Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Lukáš Kovanda: Proč nesouhlasím s elektronickou evidencí tržeb

| 13. 7. 2015

V pátek prošel prvním čtením ve Sněmovně zákon o elektronické evidenci tržeb. Ministr Andrej Babiš je tak svému cíli zas o trochu blíž. Lukáš Kovanda dokládá, že i když ho dosáhne, naší ekonomice to asi moc nepomůže.

Lukáš Kovanda: Proč nesouhlasím s elektronickou evidencí tržeb

Kdekdo se s tím setkal. Vymalování pokoje – a s papírem, nebo bez? A cena na tom samozřejmě závisí. Hlídání dětí. Chůvy, služebné… Zpravidla platba na ruku. I autor tohoto článku, snad ho paměť neklame, vzpomíná, jak mu jeden z ministrů současné vlády před zhruba tuctem let nabídl za zpracování jistých ekonomických analýz finanční vypořádání bokem. Zdá se, že šedá ekonomika je všude kolem nás. Že je země prošedivělá skrz naskrz. Přitom podíl šedé ekonomiky na hrubém domácím produktu tuzemského hospodářství činil v roce 2014 pouze 15,3 procenta (zde podrobnější statistika [PDF]; zde způsob výpočtu [PDF]). Tato hodnota je nižší než průměr Evropské unie, který činí 18,6 procenta. Příznivý je rovněž trend. V posledních dvanácti letech podíl šedé ekonomiky takřka setrvale klesá. Vždyť ještě v roce 2003 představoval 19,5 procenta.

Pětkař jako vzor

Pochopitelně, podíl 15,3 procenta není důvodem k jásání, pořád je co zlepšovat. Potěšující je ale nejenom to, že dosahujeme nižší hodnoty než země Evropské unie ve svém průměru, ale také to, že za státy, které jsou mnohdy uváděny coby „vzorové“, zaostáváme docela nepatrně. Německo loni vykázalo podíl šedé ekonomiky odpovídající 12,2 procenta a Švédsko zase 13,6 procenta.

Za „vzor“, i když v poněkud jiném smyslu, nám dávají ještě jednu zemi, a sice Chorvatsko. Ta totiž k 1. lednu 2013 zavedla systém elektronické evidence tržeb. V balkánské zemi k tomu mají svůj dobrý důvod, velikost šedé ekonomiky tam loni odpovídala 28 procentům. Šedá ekonomika je tam tedy skoro dvakrát rozsáhlejší než v České republice. Když je nám nyní tedy Chorvatsko „vzorem“, je to, jako by si dvojkař, který chce být jedničkářem, bral příklad z pětkaře, který se snaží zařadit mezi čtyřkaře. Asi v těchto intencích nyní jedná Babišovo ministerstvo.

Když na čísla pohlédneme blíže, zjistíme, že velikost šedé ekonomiky v poměru k hrubému domácímu produktu klesá v České republice – tedy dosud bez uplatňované praxe elektronické evidence tržeb – rychleji než ve zmíněném Chorvatsku. Kde už tržby evidují třetím rokem. V letech 2012 až 2015 totiž velikost šedé ekonomiky v poměru k HDP klesla v České republice zhruba o 5,6 procenta, kdežto v Chorvatsku jen o 4,5 procenta. Přitom platí, že tam, kde je šedá ekonomika rozsáhlejší, by mělo být snížení jejího podílu na HDP relativně snazší. Jde o analogii tomu, že pro pořízka s váhou půldruhého metráku je zřejmě snazší zhubnout nějakých dvacet kilo než pro člověka o hmotnosti osmdesát kilo. Pětkařovi také zřejmě stačí naučit se relativně méně, aby se z něj stal čtyřkař, než dvojkařovi, aby z něj byl premiant. Ať se tedy na chorvatská data díváme tak či onak, z té či onaké strany, nelze v nich nalézt nic, co by nás mělo inspirovat.

Inspirujme se u premiantů

Otázkou tedy je, proč se inspirujeme u pětkařů, a nikoli u jedničkářů. V Evropě je takovým jedničkářem Švýcarsko. Loni tam podíl šedé ekonomiky na HDP činil 6,9 procenta, což je jedna z nejnižších hodnot na světě (nulovou hodnotu mají možná tak jedině v Severní Koreji). Daňové příjmy státní kasy, včetně příjmů ze sociálních odvodů, tvořily v roce 2013 celkem 27,1 procenta švýcarské ekonomiky (viz data OECD). To je nejnižší podíl mezi evropskými zeměmi OECD. Jinými slovy, Švýcaři jsou daňovými povinnostmi zatíženi jen poměrně slabě, v porovnání s občany jiných hospodářsky vyspělých zemí starého kontinentu. V Česku ten samý podíl dosahoval v roce 2013 hodnoty 34,1 procenta. To není úplné zlé, vlastně se tehdy jednalo o přesný průměr všech zemí OECD.

