Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Proč Metternich přinesl rozkvět a Merkelová přináší zbídačení IV: Co přijde po kapitalismu

| 15. 2. 2012

Budoucnost je otevřená, nicméně některé věci se zdají být jisté. Kapitalistická revoluce reaganovského typu se již nebude opakovat. Sociálně třídní struktura brání obnovení prosperity a není nikoho, kdo by měl motivaci a možnost tuto strukturu změnit. Nejpravděpodobnější varianta spočívá ve vytvoření masivní šedé ekonomiky bez jakékoliv regulace za fasádou evropského či světového neosocialistického režimu.

Proč Metternich přinesl rozkvět a Merkelová přináší zbídačení IV: Co přijde po kapitalismu

V prvních třech dílech eseje jsme si připomněli, že žijeme v třídně rozdělené společnosti. Vládnoucí třída sestávající ze státních zaměstnanců, manažerů korporací a intelektuálů potřebuje k uhájení svého postavení přijímat opatření, která brání podnikat a která zastavují hospodářský růst. Proto „jsou realizovány aktivity“, které z pohledu běžného zdravého rozumu působí až imbecilně a které devastují západní ekonomiky. Při bližším pohledu se ovšem ukazuje, že velmi účinně umožňují udržovat mocenskou pozici současných elit. Poslední vlna nárůstu regulací a zdánlivě nezvládnuté problémy společné měny jsou součástmi tohoto trendu. Je jisté, že po nich přijdou další podobné aktivity.

Západní společnosti se tak dostaly do stádia, pro které je typická hospodářská stagnace a masová nezaměstnanost. A jsou náznaky, že východoasijské společnosti se vyvíjejí stejným směrem (například sympatie vůči severokorejskému režimu mezi studenty jihokorejských elitních univerzit nápadně připomíná evropská 60. léta).

Marx naruby

Je to vlastně vývoj opačný tomu, jaký předpokládal Karel Marx. Kapitalistické společnosti se skutečně dostávají do dlouhodobé krize, kterou není možné v rámci těchto společností vyřešit. Příčinou ovšem není neomezené panství buržoazie. Podnikatelé se naopak dostali mezi utlačované. A socialisticky revolučním elementem není dělnictvo, nýbrž intelektuálové a státní byrokracie.

Nabízí se otázka, jaké jsou perspektivy dalšího vývoje.

Zabýváme-li se tématem třídního panství, máme tendenci začít přemýšlet o revoluci. To je ovšem varianta, na kterou můžeme rovnou zapomenout. Dnešní vládnoucí třída – to není další senilní elita jakešovského typu. Jedná se o schopné, inteligentní a kreativní lidi, kteří mají dostatek prostředků, dostatek motivace a dostatečně silné přesvědčení o správnosti své věci, aby své panství uhájili. Navíc je to elita početná. Na straně vykořisťovatelů není horní jedno procento, nýbrž horních dvacet procent. Právě na tom je založen podvod nazývaný „Okupujte Wall Street“, spočívající v tom, že příslušníci vyšších tříd požadují, aby jim nižší třídy platily více než dosud.  A víme také, že pokud k nějaké násilné revoltě nižších tříd přece jen dojde, odnášejí to převážně drobní obchodníci a obyčejní lidé, kteří parkují své renaulty na ulicích.

Navíc, i kdybychom si teoreticky představili úspěch revoluce, nevíme, co by mělo být jejím výsledkem. Beztřídní společnost nikdy nikdo neviděl a nemáme žádnou představu, zda by mohla fungovat.

