kouzlo spočívá v tom, že je nikdo nikdy nedefinoval, a proto se dají aplikovat jakkoliv soudruh zrovna rozhodne.
5) Největší perla: etatisté mají naměřeno, že státní moc klesá.
+5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 12. 5. 2016 11:29
reakce na Jan Daniel | 12. 5. 2016 10:15

1) Když mluví o dickensovském kapitalismu, mám namysli, jakým způsobem tehdy žili chudí. Velmi barvitě to je popsáno v dílech pan Dickense. Asi ho nebudete podezírat ze socialistických pohnutek. Pokud mi chcete tvrdit, že se chudí měli v té době báječně, pak nevím, jak Vám to mám vyvrátit. Vzpomínkami z té doby nedisponuji a historiky považuji za obdobně spolehlivý zdroj informací jako media nebo politiky.

2) Nedávám rovnítko mezi dobrovolnost a státní donucení. To demagogická dezinterpretace mých názorů. Tvrdím, že k svobodě patří odpovědnosti a že zákony mají pouze systematicky zajistit, že nebude svoboda a odpovědnost nebudou v rovnováze. Zákony (státní donucení) stanovuje pouze pravidla a mantinely v nichž se může svobodný jedinec pohybovat. Pokud je tento současně jedinec i dobrovolně odpovědný, pak pro něj zákonná pravidla a omezení není problém dodržovat, protože je dodržuje dobrovolně jen na základě vlastního pocitu odpovědnosti spojené s jeho svobodou. Člověk bez přirozené odpovědnosti bude zákony vnímat jako násilné donucení, které je nespravedlivé a nemorální. Uvedené samozřejmě platí jen principiálně nikoli absolutně. Pro někoho budou některé zákony nikoliv vyjádřením odpovědnosti svobodného jedince, ale násilným útlakem. Pro jiného bude tentýž zákon zcela přirozeným prosazením odpovědnosti, která může jiným lidem jaksi chybět. Každý jsme originál a zákony musí z principu platit pro všechny členy společnosti stejně, takže je jasné, že budou v tomto ohledu mezi lidmi zcela přirozené neshody. Ani já nepovažuji všechny zákony za správné, nicméně takto jsme si to v naší nedokonalé společnosti "uvařili", i když nám to nebude chutnat jíst se musí a pokud chcete změnu je třeba vyměnit kuchaře (demokraticky). Tohle je samozřejmě pro zastánce absolutní svobody bez odpovědnosti zcela nestravitelná teze a já tomu rozumím.

3) Ano jsou i věci v kterých s Vámi souhlasím. Ti úředníci by si měli uvědomovat, jakého dobrodiní se jim od společnosti dostalo, když jim bylo umožněno obsadit pozici, která jim umožňuje žít doslova z práce těch druhých (i když u některých úředníků, je třeba uznat, že také pracují, jde o to s jakým výsledkem a v čí prospěch). A přijde mi naprosto nepřijatelné, aby tito lidé namísto vděčnosti házeli těm občanům, kteří je živí klacky pod nohy. A toto je způsobeno tím, že jsme přijali doktrínu státní moci namísto doktríny státní služby. Moc byla je a bude vždy zneužívána. Bylo by třeba striktně a účinně trvat na tom, že stát (státní úředníci) budou občanům státu sloužit. To samé platí pro politiky, soudy, policii, armádu, lékaře ...

4) Nárok na důstojný život. To je něco, k čemu civilizované společnosti dospěly díky společenskému, ekonomickému a technickému vývoji a neměli bychom se v tomto ohledu začít vracet do minulosti, protože k tomu není žádný relevantní důvod. Civilizovaní společnosti jsou dnes na takové úrovni, že si to mohou dovolit. Důstojný život nikdo nedefinoval, to máte pravdu. Nicméně nějaké minimální standardy by neměl být problém stanovit a podle mě životní minimum v ČR standardu vyspělé civilizované společnosti neodpovídá. A je otázkou, zda se může společnost, která ze svých problémů viní ty, co žijí vyloučeni ze společnosti z té almužny, považovat za civilizovanou.