Docela jiný obrázek ale získáme, když k hrubému domácímu produktu vztáhneme pouze sociální odvody. Náhle je Česká republika, se 14,8procentním podílem, zemí s druhým nejvyšším zatížením mezi všemi zeměmi OECD (viz data OECD). Hůř je na tom pouze Francie. Naopak Švýcarsko se 6,7procentním podílem (platí pro rok 2013) je na tom společně s Islandem, Irskem a Británií nejlépe. Nikoli náhodou také Británie či Irsko patří k zemím s vůbec nejnižším podílem šedé ekonomiky na HDP na světě. Řada empirických studií (viz např. zde [PDF, str. 7]) totiž dokládá, že daňové zatížení ekonomiky, a zvláště její zatížení odvody, jsou klíčové faktory vysvětlující existenci a rozsah šedé ekonomiky. Čím větší je zatížení ekonomiky, tím rozsáhlejší je zpravidla její šedá zóna.

Až další v pořadí jsou jiné faktory vysvětlující šedou ekonomiku (viz zde [PDF, str. 7 a dále]. Ať už jde o kvalitu institucí (čím korupčnější byrokracie je, tím méně jsou občané ochotni plnit své daňové povinnosti), regulace (například čím tužší jsou regulace pracovního trhu, tím vyšší jsou náklady práce a tím spíše se vyplácí únik do šedé zóny) či kvalitu veřejných služeb (čím je tato kvalita vyšší, tím ochotněji občané plní svojí daňovou povinnost). Až po těchto všech faktorech se svojí významností umisťuje ten, kterému Babišovo ministerstvo přisuzuje primát, zjevně nezasloužený, tedy faktor jakéhosi odrazení. Odrazení od nekalého jednání v podobě daňových úniků. Právě za tímto účelem, za účelem odrazení, bude do praxe uvedena elektronická evidence tržeb.

Nalijme si čistého vína

Proč má odrazování jen poměrně malý vliv na velikost šedé ekonomiky, jak můžeme pozorovat například ve vzpomínaném Chorvatsku?

Řada podnikatelů a živnostníků podniká prostě jenom díky tomu, že se jim daří před státem zamlčet část, či dokonce veškeré své příjmy. To jsou ty chůvy, služebné, malíři pokojů… Ale i dnes-už-ministr poptávající ekonomickou analýzu. A mnozí další. Třeba i provozovatelé restaurací. Přesná čísla vzhledem k povaze věci zjistit nelze, ale je zřejmé, že podstatná část těchto ekonomických subjektů při zpřísnění podmínek prostě „zavře krám“. Na ministerstvu financí si bláhově představují, že tomu bude jinak, že se ti podnikatelé a živnostníci po zavedení evidence tržeb jenom přesunou z šedé ekonomiky do ekonomiky „bílé“, do ekonomiky deklarované. Že tedy konečně začnou zcela v souladu se zákonem plnit své daňové povinnosti. Jenže tak to nebude. Ti lidé prostě v řadě případů půjdou na „pracák“. V horším případě se uchýlí do „černé“ ekonomiky. Jen část z nich bude tancovat, jak ministerstvo píská, tedy zůstane u podnikání a bude daně odvádět, jak se má. Výsledným efektem evidence tržeb tak bude tlak na růst nezaměstnanosti a na útlum celkového ekonomického růstu země. Uvažme totiž také to, že prostředky vydělané v šedé zóně jsou velmi často utráceny už v zóně oficiální, v zóně deklarované.

Jak odpradávna ví každý dobrý obchodník či vladař, celospolečenské bohatství vzniká tam, kde se točí peníze. Jen na tom našem ministerstvu financí na toto zapomínají a svým chystaným zásahem hodlají otáčení peněz – a tedy tvorbu bohatství – omezit. To vše navíc v čase, kdy se ekonomika stále jen zotavuje z krizových let. Lépe řečeno, z krize „ji zotavují“ hlavně právě podnikatelé a živnostníci, z jejichž daní je i Ministerstvo financí i se svým ministrem placeno.

Z druhého konce…

Abychom se nepochopili špatně, nechci hájit ty, co nedodržují zákon. Daně se platit mají – a v plné výši. Pokud však vládě jde opravdu o snížení podílu šedé ekonomiky, jde na to snad nejméně efektivní, empiricky nepříliš podloženou cestou. Ekonomický výzkum a dlouhá řada statistických časových řad z různých koutů světa jasně dokládají, že mnohem důležitější je míra celkového zatížení ekonomiky daněmi a odvody, míra vnímané (či skutečné) korupce úřednického aparátu či míra regulatorních zásahů do hospodářství. Máme pocit, že v jakémkoli z těchto ukazatelů už nemůže být lépe, že už nemůžeme dosáhnout nižší úrovně? Máme také pocit, že ani české dálnice lepší už být nemohou, o veřejném školství či zdravotnictví nemluvě? Pokud takové pocity vskutku máme, pokud tedy již nelze šedou ekonomiku dále snižovat úsilím na straně veřejné sféry, pak teprve – jak ukazuje ekonomický výzkum a prostá statistika – je legitimní se obrátit na sféru privátní. Vláda to ale bere hopem, z druhého konce.

