Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Tři evropské krize a 25 amatérských pyrotechniků III: Co je hlavní proud?

| 15. 3. 2012

Přinášíme třetí a zároveň poslední díl analýzy Pavla Kohouta, psané exkluzivně pro Finmag.

Tři evropské krize a 25 amatérských pyrotechniků III: Co je hlavní proud?

Kromě pochybení vypsaných dříve se tvůrci návrhu smlouvy dopouštějí ještě jednoho omylu. Ten omyl spočívá v posvátném přesvědčení, že všechny problémy nynější Evropské unie pocházejí z nestřídmosti veřejných financí. Ty sice jsou vskutku nestřídmé, ale to není zdaleka jediná příčina krize. Celkově Evropská unie trpí třemi druhy krizí:

  • krizí veřejných financí
  • bankovní krizí
  • krizí obchodních bilancí.

 

Zdroj: Prof. Larry Neal, University of Illinois, ECB

Krize veřejných financí je nejvíc zřejmá a zdaleka nejvíc přetřásaná. Ve skutečnosti jsou však ostatní dvě krize pravděpodobně ještě vážnější.

Evropská bankovní krize

Bankovních úvěrů je v Evropské unii obrovské množství a hrozba systémové bankovní krize není ještě úplně zažehnána. Agregátní objem úvěrů poskytnutých evropskými úvěrovými institucemi (tj. hlavně bankami) dosahoval během třetího čtvrtletí 2011 hodnoty přes 197 procent hrubého domácího produktu eurozóny. Fungování celé kontinentální (a koneckonců také ostrovní) ekonomiky je závislé na odvrácení evropské bankovní krize.

Vezměme si jako příklad Španělsko. Objem úvěrů domácnostem k jejich disponibilním příjmům vzrostl během let 2000–2007 z méně než 70 procent na 130 procent. Tento rychlý růst dočasně snížil nezaměstnanost a posílil hospodářský růst. Zároveň tento vývoj znamenal vyšší daňové výnosy pro státní rozpočet. Soukromá dluhová expanze vyvolala iluzi prosperity.

 

Zdroj: ECB

Většina Evropy nevězí po krk jen ve veřejných dluzích, ale také v dluzích poskytnutých bankami. Graf bankovních úvěrů například ukazuje, z čeho Dánové financují svoji skvělou životní úroveň. Ukazuje, jaký vliv mělo euro na ekonomiky Irska a Španělska: namísto veřejných dluhů expandovaly dluhy soukromé, které se do kritérií Paktu růstu a stability nepočítají! Ukazuje, že ani Británie není zdravá ekonomika (ale Britové aspoň na rozdíl od Němců neustále neopakují hesla o solidaritě.)

 

Zdroj: ECB

Dále je zřejmé, že naše skvělé vzory v sousedních německy mluvících zemích jsou také zadlužené až na půdu. Graf též poskytuje dobrou ilustraci pro vyprávění o bankovních krizích v pobaltských zemích a ve Slovinsku. Ale hlavně poskytuje důležitou informaci: český bankovní trh je stabilní, netrpí úvěrovou bublinou.

Krize veřejných financí i krize bank je však řešitelná. Sice obtížně, ale je. Eurozónu však trápí ještě jeden problém, mnohem horší.

Měnová krize eura

Moment, prosím – euro snad nemůže upadnout do měnové krize, ne? Ve vztahu k ostatním měnám má volně plovoucí kurz. Opakování krize ERM vzor 92 je tedy vyloučeno. Jednotlivé členské státy jsou také „v suchu“, neboť neexistuje šance, jak provést například spekulativní útok na řecké euro.

Euro samozřejmě nečelí spekulativním útokům, protože ty jsou nemožné z podstaty věci. Trpí ale jiným problémem. Tím je krize obchodních bilancí slabších států. Které to jsou? Obchodně slabší země zahrnují Francii, Itálii, Španělsko, samozřejmě také Portugalsko a Řecko. V posledních letech ztrácí dech i Finsko.

 

Zdroj: Světová banka, výpočty autora

To je velmi zlý obraz. Nenechme se mýlit dočasným zúžením mezery v roce 2009 – to nastalo jen jako důsledek evropské recese, která výrazně snížila intenzitu evropského zahraničního obchodu.

Za starých časů zlatého standardu věci fungovaly tak, že ze země, která měla velký schodek bilance zboží a služeb, odtékalo měnové zlato. Úbytek zlata vynutil devalvaci národní měny, tedy snížení zlatého obsahu a pokles kurzu vůči ostatním měnám. Pokles kurzu znamenal dražší dovoz a levnější vývoz, takže systém obsahoval stabilizační zápornou zpětnou vazbu.