Problém: Jak převést skrytý konflikt v otevřenou hru s pravidly

Ideál, ke kterému můžeme vzhlížet, je podobnější metternichovské době v tom smyslu, že třídní rozdíly jsou všeobecně známé a vztahy mezi třídami mohou být předmětem vyjednávání a drobných konfliktů. To je uspořádání, které může dlouhodobě dobře fungovat a může být velmi stabilní. Z vlastní zkušenosti známe třeba napětí mezi plátci daní a příjemci sociálních dávek. Obě strany situaci znají, je mezi nimi určité napětí, ale neshody se ventilují (byť s různou mírou kultivovanosti a násilnosti), mezi stranami je určitá míra respektu, jsou dodržována alespoň základní pravidla a žádná ze stran nemá v úmyslu druhou stranu zcela zničit. Každá ze stran také pokládá za přirozené, že protistrana vidí situaci jinak. 

Podobné vztahy byly mezi třídami ve většině známých společností. Jak už před lety dobře ukázal německý sociolog Ralf Dahrendof, pokud se konflikt skryje za nějakou zdánlivě nezpochybnitelnou ideologii a nemůže být ventilován s určitou mírou otevřenosti, je nutným důsledkem vedení konfliktu skrytě, bez pravidel a s daleko destruktivnějšími důsledky. Právě toho jsme svědky v naší době.  

Ideál: Společnost méně vzdělaná a bez svobodného tisku

Součástí tohoto ideálu je také zastavení kreativity ve státní správě. Kreativita je úžasným nástrojem v umění a je také úžasným nástrojem v podnikatelském sektoru, kde vede k neustálému vytváření nových produktů, služeb, technologií, organizačních schémat a pracovních míst. Jenže tatáž kreativita ve státní správě (a ve státem financovaných neziskovkách) znamená neustálé zakládání dalších úřadů a nestálý růst regulačních směrnic a požadavků na zdroje. Podnikatelská mentalita nesvědčí efektivní státní správě, byť se nás různé MBA kurzy a konzultační koncepce snaží přesvědčit o opaku. Státní správa potřebuje spíše mentalitu podobnou středověkému cechovnímu systému, v němž je upřednostňována stabilita a který brání růstu. Tedy mentalitu státní správy 19. století. V takovém prostředí by bylo možné se smířit i s určitou mírou korupce.

K tomu patří i dramaticky jiné fungování školství, zejména vysokého. Po druhé světové válce podnikly západní vlády masivní investice do vzdělávání, jehož výsledkem byl nárůst počtu absolventů bez reálné možnosti uplatnění. Následovala 60. léta, kdy si studentští revolucionáři vynutili spravedlivější společnost (rozuměj s více pracovními místy ve státní správě) a další zvyšování výdajů na vzdělávání. Kruh se uzavřel a pravděpodobně není možné jej demokratickými prostředky rozpojit.

Pak jsou tu média. Zejména velká média „středního proudu“ se stala standardním spojencem státní byrokracie a podstatným faktorem neustálého růstu státní moci. Nyní, když rozumíme třídnímu konfliktu v pozadí, na tom asi nebudeme vidět nic divného. Možná přijde doba, kdy se budeme muset smířit s tím, že záchrana posledních občanských svobod není slučitelná se svobodou tisku.

Boj o třídní výsady jako morální problém

A to již hovoříme o zcela jiném typu společnosti, než je ta, ve které žijeme. Mimochodem, před více než 50 lety napsal Joseph Schumpeter, že ve chvíli, kdy se ambiciózní buržoazie postavila na odpor vojensko-byrokratickým monarchiím 19. století, bylo rozhodnuto o zániku kapitalismu. Nikdo jiný nedokáže udržet novou protikapitalistickou třídu v patřičných mezích. A to i s přihlédnutím k tomu, že způsob vládnutí byl mnohdy katastrofální, státní bankroty probíhaly jako na běžícím páse a korupce ani zneužívání moci se příliš neřešilo.