Zásadní problém zavádění elektronické evidence tržeb nespočívá v této evidenci samotné. Spočívá v tom, že vláda vynechává několik opatření, která by k redukci šedé ekonomiky přispěla mnohem spíše. Vynechává je proto, že by musela začít u sebe, zamést si před svým vlastním prahem. Jednodušší je uplatnit represi, byť zaobalenou do paragrafových kudrlinek, na jiné, slabší. Když se chce stát dvojkař jedničkářem, zaručeným prostředkem je píle a odříkání, vlastní poctivá a svědomitá příprava na každou hodinu. To vše vláda vynechává. Chce být jedničkářem – alespoň to deklaruje –, ale jedná jen jako ten dvojkař, co pod pohrůžkou násilí před každou hodinou, před každým testem, nutí svoji mladší sestru, aby mu napsala tahák, a sám jde ven za zábavou. Z takového dvojkaře primus zřejmě nikdy nebude. Je třeba začít u sebe, pilně a svědomitě. To vláda bohužel nečiní.

Proto v tuto chvíli opravdu nemohu s elektronickou evidencí tržeb souhlasit.


Psáno pro Roklen24

Vložit komentář

Abychom udrželi vysokou kvalitu diskuze na Finmagu, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdříve musíte zaregistrovat. Na následující odkaz pak klikněte v případě, že jste zapomněli své heslo.

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

Zobrazit komentovanou zprávu

EET | 25. 7. 2015 13:37

Pane Stýfe a jak presne EET pomuze ve Vámi popisovanem pripade malire ???

+1
+
-

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

Jan Daniel | 13. 7. 2015 17:05

S fakturou nebo bez faktury, to není žádné dilema. Vždy pokud to lze, tak samozřejmě bez faktury. Je to otázka morální: čím méně kolaborace s nepřítelem lidstva a organizovaným zločinem, tím lépe.
Eurokolchoz jednou dopadne stejně jako ekonomiky sovětského typu: bude jakž takž fungovat pouze díky neoficiální šedé ekonomice.

-1
+
-

Další příspěvky v diskuzi (53 komentářů)

O T Á Z K Y | 14. 7. 2015 16:05

Otázky kolem daní a EET:
http://www.hansuv.net/otazky-kolem-dani
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

ctverec | 13. 7. 2015 21:58

Dvě poznámky. Za prvé - podíl šedé ekonomiky vyčíslený na desetiny procenta. Hm, ta ekonomie je opravdu přesná věda. Druhá poznámka - je mi úplně houby po těch, co daně neplatí. Ať si křičí, ať si přejdou ze šedé do černé ekonomiky, aspoň se vybarví přesněji. Jde o ty, co chtějí podnikat fér, kvalitně a dobře, kteří si váží svých zákazníků i země, ve které žijí, prostě chtějí pomáhat sobě i druhým. Proč ti mají být dušeni těmi šedými? Jde o ty bílé. Ne o ty šedé. Ti nejsou zajímaví ani důležití.
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Hawkie | 14. 7. 2015 08:25
reakce na ctverec | 13. 7. 2015 21:58

..jenže ono jde o to, že zdanění v rozsahu výpalného dusí všechny. Včetně mne: chybí mi peníze na rychlejší rozšíření "firmy" a díky tomu chybí nabídka služeb. Při stávající úrovni zdanění a ziskovosti by úvěr ale byl rizikem.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

pan Edý | 13. 7. 2015 23:02
reakce na ctverec | 13. 7. 2015 21:58

Jako že ti zlí šedí dusí dávkaře, grantaře, realizátory zkorumpovaných státních zakázek a dotačníky Burešem počínaje?
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Stýf | 15. 7. 2015 19:22
reakce na pan Edý | 13. 7. 2015 23:02

Ne kolego, ti "šedí" jsou schopni nabídnout nižší cenu než ti "bílí", protože mají nižší náklady. Vezneme si takového malíře pokojů: v práci si pomůže k nějakému materiálu, ne všichni to dělají, ale děje se to. O víkendu skočí k sousedovi na štafle a vymaluje mu byt. Jakákoli cena o kterou si řekne a soused mu zaplatí je čistý příjem do jeho kapsy. Samozřejmě, že soused je chytrý člověk a udělal si průzkum trhu, poptal vymalování i někde jinde. Jenomže ti mu řekli, práce a materiál Vás vyjde na tolik a tolik. Práce znamená jeho mzda plus odvody státu. No soused se samozřejmě rozhodne pro levnější variantu. Tak ten poctivý malíř nemá práci, protože těm "šedým" nemůže cenově konkurovat, podnikání zabalí a pujde dělat taky "načerno". No a za pár let zjistíme, že nemáme peníze na učitele, zdravotnictví atd.
To ale neznamená, že jakákoli vláda by se neměla chovat efektivně. Mrhání takhle získanými penězi by mělo být trestné.
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