5) Ve určitých případech považuji za správné, pokud se občané brání redukci toho, co je státní a podléhá to demokratickým principům. Snahy o odstátnění zdravotnictví, důchodového systému, sociálního systému jsou v naší zemi nepřehlédnutelné a zjevně i částečně úspěšné (někdy naštěstí jen dočasně - viz 2. pilíř). Takže v těch nejdůležitějších státních systémech vliv státu skutečně klesá. To že roste množství nesmyslných státních regulací a buzerací považuji taky za nesprávné a škodlivé a pokud měříte růst státní moci pouze tímto pravítkem, pak Vám dávám (už podruhé) za pravdu.
-1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 9. 5. 2016 12:39
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 11:14

Vrcholem civilizace by pak logicky byl celosvětový průběžný systém.
O jeho parametrech by rozhodovala demokratická většina Indů a afričanů.
+11
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 14:52
reakce na Jan Altman | 9. 5. 2016 12:39

Tohle už jsme probírali. Extrémy nejsou řešení. A celosvětový průběžný systém je stejně extrémní jako neexistence žádného důchodového systému.
-5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 9. 5. 2016 16:48
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 14:52

To je zvláštní. Já myslel, že pokud je něco principiálně správné a funkční, je to funkční i obecně a globálně.
A že teorie se vyvrací právě tím, že je zkusíte zavést do extrémů.

Nechtít být v jednom systému s afričany je stejně legitimní, jako tam nechtít být s vysloužilými lampasáky, z politických důvodů předčasně penzionovanými horníky, byrokraty na "zaslouženém" odpočinku, atd... Kolik tyto 3 skupiny reálně do systému odvedly?

Jediný neextrémní a se svobodou slučitelný systém je ten, kde si každý na penzi spoří, jak uzná za vhodné - v kombinaci s dobrovolnou solidaritou a charitou.
Kdo tomu brání, je na jedné rovině třeba s komunistickým pohraničníkem bránícím lidem ve volném pohybu.
Myslím, že čím dál víc lidí chápe, že za 20 let nebudou penze žádné, nebo zcela nuzné. Zároveň každý, kdo absolvoval aspoň matematiku pro ZŠ si umí spočítat, kolik by si mohl našetřit, kdyby peníze nemusel zahazovat do erárního systému.
Zároveň je každému soudnému jedinci jasné, že demografický vývoj v ČR by nám mohl být celkem volný v případě, že budeme mít našetřeno formou nevázanou na ČR.
Když v ČR bude za 20 let třeba o 3mil lidí méně, postihne to vedle lidí spoléhajících na státní průběžnou pyramidu i ty, kteří investovali do nemovitostí (a to pomíjím fakt, že tito lidé budou první na ráně pro nové druhy daní a vyvlastňování). Ale ti, kteří investovali do zlata, si najdou kupce v zemích, kde naopak dochází k demografickému boomu (jde dokonce o země, kde je zlato daleko populárnější, než v Evropě). A ti, kteří investovali např do akcií CocaCola, asi také budou moci býti v klidu, protože oč Cola přijda na tržbách v EU, to si více než vynahradí na (i demograficky) rostoucích trzích.

Toto chápe stále více lidí. A proto ten váš průběžný gulag se jednoho dne stane neudržitelný. Nejen kvůli demografii. Nejen kvůli stále rostoucímu státnímu zadlužení. Ale synergicky i díky prozření nezanedbatelné částí (nejvíce okrádané) populace.
+11
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 20:07
reakce na Jan Altman | 9. 5. 2016 16:48

"To je zvláštní. Já myslel, že pokud je něco principiálně správné a funkční, je to funkční i obecně a globálně." Tohle bude asi zásadní problém Vašeho způsobu myšlení. Podle této logiky budete klidně zastávat názor, že je zdravé běhat 24 hodin denně, protože půlhodinový běh denně, je přece zdraví a kondici prospěšný. Takže "zvláštní" je akorát Vaše uvažování.

Váš systém, kdy si každý spoří na svůj důchod podle svých možností a schopností není v zásadě extrémní. Extrémním se stává v okamžiku, kdy by jeho zavedení bylo spojeno se zrušení průběžného systému, jehož zrušení by přišlo na bratru cca 8 biliónů korun. To jsou ale "detaily", které Vy přece neřešíte, že? Pravý ideolog se přesto přece vždy lehce přenese. Namísto toho řešíte, co se stane, když vymře 30% populace a co by se stalo pokud byste "spořil" v nemovitostech, zlatě nebo v akciích Coca Coly. Úžasné!
-9
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 10. 5. 2016 11:00
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 20:07

Každopádně já na rozdíl od vás nikomu nehodlám nutit, zda a jak moc má běhat.