Jenže jak podobného stavu dosáhnout? Ti, co jsou dole, by asi celkem snadno smířili s tím, že vyšší třídy pojistí svou pozici zavedením systému dědičných výsad. Jsou si vědomi, že oni jako obyčejní pracující by si nepohoršili. Větší problém je u těch nahoře – celá kultura i způsob formování osobnosti vládnoucích tříd jsou totiž dlouhodobě založeny na předstírání, že nejde o ovládání nižších tříd, ale o pravdu, lásku, spravedlnost, rovnost šancí a záchranu planety. Své výsady chápou jako záležitost morálky, nikoliv ekonomie. Nevíme, co by otevřené přiznání situace znamenalo pro jejich psychickou stabilitu, filozofii, pohled na svět a možná i na schopnost udržet vlastní postavení.

Varianta rychlého zhroucení

Pravděpodobnější je tedy některý z následujících scénářů.

Katastrofická varianta. V roce 2012 jsme v situaci, kdy společnost chudne, ale vládnoucí elita dosud nebyla zasažena. Francouzská ministryně může říkat: „Euro zachráníme za každou cenu,“ protože ví, že ona ani její blízcí tuto cenu platit nebudou. Statisícům lidí se zhroutí životy, ale ona sama nepřijde o prémie, dokonce nebude mít ani horší služební vůz.

To vysvětluje, proč tolik vzdělaných a významných lidí podporuje pokračování dosavadní europolitiky, ačkoliv je zjevně sebevražedná. Rozpočty ministerstev, vysokých škol ani grantových agentur zatím nebyly významněji dotčeny, zisky korporací dokonce rostou. A protože na pracující vrstvy dopadá pohroma, vyšší třídy si relativně polepšily. Greenpeace nepropouští. Stavostroj ano.

Jenže to se může velmi rychle změnit. Je představitelné, že zdrojů bude ubývat tak rychle, že nebude možné pokračovat ve financování nákladného života vyšších tříd. Poroste tlak na ještě rychlejší zavádění nových směrnic, přidělování nových rozpočtů, další regulační a přerozdělovací opatření.  Během několika let se evropské ekonomiky zhroutí a životní úroveň se vrátí někam do doby kolem roku 1800. Když vidíme diskuzi posledních let o evropských záležitostech atd., lze si dobře představit, že média a hlavní analytici by toto zhroucení přikládali nezvládnutému neregulovanému kapitalismu a že kruh by se nerozpojil, dokud by se nezastavily elektrárny a nepřestal fungovat internet.

Varianta Proč tak snadno

Pak je to realističtější varianta. Ta je dobře známá nám Čechům, ale velmi úspěšně si ji vyzkoušeli také třeba Italové. Doporučuji ke čtení knihu pana profesora Možného Proč tak snadno. Vysvětluje, proč se tak snadno zhroutily socialistické režimy ve východní Evropě. Všímá si toho, že za fasádou komunistického režimu se postupně vytvořil jakýsi neformální trh, kde se obchodovalo s různými službami a schopností tyto služby zprostředkovat (tzv. známosti) a že postupně docházelo k tomu, že pozice na tomto neformálním trhu měla na život člověka a jeho rodiny větší dopad než oficiální pozice ve státně-stranickém systému. Mít strýčka se správnými kontakty znamenalo v 80. letech víc než být okresním tajemníkem strany. Vnější slupka režimu se postupně vyprazdňovala, až byla v roce 1989 odhozena.

Je zajímavé, že velmi podobně popisuje Theodore Darlymple vzestup italského hospodářství od 50. do 80. let. Za oficiální slupkou neschopné, zkorumpované a všeregulující moci dynamicky rostla šedá ekonomika.

Podobně může vypadat naše budoucnost. Stále víc aktivit bude přecházet do ilegality a je myslitelné, že v běžných transakcích mezi podnikateli se začnou používat třeba jüany. Stát bude čím dál benevolentnější – s tím, jak i státní zaměstnanci budou závislí na platbách podnikatelů. A slupka se bude postupně ztenčovat.  Je to scénář nekatastrofický, ale to neznamená, že je pozitivní. Počítá s trhem, který bude totálně neregulovaný, s nízkou efektivitou, spoustou nespravedlnosti a velmi brutálním vymáháním práva. Něco mezi vyspělou ekonomikou, Divokým západem a Sicílií, se sociálními sítěmi, elektronickými platbami v ilegální měně a reklamními kampaněmi. Dynamika by byla určována i tím, že do šedé ekonomiky by se postupně zapojovalo stále více schopných a pracovitých lidí z vládnoucí třídy.