EET | 25. 7. 2015 13:37
reakce na Stýf | 15. 7. 2015 19:22

Pane Stýfe a jak presne EET pomuze ve Vámi popisovanem pripade malire ???
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

jt | 13. 7. 2015 21:28

Zloděj Babiš si myslí, že všichni podnikatelé jsou zloději.
S fakturou nebo bez faktury, to není žádné dilema. Vždy pokud to lze, tak samozřejmě bez faktury. Je to otázka morální: čím méně kolaborace s nepřítelem lidstva a organizovaným zločinem, tím lépe.
Šedá ekonomika je ta jediná pravá ekonomika.
Neplacení daní je výraz občanské statečnosti, úcty k vlastnímu životu a majetku.
Daně "optimalizuje" kdo může.
http://pravyprostor.cz/neplaceni-dani-neni-zlocinem/
-1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

tt | 15. 7. 2015 20:16
reakce na jt | 13. 7. 2015 21:28

+1
daně jsou zlo.
Je až s podivem kolik se najde otroků kteří si bez okovů nedovedou svůj život představit.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Daniel | 13. 7. 2015 17:05

S fakturou nebo bez faktury, to není žádné dilema. Vždy pokud to lze, tak samozřejmě bez faktury. Je to otázka morální: čím méně kolaborace s nepřítelem lidstva a organizovaným zločinem, tím lépe.
Eurokolchoz jednou dopadne stejně jako ekonomiky sovětského typu: bude jakž takž fungovat pouze díky neoficiální šedé ekonomice.
-1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Capouch | 13. 7. 2015 14:47

Kromě čistě finanční stránky věci by se nemělo zapomínat na to, že jde o další zvýšení složitosti systému. Spousta lidí možná skončí ani ne kvůli daním, ale kvůli svému času a nervům z dalšího úřednického opruzu.

Babiše jsem nevolil a nic dobrého nečekal, ale přeci jen aspoň trochu doufal. Líp bude, ale letos ještě ne.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

foxy | 13. 7. 2015 16:36
reakce na Jan Capouch | 13. 7. 2015 14:47

Hlavně spousta lidí nezačne.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Capouch | 13. 7. 2015 16:49
reakce na foxy | 13. 7. 2015 16:36

Aneb co je a co není vidět.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Phoenix | 13. 7. 2015 12:57

Kdyby to mysleli vládnoucí komunisté s NeBurešem v čele s bojem proti šedé ekonomice opravdu upřímně, tak sníží daně, protože Lafferova křivka. Protože to upřímně nemyslí a jediné, o opravdu jde, je buzerační opatření proti jejich nevoličům, vymýšlí registrační pokladny.

Kardinální otázkou je, jestli šedá ekonomika není autentický kapitalizmus a jestli by se proti ní tedy vůbec bojovat mělo. Viz Misesův Liberalizmus, stát zajišťující pouze a výhradně ochranu přirozených práv občana (život, svoboda a ochrana soukromého majetku) a nic jiného. Tedy ne dnešní stát, který pomocí několikanásobného zdanění, regulací, dotací, poplatků a propagandy křiví volný trh (tj. provádí politiku intervencionizmu). Intervencionizmus musí zákonitě skončit buď intervencemi všeobjímajícími (tedy socializmus, ten má ovšem tu základní nevýhodu, že je z důvodu nemožnosti cenové kalkulace neproveditelný) nebo intervencemi nulovými (kapitalizmem, který není zdaleka dokonalý, ale jako jediný ekonomický systém je proveditelný).
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Hawkie | 14. 7. 2015 08:33
reakce na Phoenix | 13. 7. 2015 12:57

Moje řeč. Lafferova křivka z pohledu mě- ovčana, statu podnikatel- FO
-pokud budu zdaněn 7-8%, budu pokládat za občanskou povinnost daně platit,
-pokud budou daně 10%. budu pokládat za povinnost daně platit,
-pokud budou daně 15%, budu platit se skřípěním zubů
-pokud jsou daně 20 a více %, pokládám za svou občanskou povinnost daně neplatit
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

<15%lup není krádež? | 14. 7. 2015 17:36
reakce na Hawkie | 14. 7. 2015 08:33

Moje řeč. Houmlesova křivka z pohledu mě- oběti:
-pokud bezdomovci obrán o 7-8%, budu pokládat za občanskou povinnost se nechat obrat
-pokud budou obrán o 10%. budu pokládat za povinnost se nechat obrat
-pokud budou bezďáci brát 15% z peněženek kolemjdoucích, budu platit se skřípěním zubů
-pokud si budou brát 20 a více %, pokládám za svou občanskou povinnost jim nic nedávat
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

charles | 13. 7. 2015 12:46

Proč souhlasím s elektronickou evidencí tržeb. Česká obchodní inspekce na karlovarskom filmovém festivalu u poloviny kontrolovaných subjektů zjistila prohřešky. Polovina prodejců prostě sprostě kradla. To už je skoro dost soudruzi.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

xXx | 13. 7. 2015 13:39
reakce na charles | 13. 7. 2015 12:46

Pokud souhlasíte, tak tím ospravedlňujete jejich zavedení U VÁS (ne jinde).