Tu tragedii s tím, že 30% populace nebude mít ani na jídlo, jste zavinil vy a vaši ideoví předchůdci. To vy a oni znemožňujete lidem spořit inflací a měnovými reformami, znárodnili jste jim soukromé penzijní fondy, násilím je nahnali do pyramidové hry, která dříve či později zkolabuje. Vy - etatisti, socialisti a keynesiánci jste vini za destrukci ekonomiky i společnosti, za rozpad mezigeneračních vazeb, za decivilizaci. A teď budete předvádět dojemnou starost o lidi - asi jako když soudruh Filip v parlamentu pláče nad osudem horníků.
Já jen (ano, sobecky) říkám, že nechci být tím, kdo si vytáhne černého Petra. Nevidím jediný důvod masochisticky to nechat na sobě, celý život platit a pak nic nedostat. Raději to utnu hned a o své rodiče se spolu se sourozenci postarám.
Vy tady provozujete koncentrák a máte dojemnou starost, co bude s lidmi, kteří si na něj za ta leta navykli a nebudou se schopni o sebe venku postarat.
+10
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 12:14
reakce na Jan Altman | 10. 5. 2016 11:00

Vy sice nikoho nenutíte běhat 24 hodin denně, ale Vaším nejvroucnějším přáním je, aby lidé 24 hodin denně běhali, protože to přece musí být zdravé, když i jen půlhodinka je prospěšná. Nenutíte to nikomu, ale uvedený patologický extrémní názor budete klidně obhajovat. :-)

Budete se divit, ale Vaše obavy, že si vytáhnete Černého Petra chápu. Jenže co nechápu je že se snažíte co nejvíce urychlit hru, v níž nakonec někomu ten Černý Petr v ruce zůstane (ono by to bylo spíš tak, že Černý Petr by zůstal v ruce drtivé většiny hráčů), namísto abyste prosazoval hru, která nikdy neskončí tím, že všem zůstane v rukách pouze jediná karta. Jediným vysvětlením je pro mě, že trpíte určitým druhem ekonomického masochismu a škodolibosti, spočívající v tom, že se těšíte až jednou MOŽNÁ budete moci říkat: "vidíte já vám to říkal". :-)
-3
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 11. 5. 2016 12:56
reakce na Richard Fuld | 10. 5. 2016 12:14

To je jednoduché: pokud hru neurychlím, tak budu dalších 25 let sypat peníze do průběžného systému (přestože nevěřím, že z něj kdy co dostanu)
A do bezedné díry státního zdravotnictví - přestože zatím žádnou péči nepotřebuji. A za 20 let mi nějaký politik řekne, že v systému nejsou peníze, není na léky a přístroje a doktoři vystudovaní za mé daně odešli vydělávat do zahraničí. A že léky a drahé operace jsou jen pro mladší lidi, kteří jsou pro stát perspektivní jako poplatníci (ještě mají solidní daňovou dojivost). Kdežto lidi ve starším věku že už jsou pro stát neperspektivní, pro "společnost" kterou stát "reprezentuje" jsou jen přítěží.
Tak jako to říkal váš minulý komunistický režim, ale i tak, jak se neoficiálně děje např. v současném Britském socializovaném zdravotnictví.
Kdo čeká od politiků něco jiného, bude podle mne nemile překvapen (ale jeho volba). Kdo očekává nějaký ekonomický a politický zázrak, může dál věřit.

Pokud hru naopak urychlím, mám já (a jistě moje děti) šanci. Šanci si něco ještě naspořit. Šanci, že vznikne konkurenční tržní zdravotní pojištění.

Ale samozřejmě vy se bát nemusíte: až státní penzijní a zdravotní systém zkolabuje a vzniknou soukromé konkurenční alternativy, nikdo vám nebude bránit si založit "nový Tábor" s kádí na náměstí uprostřed. Kibuc, kde dobrovolní členové budou sdílet vše - od péče o seniory po společnou výchovu dětí, od doktorů po manželky.
+2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Ladislav Novák | 9. 5. 2016 21:01
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 20:07