V případě, že se podaří vytvořit světovou vládu, po které touží většina intelektuálů – tedy jakousi pozemskou obdobu Impéria z Hvězdných válek s dalajlámou v roli imperátora a Alem Gorem v roli Dartha Vadera – přechod skutečné ekonomiky do šedé zóny dostane rychlejší a masivnější podobu. Nejspíš bude spjata s růstem místního vlastenectví, respektive spiklenectví místních lidí vůči centrální moci (to je efekt, který vidíme už na evropské úrovni).

Kam investovat v dlouhodobém horizontu

To vše se děje v době, kdy západní civilizace řeší poměrně zásadní otázku. Je náš životní styl lepší než životní styl předepisovaný islámským právem šaría? Je rozdíl tak významný, aby mělo cenu za něj bojovat? Pro nižší třídy je odpověď jasná, vyšší třídy zatím islám vnímají spíš jako vítaného spojence za rozbití kultury nižších tříd. Ale další dynamiku vývoje nedokáže odhadnout nikdo.

Vedle toho může dojít ke spuštění toho, co se někdy nazývá dekadencí, tedy k rozbití mechanismů, které v rámci každé kultury vytvářejí lidskou osobnost a zajišťují psychickou stabilitu. Výsledkem bývá chaos, ničení, rozvrat vztahů až do neschopnosti žít společně, rozvrat hospodářských aktivit a čekání na to, až se vůdce barbarů prohlásí králem (jak to v knize Válka o rodinu skvěle formuloval Peter L. Berger) a zavede přijatelné poměry. Bude vítán, ať se bude jmenovat Mohamad Husajní, Čchin Jün nebo plukovník Klausner.  Je možné, že nevratné kroky tímto směrem již byly podniknuty.

Co z toho vyplývá pro naše životy a pro investování? Nevěřme tomu, že se vrátí zlaté časy kapitalismu. Kontrarevoluce, jaká byla spojena třeba s osobou Ronalda Reagana, již není možná. Poměr sil ve společnosti se od té doby změnil příliš výrazně. Někteří analytici možná dokážou říci, co bude spolehlivou investicí v horizontu pěti let. Ale určitě ne v horizontu dvaceti let. Udrží si hodnotu starožitnosti a umělecké předměty? Udrží si ji zlato? Co pozemky? Jste si jisti, že je dokážete v příštím režimu ubránit před nájezdníky? Budou mít hodnotu zbraně? Rada ne-ekonoma tedy zní. Investujte do sebe a do svých dětí. Ne ve smyslu zážitků (nikdo se vás nebude ptát, jestli jste byli v Karibiku nebo na vlastní oči viděli Himaláje), ale ve smyslu schopností. Jestli umíte opravovat stroje, plést košíky, hrát na harfu, šít oděvy, střílet – to je něco, co uplatníte v každém režimu.  A hlavně investujte do svých dětí.  Poučení z dob reálného socialismu totiž říká, že v těžších časech drží rodiny pohromadě. Šikovné, pracovité a dobře vychované děti mohou být vůbec nejcennějším. Nejen z pohledu citového života. 

Vložit komentář

Abychom udrželi vysokou kvalitu diskuze na Finmagu, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdříve musíte zaregistrovat. Na následující odkaz pak klikněte v případě, že jste zapomněli své heslo.