Během éry volně plovoucích kurzů byla devalvace nahrazena depreciací, což je pokles volně plovoucího kurzu měny na základě působení devizových trhů. Princip je podobný, jen namísto úřadů rozhoduje o měnových kurzech trh. I v tomto případě však systém obsahuje zápornou zpětnou vazbu, která koriguje výchylky od rovnováhy.

Společná měna již žádný stabilizační mechanismus pro výkyvy v mezinárodním obchodě neobsahuje. Autoři eura věřili, že členské státy jej nebudou potřebovat. Věřili, že zavedením eura se z většího počtu rozmanitých ekonomik stává jedna velká ekonomika, v jejímž rámci obchodní nerovnováhy nebudou hrát roli. Skutečně, málokoho zajímá obchodní bilance Bretaně se Savojskem nebo Bavorska s Dolním Saskem. Jenomže v rámci uvedených regionů neexistují jazykové bariéry a ani ostatní bariéry nejsou příliš vysoké.

V praxi se ukázalo, že mezi jednotlivými členskými zeměmi eurozóny zejí propastné rozdíly. Během doby fungování eura se nepotvrdila hypotéza, že se tyto rozdíly budou postupně smazávat. Namísto konvergence Evropa zaznamenává divergenci. Konkurenceschopnost Španělska, Itálie nebo Francie nebyla zlá v roce 1997 – obchodní bilance těchto zemí se výrazně nelišily od Německa. V průběhu času se hluboce propadly a propadají. Pokud jde o Portugalsko a Řecko, jejich exportní výkonnost byla slabá již v době před eurem a nelepší se.

Proč jsou schodky bilance zboží a služeb tak nebezpečné? Vždyť teoreticky mohou padat do minus nekonečna, a přesto to nemusí ohrozit existenci společné měny. Systém TARGET 2 zařídí, že obchodní deficit kterékoli členské země bude vždy financován prostřednictvím eurosystému... Tento systém vůbec stojí za pozornost. Během roku 2011 německý profesor Han Werner Sinn upozornil na závažné nerovnováhy, které se kumulují v rámci mezinárodního zúčtovacího systému TARGET2.

Systém TARGET2 odráží nerovnováhy běžného účtu v rámci zemí eurozóny. Do roku 2007 nebyly problémy viditelné tak jasně, protože bilance byly financovány komerčními bankami. Od roku 2007 převzaly tuto roli centrální banky členských zemí eurozóny, které dohromady tvoří organizaci zvanou Eurosystem. Nyní proces funguje tak, že když španělská firma koupí německý výrobek, rozběhne se řetězec transakcí, které probíhají přes národní centrální banky jakožto vypořádávací centra. To znamená, že kumulativní bilance Bundesbanky věrně odráží pohyb mezinárodních plateb do Německa a z Německa, ať už jejich účelem je obchod, úvěry, transfery nebo investice do cenných papírů.

Vysoce aktivní bilance Bundesbanky ukazuje, že peníze tečou do Německa ve velkém množství.

Platební bilance Bundesbanky v rámci systému TARGET2, mld. EUR

 

Naproti tomu z jiných zemí odtékají: zejména z Řecka, Irska, Španělska, Francie nebo Itálie.

Platební bilance italské centrální banky v rámci systému TARGET2, mld. EUR

 

Trvalý deficit platební bilance je teoreticky udržitelný velmi dlouho, ale ne navždy. Čím déle trvá, tím déle trvají nerovnováhy mezi ekonomikami a tím závažnější budou jejich dopady. Země, která trvale dováží více, než kolik je schopna vyvézt, není ekonomicky zdravá. Má nadhodnocenou měnu. To znamená, že s tím, jak ztrácí mezinárodní konkurenceschopnost, ztrácí zároveň pracovní místa, příjmy státního rozpočtu, ztrácí inovativní potenciál a nakonec i kapitál, který hledá uplatnění v zahraničí.

Krize obchodních (nebo platebních) bilancí není v podmínkách společné měny řešitelná. S výjimkou jediného nástroje, kterým je vnitřní devalvace. To znamená snížení platů, důchodů a veřejných výdajů plošně a o desítky procent. Přitom hodnoty dluhů, ať už hypoték, investičních úvěrů, nebo státních dluhopisů, neklesají.