A jaké že nedostatky šedý mor ve Varech zjistil?
Něco, co poškozovalo zákazníky? A jak zákazníkům pomůže EET?
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

foxy | 13. 7. 2015 16:37
reakce na xXx | 13. 7. 2015 13:39

Pivo pod míru a malé párky. Samé věci řešitelné EET.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Daniel | 13. 7. 2015 17:10
reakce na foxy | 13. 7. 2015 16:37

Ideální stav nastane až na KFF žádní prodejci nebudou. Pak nás podmírákem nikdo neošidí a budeme mít klid.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

jeden tam zůstane | 15. 7. 2015 20:22
reakce na Jan Daniel | 13. 7. 2015 17:10

bude prodávat bureš-párky ze separátu a umělých hmot, a točit stb-desítku splašek.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

foxy | 13. 7. 2015 11:48

Podle sebe soudím tebe. Zloděj Babiš si myslí, že všichni podnikatelé jsou zloději.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

charles | 13. 7. 2015 12:48
reakce na foxy | 13. 7. 2015 11:48

Všichni ne, jen asi polovina, jak dokazuje kontrola ČOI na FF v Karlových Varech.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

xXx | 13. 7. 2015 13:40
reakce na charles | 13. 7. 2015 12:48

Koho okrádali? Zákazníky? A jak v tom pomůže EET?
Nikoho jiného okrást nemohli, protože s nikým jiným nejsou ve smluvním vztahu a peníze nikoho jiného, než zákazníků, se jim ani nedostaly do rukou.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Josef Bílý | 13. 7. 2015 11:05

"Tak jak smýšlí, tak i koná". (Ne)estébák má všechny za zloděje, tož musí být sám zloděj. "Kdo lže ten kradě" ....
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jiří Dokulil | 13. 7. 2015 11:02

Faktická poznámka k článku - zrovna ve Švýcarsku jsou registrační pokladny úplně všude a jsou povinné i pro řemeslníky
+1
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Gomoku | 14. 7. 2015 11:30
reakce na Jiří Dokulil | 13. 7. 2015 11:02

Až budeme mít daně jako ve "Švajcu" tak si klidne registrační pokladnu pověsím na krk.

Z hrubého měsíčního platu se odvádí zálohy na sociální pojištění:

penzijní a pozůstalostní pojištění, invalidní pojištění a pojištění ztráty výdělku: 5,05 %
pojištění pro případ nezaměstnanosti: 1,25 % pro roční výdělek do CHF106.800
zaměstnanecké penzijní pojištění: cca 7,5 %, závisí na pojišťovací společnosti
úrazové pojištění: cca 0,8 % dle profese

zdroj: https://portal.mpsv.cz/eures/podminky/svycarsko/#o5

a to je to o čem tu všichni mluví, pokud mi stát sebere do 25% celkem z platu nebudu mít problém s daněmi, ale mě stát sebere 37% jen na sociálním pojištění a to už problém je. Hlavně prosím neargumentujte tím, že to platí zaměstnavatel.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Mirek | 13. 7. 2015 18:03
reakce na Jiří Dokulil | 13. 7. 2015 11:02

Neni tak uplne pravda, ve Svycarsku muzte podnikat i bez zivnostenskeho listu a to za predpokladu, ze vase prijmi neprekroci 100 tisic franku rocne. Jedine, co musite udelat, je ze si budete platit penzijni a socialni pojisteni. Elektronickou evidenci trzeb mit nemusite. K necemu takovemu se ale komunisticka CR nema.


Zde odkaz v anglictine

http://www.gruenden.ch/en/steps-to-your-own-company/gruendung/setting-up-a-sole-proprietorship/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

amper77 | 13. 7. 2015 17:42
reakce na Jiří Dokulil | 13. 7. 2015 11:02

Ale podstatné není, jestli mají pokladny ve Švajcu, podstatné je, jestli zvýšily výběr daní. Zvyšily?
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Pat Bateman | 13. 7. 2015 14:35
reakce na Jiří Dokulil | 13. 7. 2015 11:02

registrační pokladna není EET, máte v tom bordel... A to si nejsem jist, nakolik jsou povinné opravdu pro všechny!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Vojta K. | 13. 7. 2015 13:35
reakce na Jiří Dokulil | 13. 7. 2015 11:02

To vlastně podporuje názor obsažený v článku - Švýcaři už nemají jak zlepšovat ty ostatní faktory, tak se zaměřili i na tohle :-).
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Gomoku | 13. 7. 2015 10:59