Diskuze

Další příspěvky v diskuzi (8 komentářů)

Stanislav Uvíra | 22. 2. 2012 21:08

Děkuji panu Hamplovi za dobře zpracované téma. Musím přiznat, že i diskuze má úroveň, jen tak dál! Těším se na další obdobná témata a ještě jednou poděkování všem diskutujícím. Kéž by se takovou kulturou projevu mohla pochlubit naše politická reprezentace!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Klára Samková | 19. 2. 2012 08:00

Vážený pane Hample,
sérii vašich článků jsem přečetla s pocitem intelektuálního obžerství, kterého se mi dostává málokdy. Díky za ten pocit. Vašim argumentům jsem zcela porozuměla a považuji je za zcela přesné. Jsem ráda, že jste. srdečně zdravím, klára
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Stanislav Dvořák | 18. 2. 2012 16:24

Právě kapitalistická revoluce reaganovského typu položila základy všech současných hospodářských problémů euroatlantické civilizace a umožnila vytvořit onu hlubokou ekonomickou propast, kterou zde panHampl tak excelentně popsal.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

wenkovan | 20. 2. 2012 16:41
reakce na Stanislav Dvořák | 18. 2. 2012 16:24

"kapitalistická revoluce reaganovského typu položila základy všech současných hospodářských problémů " - mohl byste to prosím rozvést a pokud možno ilustrovat několika příklady?
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Stanislav Dvořák | 20. 2. 2012 22:44
reakce na wenkovan | 20. 2. 2012 16:41

V reaganomice se snížení daní korporacím nepromítlo do zvýšení investic, (jak bylo odůvodňováno), ale do zvýšení příjmů největších vlastníků a vrcholových manažerů, kteří své příjmy prakticky nedokázali utratit a protože pro tyto objemy peněznenašližádné uplatnění v rámci korporací, tak se vracely do ekonomikyjako půjčky státu.
Jen pro zajímavost. Po válce byl v Německu daňový systém s mezní sazbou daně z příjmu 93 %, a přesto a nebo právě pro to byla tato éra spojena s největším a nejrychlejším růstem v novodobé historii. Bez pochyby je velmi důležité na co a jak by byly peníze vynaloženy.
-masový offshore outsourcing měl za důsledek likvidaci pracovních míst, někde zmražení, někde propad příjmů a i když ekonomika rostla, tam kde příjmy zaměstnanců a živnostníků rostly tak maximálně kopírovaly růst HDP, zato zisky korporací za 15let vzrostly 15x. Poválečný růst příjmů středních vrstev se zlomil, příjem se začal přesouvat a přesouvá se dodnesk nejvyšší vrstvěa proto nebylo a není možné táhnout růst ekonomiky ani spotřebou. Ti co na to měli již nic nepotřebovali a ostatní neměli za co nakupovat. Dobře placená zaměstnání mizela jako jarní sníh.
Masivní daňový propad příjmu státu byl nahrazen půjčkami, výrazně vzrostlo zadlužování státu.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Petr Kocur | 15. 2. 2012 15:54

Demokracie je ošidná v mnoha směrech. Například navozuje zdání, že všichni si můžeme být rovni. Když se však podíváme k našim čtyřnohým přátelům, i tam existují sociální vztahy s přísnou a jasně danou hierarchií. Alfa samec ovládá zdroje. Samice čekají na vítěze, aby se nechaly oplodnit nejlepším (vítězným) semenem. Lidé mají božskou duši, ale chovají se jako zvířata. Ženy podvědomě i s jasným vědomím očekávají totéž - pokrytí alfasamcem. Proč si zastírat, že mezi lidmi panují rozdíly a že silnější ovládá a využívá slabšího? Možná to tak nebylo v prvobytně pospolné společnosti, i když pochybuji. Každý muž chce být alfasamcem, ovládat vzácné zdroje a mít co nejvíc ochotných vagín. Důsledek?
Jedná se o stále stejnou hru na pány a otroky, jen v demokracii se více zastírá různými kecy, manévry a politikami, jak konstatuje autor.
Buddhismus a jiné duchovní směry mohly vzniknout jen z důvodu, že ve světě ega nikdy nemůže vzniknout harmonie. Pokud hledáte spravedlnost, bezkonfliktnost, mír, nesmíte hledat tady, ale jedině v transcendentálnu. Měli bychom se už poučit z historie , že se to nikdy nikde nepovedlo, ani za krále Holce, Zlatého krále, otce vlasti, tatíčka Masaryka, báťušky Stálina, železné lady...
Článek velmi dobře ukazuje pravý stav věcí, jde k podstatě a vyvozuje správné závěry. Lidskou společnost čeká stále totéž - začarovaný kruh, v němž se jedni či druzí mohou mít lépe nebo hůře, spokojenější bude jedna skupina na úkor jiné, ale nikdy nebude panovat ideál přijatelný pro všechny.
Pane Hample, díky!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Dřetlouch | 15. 2. 2012 11:07