Dovedete si to představit? V Lotyšsku, na Litvě nebo v Estonsku ano, se zaťatými zuby. V románských zemích se však generálně stávkovalo a politické atentáty se pořádaly z daleko malichernějších příčin, než je dejme tomu plošné snížení platů o třicet procent. Kromě toho baltské země měly velmi malé státní dluhy, takže měnové krize nebyly následovány krizí veřejných financí – totéž byl ostatně případ české ekonomiky v roce 1997. Dnešní románské země (plus Řecko a Irsko) jsou ve zcela odlišné, mnohem horší situaci.

Krize obchodní bilance se navíc netýká jen nějaké bezvýznamné periférie Evropy, jakými jsou třeba Itálie nebo Španělsko. Hlavní kontinentální trhlina vede mezi Francií a Německem. Německo má sice chabé veřejné finance, ale extrémně silný vývozní průmysl. Jde o skutečnou exportní supervelmoc. Silné euro mu vyhovuje. Francie naproti tomu konkuruje stále hůře a má stále méně konkurenceschopných položek. Má problémy dlouhodobě unést silné euro.

Následující graf nabízí méně obvyklý pohled na „jádro evropské integrace“:

 

Zdroj: INSEE

Německo a Francie, zdánlivě pilíř Evropy – a hle, jaká vnitřní trhlina ohrožuje jeho pevnost. Podobný propad jako s Německem zaznamenává francouzský obchod i se zbytkem světa. Francie si může dovolit pokračovat v trendu ještě celá léta, ale nakonec si nerovnováha vyžádá řešení. Toto řešení nemusí být příjemné.

Jak si Francouzi nakonec poradí se svým propadem bilance zboží a služeb, zůstává záhadou. Nějak si budou muset poradit, protože takto hluboká nerovnováha není udržitelná, ale jak? Devalvace nepřichází v úvahu, vnitřní ani ta skutečná. Obchodní nerovnováhu nelze zrušit ani zavedením politické unie. I kdybychom zrušili vlajky a hlavní města, přejmenováním problémy nezmizí. Francouzská ekonomika zůstane francouzskou ekonomikou, i kdyby Francie byla zrušena jako stát. Ani zavedení evropského federálního rozpočtu na věci nic nemění. Ekonomické problémy nelze odstranit politickou cestou.

Máte stále obavy, že nepodepsáním smlouvy se vyřadíme z hlavního proudu evropské integrace? Ale co je vlastně to ten hlavní proud? Nakonec se možná ukáže, že to jsou Cameron a Nečas se svými požadavky na další liberalizaci obchodu se službami, který je v rámci Evropské unie stále ještě napůl zamrzlý. Svobodný obchod, na rozdíl od fantazírování o „politické unii“, má koneckonců skutečný smysl.

Vložit komentář

Abychom udrželi vysokou kvalitu diskuze na Finmagu, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdříve musíte zaregistrovat. Na následující odkaz pak klikněte v případě, že jste zapomněli své heslo.

Diskuze

Další příspěvky v diskuzi (7 komentářů)

Radek Tomšů | 16. 3. 2012 00:55

Mě by zajímalo proč všichni sveřepě přehlížejí vliv cen energiií na současnou situaci. Dle mého je to jedna z hlavních pokud ne vůbec nejhlavnější příčina současných problémů některých států EU. Není asi náhoda, že Řecko, Itálie a Španělsko mají největší spotřebu ropy v EU a stejné státy mají největší problémy. Ropa je v eurech aktuálně nejdražší v historii, dokonce je dražší než v roce 2008. Pokud tady někdo nevidí problém, tak já ho tedy vidím. Ropa se přes ceny pohonných hmot promítá do běžného života všech lidí, podnikatelů, ve Středozemí se projevuje na ceně námořní dopravy. Jestliže ještě v roce 2004 přišel barel na nějakých trapných 20 euro a dneska stojí skoro 100 euro, tak se to ve výsledku musí nápadně projevit v peněženkách lidí. Všechny tyhle peníze, které mohly zůstat v evropské ekonomice, odtekly státům produkujícím ropu. A kolik to je? Když vezmeme ten rozdíl vůči prům. ceně posledních letech tzn. 20 euro (2003) vůči 60 euro (posledních 5-6 let), tak ročně je to minimálně 40 euro/barel, aktuálně samozřejmě mnohem víc. Spotřeba v Evropě je necelých 20 mil barelů denně * 365 * 40 euro = 300 mld euro ročně odteklo za poslední roky navíc oproti době třeba před 10 lety. Aktuálně se ta roční částka, která se v evropských nákladech na pohonné hmoty následně posílá těžařům ropy, pohybuje kolem 500 mld euro. Ještě před 10 lety by stačilo 100 mld euro.! Tady vidím jasnou příčinu současné krize. Neříkám, že jedinou, ale je to jedna z důležitých příčin, proč ke zadlužení dochází a bude docházet i nadále, pokud ropa výrazně nezlevní nebo pokud se neobjeví rychle levnější zdroj na pohon.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Dvořák | 15. 3. 2012 21:08