Kdyby ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU a KSČM neprosadily v parlamentu "bilionový tunel OZE", zák. 180/2005 Sb., mohly peníze takto nesmyslně vyhozené do kanálu sloužit rozumným cílům. Třeba na změnu důchodového systému. Ale co rozumného lze čekat od těchto partají a politiků napříč stranami, kteří uvažují dopředu jen k příštím volbám, aby si udrželi v podstatě státem zaručený nadstandardní příjem, aniž by za nimi zůstal hmatatelný dlouhodobý užitek...
+6
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 12:22
reakce na Ladislav Novák | 9. 5. 2016 21:01

Změna důchodového systému ale není užitečná. Jedná se právě o vyhození peněz do kanálu. Tím kanálem je přetlakovaný kapitálový trh, který by příliv nových úspor střádalů na důchod jen dál nafukoval (až by jednou, v nejméně příhodnou chvíli samozřejmě, praskl). Současně odliv peněz z reálné ekonomiky by pouze dál oslabil poptávku, což by vedlo pouze k dalšímu skomírání reálné ekonomiky. Nastala by tak zjevně absurdní situace, kdy zhoršující se kondici reálné ekonomiky by doprovázel zcela nesmyslně růst cen aktiv na kapitálových trzích. Takže rozumnější se jeví spíše posílení průběžného systému a omezení všech těch dalších pilířů důchodového spoření. To by mohlo pomoci reálné ekonomice a nakonec by to mohly "zreálnět" i ty nafouknuté ceny aktiv na kapitálových trzích, takže by ani nebylo třeba aby zreálněly splasknutím oné bubliny.

Toto neberte samozřejmě jako obhajobu oněch zločinných zákonů. Tady se zřejmě shodneme.
-5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 10. 5. 2016 11:02
reakce na Ladislav Novák | 9. 5. 2016 21:01

A kdyby státní ČNB leta neintervenovala za zruinování koruny, mohly být reálné hodnoty platů i úspor někde jinde. A takových kdyby je směrem ke státu a jeho protagonistům milion. Nebýt jich, nebyl by ani problém, který se opět oni tváří, že musí řešit.
+5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Pozner | 9. 5. 2016 10:43
reakce na Jan Daniel | 8. 5. 2016 22:42

"Přístup "ať se každý zajistí jak chce" fungoval 200 tisíc let."
Něco takového jsem chtěl napsat, ale klidně bych ten časovej úsek rozšířil. A když bych chtěl bejt jedovatej, tak i na 4 miliardy let. Že první bakterie, také jsou našimi předky, měly státní důchodový systém moc nevěřím :-)
+4
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 9. 5. 2016 09:53
reakce na Jan Daniel | 8. 5. 2016 22:42

Naprostý souhlas.
Bohužel však budeme zřejmě muset s tímto anticivilizačním a proparazitickým a proti-zodpovědnostním systémem dojít až do hořkého konce. Vygeneroval si hromadu lidí na něm závislých (nikdo ve věku nad 45 let nezvedne ruku proti němu) a ti ho budou chtít udržet i za cenu totálního ekonomického a společenského rozvratu.
Až ke kolapsu dojde, bude to dějinná událost. Díky tomu, že systém má monopolní postavení, jeho pád zasáhne prakticky všechny příslušníky minimálně dvou generací. A neobejde se to bez změny režimu, protože v podmínkách demokracie tyto dvě generace by byly ochotné volit kohokoli, kdo jim slíbí prodloužení existence systému. Proti nim bude stát jedna mladá generace a také ekonomická realita. Demokracie bude muset skončit, protože ty 2 starší generace budou zřejmě volit "že Země je placatá" bez ohledu na jakoukoli ekonomickou realitu. Mladí a ekonomická realita se jich (vlastně "nás", protože tou dobou asi budeme těmi starými my) budou muset přestat ptát na názor.
+13
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Dalibor Pešek | 8. 5. 2016 18:08

Pro tohohle pána evidentně končí katastrofou i přístup „ať se každý oholí, jak chce“.
+12
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 9. 5. 2016 09:54
reakce na Dalibor Pešek | 8. 5. 2016 18:08

No dovedete si vůbec představit ten chaos, kdyby se každý holil, jak se mu zachce?
+7
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Robert Antonio | 8. 5. 2016 11:20