Brilantní, zejména posledním odstavcem.
Jen bych doplnil, že stále více rodin v USA i západní Evropě žije "kompozitním stylem", kdy děti a rodiče z ekonomických žijí pohromadě desítky let: děti prostě nemají na samostatné bydlení. Četl jsem nedávno zajímavou úvahu, která porovnávala vnímání "kompozitních rodin" v Itálii, kde je to tradice; USA, kde jde o rozmáhající se trend a konečně v Japonsku, kde se to též rozmáhá, ač je to předmětem opovržení. Úvaha obsahovala i krátký exkurz do historie, protože právě společenství několika generací, které žily pod jednou střechou a dohromady daly do společného rozpočtu právě tolik, aby přežily bylo převládajícím znakem např. imigrantů v USA 17. století či chudších vrstev ve městech viktoriánské Anglie.

Co do zbraní je mezi progresivci a elitami jasný trend: mezi neprivilegovanými občany zakázat, protože je "nepotřebují&qu ot;.V Británii jsou krátké palné zbraně (a sebeobrana) zakázány úplně; v Německu a Francii jsou tolerovány ty sportovní; Brusel se snaží prosadit zákazy celoevropské.

Úředníci a elity je ale mají: onehdá jsem na střelnici v Praze narazil na trojicí úředníků z magistrátu, kteří vybalili samonabíjecí M16A4 s Eotechy a zakázanými doplňky - vojenskými laserovými zaměřovači (na výjimku pro běžného smrtelníka nesehnatalnou) za cca. 100 tisíc/kus.
Okamžitě mne napadla paralela s počátky feudálního zřízení kdy se šlechticem stal ten, kdo měl kvalitativně lepší lepšími zbraně než rolníci a bojoval po boku wannabe-vládce. Ana výrok Šóguna z roku 1558: "je přísně zakázáno vlastnit jakékoli meče, luky, kopí, střelné zbraně či jakékoli jiné typy zbraní. Držení těchto elementů ztěžuje vybírání daní a poplatků a podporuje vznik povstání."
Je tu jistá teorie o střídání epoch feudalismu, byrokracie a demokracie, jejíž proponenti tvrdí, že teď směřujeme znova do epochy feudalismu...
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Otakar Hokynář | 16. 2. 2012 12:39
reakce na Jan Dřetlouch | 15. 2. 2012 11:07

pane Dřetlouchu, díky za pěkný dodatek, i když z toho konce mrazí v zádech.
Jinak seriál moc pěkný,s velkou částí analýzy se ztotožňuji. jen víc takových článků na Finmagu!
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Předplaťte si tištěný Finmag

Předplaťte si tištěný Finmag

Baví vás články, které každý den publikujeme na Finmagu? Pak vás bude bavit i tištěný FINMAG. Roční předplatné vyjde na 294 korun (za jedno číslo zaplatíte 49 korun). A nebojte, platit můžete i kartou.

Petr HamplPetr Hampl
Tatík, který se živí normální prací (majitel malé firmy, expert na prodejní metodiky a marketing složitějších technologií) a po večerech se zabývá sociologií....více o autorovi.

Facebook

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!