Nějak nechápu o co Burešovi jde, za jedno říkal před volbami, že jeho hlavní náplní bude hledat úspory na výdajové stránce státu (to jsem mu nežral už od začátku, spíš mě překvapilo jak rychle otočil) a za druhé, ty lidi co si nějaké šedé peníze vydělají je přece stejně utratí za zboží a stát dostane přímé daně, takže ty peníze se stejně zdaní. Pravda nezdaní se 2 a vicekrát, ale stát z toho pořád svoje výpalné dostane a je snad lepší dostat alespoň trochu, než ty lidi přesunout rovnou do výdajové složky (pracák) ne? No ja vidíme asi ne. Kdyby se stát radši staral o právní prostředí kdy by živnostníci měli zastaní při vymáhání svých pohledávek (7 let jsem dělal na stavbě a prakticky každý chlap který mi dělal subdodávky měl několik let vymáhanou pohledávku větší než 100k) tak by ty daně klidně i platili, jelikož by měli pocit, že to má smysl.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

xXx | 13. 7. 2015 11:13
reakce na Gomoku | 13. 7. 2015 10:59

Stát (a jeho protagonisté) budou samozřejmě rádi, když se z živnostníků (nezávislých sebevědomých lidí) stanou "klienti" pracáku (závislí voliči dalšího růstu přerozdělování a potažmo státní moci).

Navíc Bureš několikrát prohlásil, že malí a střední podnikatelé jsou sajrajt, který nezaslouží žádnou podporu a ochranu a že ekonomika stojí na velkých koncernech - další doklad toho, jak stát PODPORUJE kartelizaci a monopolizaci a ničí konkurenční tržní prostředí (jen trouba naletí na řeči etatistů a socanů, že stát naopak potřebujeme k boji proti moci monopolů a bránění jejich vzniku).
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Josef Fraj | 13. 7. 2015 11:45
reakce na xXx | 13. 7. 2015 11:13

Nemáte na takové Babišovo prohlášení odkaz? Docela by mě to zajímalo. Díky.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

komentář | 13. 7. 2015 11:57
reakce na Josef Fraj | 13. 7. 2015 11:45

http://finmag.penize.cz/ekonomika/274269-super-ale-na-prd-babis-ma-s-podporou-inovaci-pravdu
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

foxy | 13. 7. 2015 11:48
reakce na Josef Fraj | 13. 7. 2015 11:45

Já to četl. Že podporovat by se měly velké firmy, ty malé prý jsou k ničemu. Před volbami.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

foxy | 13. 7. 2015 11:50
reakce na foxy | 13. 7. 2015 11:48

„Malé a střední podniky – to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici. Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to na prd,“ ozřejmil podle MF Dnes Babiš situaci nebohému zástupci Jihomoravského inovačního centra, které pomáhá začínajícím společnostem.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Přemek | 13. 7. 2015 09:40

EET je jen bezvýznamný detail mnohem hlubší problematiky:

Může člověk vládnout jinému člověku?
http://www.mises.cz/clanky/muze-clovek-vladnout-jinemu-cloveku--1826.aspx
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

foxy | 13. 7. 2015 09:35

Pokud se bude stát chovat k podnikatelům jako ke zločincům, budou podnikat jen zločinci.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

aal | 15. 7. 2015 20:24
reakce na foxy | 13. 7. 2015 09:35

ať si podnikají, mně spíš vadí, že nám vládnou.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Altman | 13. 7. 2015 09:28

"Pochopitelně, podíl 15,3 procenta není důvodem k jásání, pořád je co zlepšovat."
ZLEPŠOVAT??? Jako ty chůvy a pokojské připravit o práci?
Kde vůbec ten (ne)estébák přisátý ve velkém na státní rozpočet bere tu drzost něco kázat?

Šedá ekonomika je ta jediná pravá ekonomika. Asi tisíckrát autentičtější, efektivnější, svobodnějí, tržnější a přínosnější, než dotační byznys.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Fotr | 13. 7. 2015 09:33
reakce na Jan Altman | 13. 7. 2015 09:28

Když dám paní na hlídání 500Kč, nebo slečně z gymnízia 250Kč za doučování prvňáka, tak ty peníze dávám JIM A JEN JIM. Protože to právě ony a jen ony mi poskytly chtěnou a cennou službu.

Není to tak, že bych vlastně říkal: "Tady máte 500 a 200 přepošlete eráru na řepkové dotace". Zcela jistě nic takového neříkám a ani si v duchu nemyslím. Tak proč by se to mělo stát?
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Mr. Me | 13. 7. 2015 16:57
reakce na Fotr | 13. 7. 2015 09:33

A kde je problém? Vždyť se to nikdo nedoví, tak to dělej dál!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Fotr | 13. 7. 2015 18:18
reakce na Mr. Me | 13. 7. 2015 16:57

Jistě. Ale zabalí to ta paní, co u nás na chatě v garáži provozuje minimarket/konzum.
Jezdí starým LPG Formanem do okresního města pro noviny, jogurty, nápoje, atd... normálně do Kauflandu a Lidlu a přihodí si pár jednotek procent.
Funguje jen proto, že doteď administrativu a daně moc neřeší.
Až jí tam vnutěj EET a přijde na ní první kontrola, tak to zabalí (resp. to pravděpodobně zabalí preventivně, jakmile jí někdo nařídí, že si musí pořídit tiskárnu+tablet, naučit se s ním pracovat a platit si datový tarif).
A místní devadesátileté babky budou do toho okresního města 30km muset jezdit samy autobusem.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Gomoku | 13. 7. 2015 11:02
reakce na Fotr | 13. 7. 2015 09:33