Světová finanční válka eskaluje. Íránské banky jsou od zíátřkazbaveny SWIFT kódu.
http://proinvestory.c z/financni-valka-eskaluje-iran ske-banky-opravdu-prisly-o-swi ft
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Altman | 15. 3. 2012 10:26

No dobře. Ale opět se zkusme podívat kousek dál. Toto je jen shrnutí, popis současné situace, který zná každy, kdo sleduje relevantni zdroje.

Problém 1 a 2 (veřejný dluh a bankovní krizi) již EU "řeší" pomocí QE/LTRO. Zatím nějak nefunguje ten mechanismus, který by peníze přenesl do reálné ekonomiky či je dokonce multiplikoval pomocí poskytování úvěrů komerčními bankami. A tak (zatím?) máme jen oficiální 3% a reálnou dejme tomu 6% inflaci, tzn. pomocí inflačního zdanění se sanují problémy 1 a 2. Otázka je, zda inflace vydrží takto nízká, zda je reálné v případě rozjezdu úvěrového kolotoče tyto peníze zpět stáhnout. A ještě větší otázka je, v jakém časovém horizontu se situace začne měnit. Také podle mne je otázka, jak dlouho lze na trhu udávat státní dluhopisy s výnosem menším, než relná inflace.

No a pak je tu problém 3 - obchodní bilance. Autor říká, že ani vnitřní, ani skutečná devalvace nepřipadají v úvahu. Autor nevěří, že věc lze řešit politicky (zdaněním Němců a transferem do Francie). A autor se ani nepokouší odhadnout, jak dlouho tato neřešená situace ještě může existovat, než se stane neúnosnou. ALE TO JE KLÍČOVÁ INFORMACE! A docela bych rád znal alespoň soukromý odhad. 3 roky, nebo 30?
Jde o to, že se asi shodneme v tom, že řešení nepřijde: devalvace nebude, politika to nevyřeší a liberalizace v EU nehrozí, spíš další regulace, centralizace a socializace. Takže se slušnou pravděpodobností víme, jakým směrem vývoj půjde a že ten směr je neudržitelný.

Víme tedy, že EU půjde nadále nedobrým směrem. Ekonomové neradi dávají prognózy, ale pro mne to je to jediné, o co stojím, protože o směru vývoje nemám pochyb a nemá ho nikdo soudný. Jediný expertní názor, který bych tedy chtěl slyšet je ten, jak dlouho řádově toto ještě může trvat. Cca jak dlouho půjde strunu ještě napínat. Kdy praskne a jak to bude mít průběh, jakou podobu. Jsou to spekulace, ale ty jsou pro mne zajímavější, než sumarizace známých faktů.
Samozřejmě uznávám, že zde mohou být události vně EU, které na prasknutí eurostruny mohou mít vliv - válka s Iránem, krize v Číně, dluhový kolaps Japonska, atd... Ale ty nyní neuvažujme, zajímá mne pouze dynamika samotné EU...
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Tomáš Kloudný | 18. 3. 2012 13:36
reakce na Jan Altman | 15. 3. 2012 10:26