Je hezké, jak jedno z možných řešení s. Fiala odbyde jediným slovem katastrofa. Možné vysvětlení je, že se narodil 30 let po zavedení státního penzijního systému v Československu, takže si nedovede představit nic jiného. Ovšem od toho, kdo se holedbá titulem demograf, bych očekával aspoň základní znalosti historie. Zřejmě v jeho světě byl život starých lidí od praotce Čecha do roku 1924 jednou velkou katastrofou.
Co ovšem čekat od člověka, který ohodnotil polistopadový vývoj ČR slovy: „Velké naděje z prvních měsíců a let postupně vyprchávaly a dnes cítím stále více zklamání a rozhořčení. Nemohu se zbavit pocitu, že vedoucí úloha strany je nahrazována jen vedoucí úlohou trhu, že diktaturu komunistů vystřídala diktatura komerce.“
+14
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 9. 5. 2016 09:58
reakce na Robert Antonio | 8. 5. 2016 11:20

Tak ten citát hovoří za vše.
Je to jak citát z Haló novin, nebo z p.Fulda.

Ale ten pán samozřejmě hájí především své zájmy:
1) Je starý a tak představa, že se mladí začnou zařizovat po svém, je z jeho pohledu "téměřpenzisty" nepřijatelná
2) Pozice ve důchodové komisi je jistě lukrativní (citace, ego, ...) a s názorem "ať se každý zajistí dle svého" by v ní asi dlouho nevydržel
3) Třeba bude časem chtít např. kandidovat do senátu za nějakou rudou či růžovou partaj
+9
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 14:58
reakce na Jan Altman | 9. 5. 2016 09:58

Samozřejmě, že s tím citátem souhlasím. Je to typické ode zdi ke zdi od komunistické totality k dickensovskému kapitalismu. Děs, běs.

Vaše třídní uvažování o třídním boji mezi starými a mladou generací vypovídá dost o povaze Vašeho světonázoru. Vždy ale opomenete důležitou skutečnost, že pokud by se ti dnes staří o ty tehdy děti nepostarali, tak by ti dnes mladí tehdy pochcípali hladem, stejně jako by pochcípali hladem staří, kdyby se na ně mladí dnes vykašlali a "zařídili se podle toho svého". Tyto "detaily" Vy neřešíte. :-)
-8
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 9. 5. 2016 16:51
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 14:58

Ty detaily já řeším a své rodiče rozhodně nenechám strádat. Ale rodiče někoho, koho ani neznám, mi leží na srdci jen do určité míry. Ovšem je otázka, zda ta míra je nějak zásadně jiná pro rodiče někoho, žijícího 150km ode mne a 500km od mne.
+5
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 9. 5. 2016 20:15
reakce na Jan Altman | 9. 5. 2016 16:51

Čili rodiče ostatních ať třeba pochcípají hlady, hlavně že okruhu 20m kolem mě se všichni mí příbuzní mají dobře? "Skvělá" životní filosofie! Tady jsme bohužel narazili na rozpor v hodnotách a ten se nedá překlenout žádnými logickými argumenty. Tady skončíme každý s tou svojí "pravdou". Mě připadá ta Vaše pravda vadná a nepřijatelná. Vám bude přesně takto připadat ta moje.
-8
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 10. 5. 2016 11:05
reakce na Richard Fuld | 9. 5. 2016 20:15

Ostatní snad také mají nějaké děti, ne?
A ty jsou za své rodiče zodpovědní. Já jsem za rodiče dětí z Ostravy či Chomutova zodpovědný zhruba stejně, jako za rodiče dětí z Užhorodu.
To byste stejně tak mohl tvrdit, že jsem zodpovědný za osud horníků z OKD, za osud lidí, kteří si opakovaně staví domy v záplavových oblastech, za lidi, kteří si nabrali eurové a frankové hypotéky, nebo rovnou za všechny lidi na světě.
+4
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 12:34
reakce na Jan Altman | 10. 5. 2016 11:05

Vy jste hned se vším hotov. Když někteří potomci sotva uživí sebe, jak mají uživit ještě rodiče? A to byste nejraději zrušil minimální mzdu. A skončí to u toho, tak ať klidně chcípnou, když vychovali neschopné lemply. Nebo když prostě potomky neměli a sami měli příjmy, které jim sotva stačili na živobytí, tak taky. Do škarpy s nimi. Je to o hodnotách, o sobectví. O ničem jiném to není.