A navíc pokud jim je dáváte, už jsou jednou zdaněny pokud jste třeba zaměstnanec, a jak jsem psal výše ti lidé je stejně utratí někde kde zaplatí DPH a spotřební daně a já nevím co ještě.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Altman | 13. 7. 2015 11:15
reakce na Gomoku | 13. 7. 2015 11:02

Tady zkrátka nejde o výběr daní (a i to by bylo samozřejmě špatné), ale o totální kontrolu, o potlačení spontánní spolupráce mezi lidmi, o likvidaci třídy samostatných, nezávislých, sebevědomých a soběstačných živnostníků - takoví lidé jsou totiž největším nepřítelem všeobjímajícího Leviathana.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Petr Vorlíček | 13. 7. 2015 12:59
reakce na Jan Altman | 13. 7. 2015 11:15

To trošku vytrhujete z kontextu - registrace se jistě nezavádí kvůli nějakému hlídání a doučování, kde je také registrace prakticky nevymahatelná.
Sám jsem stavěl, a když jsem jel objednat mixy betonu, paní se zeptala kde bydlím, pak vytáhla druhou "neoficiální" knihu se zakázkami na daný den (na rozdíl od té oficiální, tahle byla plná na týden dopředu, od rána do večera), a tam si mne zapsala. Když jsem se zeptal, zda mi řidič přiveze účtenku, její výraz ve tváři obsahoval veškerá známá sprostá slova, od debila až po....však víte...

Opravdu mně nenapadá, proč by v zemi měly být nějaké preferované obory, kde se budou daňové úniky oficiálně tolerovat. Proč? To je ten obor v daném daňovém systému nerentabilní? To jako při přiznání daně na betonárce začnou lidi dovážet beton z Polska? A tam budou dojíždět do restaurací?

Je samozřejmě pravda, že mnohem lepším řešením by bylo snižovat daňovou zátěž všem, na rozdíl od registrace by to zaručeně fungovalo. NICMÉNĚ, jakékoli nespravedlnosti v ekonomice vždy vzbuzují jen nenávist mezi skupinami, stejně jako je to u živnostníků s odvody....Stát má stanovit pevná pravidla pro všechny, požadovat jejich dodržování, a ta pravidla mají být taková, aby umožňovala podnikat, investovat, a vydělávat...
Jak je možné, že je oficiální politický a společenský úzus takový, že je v pořádku daně neplatit? S takovým přístupem opravdu jedničkářem nebudeme nikdy! My máme primárně chtít, aby každý zákony dodržoval, máme si je stanovit tak, aby to dávalo ekonomický smysl, a všechny Babiše máme defenestrovat! (alespoň při vhazování volebního lístku...)

Volit debily, a pak porušovat jimi nastavená pravidla, protože to přeci jinak nejde, to je cesta k mentalitě jižních národů, a všichni vidíme, kam to vede....
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Gomoku | 14. 7. 2015 07:06
reakce na Petr Vorlíček | 13. 7. 2015 12:59

Ale na co ty daně platit? na tohle http://www.novinky.cz/domaci/374859-stat-vyhodil-750-milionu-korun-za-firemni-staze.html a podobné? Promiňte, ale to prostě nedává smysl.

Přesně jak říkáte stát je tu od toho aby kontroloval pravidla hry, jenže co čert nechtěl stát pravidla hry porušuje nejvíc ze všech, takže k čemu vlastně je? Podle mě k ničemu, u doktora musíte prosit o vyšetření, všechno si musíte zjistit sám pomalu se i diagnostikovat, policie akorát sepisuje protokoly a odkladá případy. Mohl bych pokračovat do nekonečna, ale shrňme to - kde je socialismus tam prostě prosperita nikdy nebyla a nikdy nebude.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Josef Fraj | 13. 7. 2015 15:44
reakce na Petr Vorlíček | 13. 7. 2015 12:59

Neplacení daní je výraz občanské statečnosti, úcty k vlastnímu životu a majetku.
Podle Kalouskovo prohlášení si z Babiš vzal kapesné za minulý rok přes 2 miliardy a nezaplatil ani korunu daní. K tomu si nechal odhlasovat 5 miliard dotací na řepku. Jestli na to chcete dobrovolně přispívat, nikdo vám nebude bránit, ale někteří prostě platit nechtějí. Mají pro svoje peníze lepší použití než jsou prebendy oligarchy.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

jt | 16. 7. 2015 19:08
reakce na Josef Fraj | 13. 7. 2015 15:44

[quote autor="Josef Fraj" datum="13.07.2015 15:44"]Neplacení daní je výraz občanské statečnosti, úcty k vlastnímu životu a majetku.
Podle Kalouskovo prohlášení si z Babiš vzal kapesné za minulý rok přes 2 miliardy a nezaplatil ani korunu daní.