Může to být klidně do nekonečna. Jen se bude neustále zvyšovat počet obětí. Jsme ve stavu, kdy už dlouho nefunguje volný trh. Myslím, že jsme svědky mnohem závažnější krize, než se píše v článcích.
Myslím, že prapůvodní problém téhle krize je změna principu vzniku peněz. Dnes, aby stát zvýšil objem peněz, tak uměle přes centrální banku zatlačí na komerční banky, aby půjčovaly. A to je to největší pokroucení volného trhu, jaký si já umím představit. Někdo tady totiž vydělá na tom, že špatně půjčí (na volném trhu by to znamenalo opravdu špatné půjčení). A ten co by si nikdy nechtěl půjčit, je k tomu nucený.
Jsme ve stavu, ze kterého neutečeme tím, že začneme splácet dluhy, protože celá dnešní ekonomika stojí na neustálém zvyšování objemu dluhů. Abychom to mohli udělat, museli bychom změnit princip tvorby peněz. A problém je v tom, že málokdo ví, jak to s těmi penězi je. Když se zeptáte obyčejného člověka, jakými dvěmi způsoby dnes vznikají peníze, tak neví vůbec nic o multiplikačním efektu a ti lepší ví, že už nejsou peníze kryté zlatem, ale spravidla si myslí, že jsou kryté dluhem.
Takže odpověď na vaši otázku Kdy to praskne? je: už to praská. Otázka by měla znít: Kdy to přestane praskat? A na ní neumí odpovědět nikdo.
Směr je jasný, větší sociální rozdíly a konflikty, ve volbách vítězí populisti ať ze strany na levo nebo na pravo. Rozkol společnosti. Větší až neúnosný vliv státu na trhy, umělé udržování trhu netrhu. Velké státní podniky s ještě silnějšími odbory. Poražení na všech stranách. A chtěl bych si strašně moc myslet, že je to jen problém EU.
Dokud neopustíme jednoduché myšlenky typu dlužník je viník, podnikatelé jsou zloději, za všechno můžou banky. A nepochopíme, že opravdu jen volný trh nepokroucený ani pro jednu ani pro druhou skupinu, je nejlepší pro všechny. A že stát má na volném trhu své povinosti, a tou největší kterou dnes pošlapává jako slon, je práce s penězi. A že pracujeme proto, abychom měli blahobyt a sociální jistoty, tak bude hůř.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Tomáš Kloudný | 18. 3. 2012 13:52
reakce na Tomáš Kloudný | 18. 3. 2012 13:36

Ale jinak chci říct, že naprosto souhlasím s těmito články. A běhá mi mráz po zádech, když čtu dnešní článek Tomáše Sedláčka, nebo když slyším populistu a snad trojského koně soc. dem. Kalouska.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Kanioková J. | 28. 3. 2012 02:15
reakce na Tomáš Kloudný | 18. 3. 2012 13:52

A Sedláček není populista? Když ignoruje pragmatickou stránku problému a pořád protlačuje filozofický pohled? Je to idealistický mimoň a nechápu, jak může dělat v bance se svým pohledem na svět. Právě takoví nás vedou do průšvihu, protože svou důvěřivou naivitou podporují ty hlavní gaunery v Bruselu! A v podobně naivních lidech a svých sympatizantech budí nešťastná očekávání a víru, že EU je skvělá věc, jen ti blbí realisti a skeptici to kazí.
Takoví lidi vždycky přihrávají body totalitě, protože to nejsou schopni svou důvěřivostí rozpoznat...
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Zobrazit komentovanou zprávu

Libor Šindelka | 15. 3. 2012 11:18
reakce na Jan Altman | 15. 3. 2012 10:26

No to je informace za milión :) Trajektorie je dle mého soudu jasná, děsivá je snaha šlapat na plyn místo na brzdu a o přeřazení na zpátečku se ani neuvažuje. Inflace aznehodnocování zlatých mincí v Římě trvalo desítky let, než došlo ke kolapsu. Francouzi to pod taktovkou Johna Lawa na konci 18.st. zmákli cca za 5 let. Jelikož se vše zrychluje, dávám tomu od počátku masivního tisku EUR max. 3 roky. Podobně končily i greenbacks a konfederály v Americe. Výsledek byl vždy podobný. Ožebračení národa, za viníky zdražování byli označeni obchodníci a spekulanti, snaha zákonem stanovit maximální ceny, krach živností a firem, neboť nikoho nebavilo produkovat se ztrátou, ještě větší bída, úprk od fiat měny k osvědčeným platidlům a bartrovému obchodu, revoluce či válka. Zatím jsou ze špatného hospodářského vývoje obviňovány ratingové agentury, až dojde na zákony o cenách, kupuji pistoli.
+
+
-

Reagovat | Citovat | Nahlásit

Předplaťte si tištěný Finmag

Předplaťte si tištěný Finmag

Baví vás články, které každý den publikujeme na Finmagu? Pak vás bude bavit i tištěný FINMAG. Roční předplatné vyjde na 294 korun (za jedno číslo zaplatíte 49 korun). A nebojte, platit můžete i kartou.

Pavel KohoutPavel Kohout
Pracoval postupně pro PPF investiční společnost, Komero, ING Investment Management a PPF. V letech 2002–2003 působil jako člen sboru poradců ministra financí...více o autorovi.

Facebook

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Přihlášení

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!