Nikdy jsem nepsal, že je třeba zachraňovat lidi, kteří si vzali hypotéku v cizí měně s vidinou, že ušetří na úrocích. Za blbost se platí. Já se zastávám jiných, těch co na hypotéku nemohou ani pomyslet.
-2
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 11. 5. 2016 12:57
reakce na Richard Fuld | 10. 5. 2016 12:34

Zastávejte se soukromě koho chcete
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 11. 5. 2016 19:48
reakce na Jan Altman | 11. 5. 2016 12:57

Soukromě? Ale to je k prdu. Budu se jich zastávat veřejně. :-) Přece byste mi to nechtěl zakázat? :-)
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 10. 5. 2016 11:08
reakce na Jan Altman | 10. 5. 2016 11:05

PS: Vám se to o zodpovědnosti za cizí káže, když předpokládám, že na ně reálně přispíváte zcela mizivě, pokud vůbec.
Ale i kdybyste přispíval masivně, nemáte právo k tomu nutit ostatní.
Přispívejte dobrovolně na koho chcete, doufám, že se vám od nich dostane vděku a uznání. Nebo to samozřejmě dělejte jen pro dobrý pocit, tak jako to my ostatní děláme prostřednictvím charity.
+3
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Richard Fuld | 10. 5. 2016 13:09
reakce na Jan Altman | 10. 5. 2016 11:08

Vaše argumentace vždy nakonec končí větou: "dělejte si co chcete, jen mě k tomu nenuťte." Jakákoliv racionální (či dilaektická) diskuze o TOM pak zákonitě končí a nastupuje obecná polemika o legitimitě zákonů. A to už jsme probrali mockrát. :-)
-6
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Tomáš Macháček | 7. 5. 2016 19:28

Při čtení těchto rozhovorů se prostě nemůžu zbavit dojmu, že čtu upravený rozhovor s členem nějaké zemědělské komise.
Pojištěnec = tur domácí
Dítě = tele
Pojistné odvody = dojivost
Porodnost = self-explanatory
Žena = jalovice
Důchodový systém = JZD
Druhý pilíř, třetí pilíř = způsoby krmení


Pak je tu ovšem zcela "logické" tvrzení - "Minimální důchod už fakticky existuje, je ovšem poměrně nízký – 3210 korun. Jeho výrazné zvýšení zatím příliš velkou podporu nemá, dost často panuje obava ze zneužití. (!)Někteří OSVČ by například mohli spořit bokem, odvádět minimum a stejně dostat minimální důchod. Stejně tak lidé, kteří by pracovali načerno.(!)"

vs.

"Ultraliberální přístup – ať se každý zajistí na stáří, jak chce – by zřejmě skončil katastrofou."

Tak buď ten panáček zná plány statisíců lidí lépe než oni sami, nebo prostě kecá. Nemyslím, že by OSVČ nebo ti co pracují načerno patřili obvykle mezi lidi s nejvyšším příjmem ve společnosti. Takže tu máme nemálo lidí, jejichž příjmy se pohybují okolo průměru, možná spíše pod ním. Lidí, kteří se aktivně, pod hrozbou postihů, vyhýbají státnímu systému. Lidí, kterých by bylo mnohonásobně více, kdyby jim nehrozilo trestní stíhání. Zřejmě ten systém nebude takové terno, jak se nám snaží naši milostiví vládci nakukat.
A pan komisař je zřejmě další takový, co se v noci budí z představy, že dobytek...ehm...vlastně lidé...žijí jinak, než by si on představoval. Tou "katastrofou" je zřejmě míněn stav, kdy jeho pindy nebudou brány jako nic víc, než jako jeden z mnoha názorů.
+23
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Ladislav Novák | 8. 5. 2016 11:24
reakce na Tomáš Macháček | 7. 5. 2016 19:28

Typický přístup úředníků a politiků závislých svými příjmy na státu, motivovaných k vyššímu výběru peněz od občanů (jakýmkoli způsobem): "Občané jsou chovným stádem, které je nutno dostupnými metodami přimět k vyšší produkci a rozmnožování...."
+7
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Předplaťte si tištěný Finmag

Předplaťte si tištěný Finmag

Baví vás články, které každý den publikujeme na Finmagu? Pak vás bude bavit i tištěný FINMAG. Roční předplatné vyjde na 294 korun (za jedno číslo zaplatíte 49 korun). A nebojte, platit můžete i kartou.

Ondřej TůmaOndřej Tůma
Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Absolvoval půlroční studijní pobyt ve Frankfurtu nad Mohanem na Johann Wolfgang Goethe...více o autorovi.
Monika HájkováMonika Hájková
Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. S redakcí...více o autorovi.

Facebook

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!