Co k tomu dodat. Snad jen ,že Babiš je občansky statečný a má úctu k vlastnímu životu a majetku.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Josef Fraj | 13. 7. 2015 16:48
reakce na Josef Fraj | 13. 7. 2015 15:44

Možná to bylo za rok 2013.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Axl | 13. 7. 2015 13:54
reakce na Petr Vorlíček | 13. 7. 2015 12:59

1) Nikdo jiný, než debilové, v nabídce nebyl, není a nebude. To je jako se divit, že se vám do armády nehlásej žádní lidumilní pacifisté, nebo že se tam nedovedou prosadit a dostat se na velící posty.

2) Když mne někdo okrádá (bere si bez dovolení a pod hrozbou násilí moje peníze), tak logičtější mi přijde bojovat proti tomu zloději, než si stěžovat, že soused před ním svůj majetek skryl do sklepa.

3) Daně "optimalizuje" kdo může. Tzn. podle mne prakticky nehrozí, že by jeden konkurent v témže oboru a v téže tržní situaci výpalné platil a druhý ne. Zkrátka hospody, kadeřnice, malíři pokojů, ... neplatí. Prakticky nikdo z nich a tak nikdo není poškozen nekalou konkurencí, výhoda se (právě díky konkurenci) přesouvá na konečného spotřebitele v podobě nižších cen - a to hrozí, že skončí. Po zavedení EET část večerek a kadeřnictví skončí (a ti lidé půjdou na pracák) a část zdraží (jednak jim vzrostou náklady, jednak jim klesne konkurence).
Na druhé straně jsou jiné typy živností, například webdesignéři, právníci, IT konzultanti, marketingoví konzultantni a ti daně platí (pokud vydělají do 2M, tak používají paušál, jinak si vedle živnosti ještě zakládají sro, kam směřují ty prostředky nad 2M a samozřejmě také veškeré náklady). Těch se EET jednak nedotýká a jednak stejně vše přiznávají, protože je platí firmy fakturou a převodem. Tzn. u nich se případná optimalizace odehrává na nákladové straně (pomocí jejich maximalizace).
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Phoenix | 13. 7. 2015 13:33
reakce na Petr Vorlíček | 13. 7. 2015 12:59

Vzhledem k tomu, že dále píšete, že mají platit stejná pravidla pro všechny, tak si trochu odporujete tím, že se přece registrace nezavádí pro obory XY, kde je nevymahatelná.

Řekl bych, že tady nikomu nejde o to, aby existovaly obory, kde se budou daňové úniky tolerovat (to je samozřejmě ekonomicky nefér zejména vůči těm, kteří platí daně, a navíc je to tak trochu balkánské řešení). Správný postup je snížení daní všem, to je to vaše stanovení pravidel tak, aby dávala ekonomický smysl.

Vezměte to ovšem z druhé strany. NeBureše (to je ten člověk, co teď dostal od firmy Agrofert výplatu 200M, protože v ní přece už dávno nepracuje) momentálně podporuje asi 25 % oprávněných voličů, komunisty různé od NeBureše další desítky procent (u ČSSD/KSČM se není o čem bavit, velmi levicové TOP09 a ODS si teď hrají v záchvatu paniky na klasicky liberální, ale ve vládě nic takového nepředváděly). To hovoří o naprosté ekonomické negramotnosti většiny oprávněných voličů. Co bych si měl v takové situaci vybrat v roli člověka, který při řádném placení daní nejen díky nevymahatelnosti práva a šikanování vrchností pomalu přichází na buben a navíc při placení daní fakticky podporuje konkurenci (např. dotace, které vyžral NeBureš nejsou nic jiného než výpalné, vybrané od jeho konkurence) nebo přímo zájmové skupiny, usilující o likvidaci posledních zbytků kapitalizmu (to jsou všechny ty NGO typu Institut pro rozvoj levicove teorie, Gender Studies, Socialistický kruh, Hnutí Duha a další)? Je v takové situaci morální platit daně a tím celý cirkus udržovat při životě s tím, že tak krom jiného platím lidi, kteří proti mě bojují? A přicházím tak o zdroje, které se budou při bankrotu státu, nebo nedej Bůh občanské válce, velmi hodit. Nebo mám položit vlastní podnikání, které třeba budovali už moji předkové? Přesně tuto otázku si pokládají hlavní hrdinové v Atlasově vzpouře.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Dan | 13. 7. 2015 13:56
reakce na Phoenix | 13. 7. 2015 13:33

http://pravyprostor.cz/neplaceni-dani-neni-zlocinem/
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Předplaťte si tištěný Finmag

Předplaťte si tištěný Finmag

Baví vás články, které každý den publikujeme na Finmagu? Pak vás bude bavit i tištěný FINMAG. Roční předplatné vyjde na 294 korun (za jedno číslo zaplatíte 49 korun). A nebojte, platit můžete i kartou.

Lukáš KovandaLukáš Kovanda
Lukáš Kovanda je ekonomický konzultant a autor populární i odborné ekonomické literatury. Věnuje se filozofii a metodologii ekonomické vědy, publikuje...více o autorovi.

Facebook

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!